2014-09-18 10:38:31

Val till kommunfullmäktige i Falun - Röster - Elsborg

18,80%
5,87%
3,91%
2,07%
38,91%
11,85%
8,15%
6,20%
0,43%
3,37%
0,43%
M C FP KD S V MP SD FI FAP ÖVR
Valdeltagande
2014: 79,51%
+4,95
2010: 74,56%

Röstfördelning - valdistrikt Elsborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 173 18,80% -14 -3,86 187 22,67%
C Centerpartiet 54 5,87% +18 +1,51 36 4,36%
FP Folkpartiet liberalerna 36 3,91%   -0,45 36 4,36%
KD Kristdemokraterna 19 2,07% +1 -0,12 18 2,18%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 358 38,91% +14 -2,78 344 41,70%
V Vänsterpartiet 109 11,85% +42 +3,73 67 8,12%
MP Miljöpartiet de gröna 75 8,15% +5 -0,33 70 8,48%
SD Sverigedemokraterna 57 6,20% +36 +3,65 21 2,55%
FI Feministiskt initiativ 4 0,43% +4 +0,43    
FAP Falupartiet 31 3,37% -5 -0,99 36 4,36%
ÖVR Övriga partier 4 0,43% -6 -0,78 10 1,21%
  Giltiga röster 920 100,00% +95   825 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 25 2,64% +6 +0,39 19 2,25%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,21% +2 +0,21    
VDT Valdeltagande 947 79,51% +103 +4,95 844 74,56%
  Antal röstberättigade 1191   +59   1132  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Elsborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
FaV Faluns väl 2 0,22%   -0,03 2 0,24%
SPI SPI Välfärden     -6   6 0,73%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,22%   -0,03 2 0,24%
  Totalt övriga partier 4 0,43% -6 -0,78 10 1,21%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Elsborg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se