Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Falun

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falu Norra 22513 19,5% 28,7% 24,1% 27,7% 6,5% 49,1% 50,9% 3,3%  
Falu Södra 22638 19,4% 31,7% 23,9% 25,0% 6,4% 49,1% 50,9% 3,5%  
Falun 45151 19,4% 30,2% 24,0% 26,3% 6,5% 49,1% 50,9% 3,4%

http://www.val.se