2015-02-18 14:10:58

Val till kommunfullmäktige - Personröster

Båstads kommun: 2014 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 14 september 2014. Omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun hölls den 10 maj 2015. Därmed upphävdes 2014 års valresultat för Båstads kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Båstad

Personröster per kommun

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR TOT
28,64% 27,33% 24,62% 30,89% 27,34% 29,14% 22,29% 27,89%   36,88% 28,40%
26,53% 34,02% 38,40% 35,00% 23,18% 30,49% 33,12% 22,03%   32,90% 28,31%
39,28% 44,85% 28,57% 31,83% 36,95% 39,76% 34,20% 29,26%   32,65% 36,64%
40,82% 44,87% 49,44% 47,92% 42,45% 26,04% 36,51% 38,20%   31,03% 42,60%
31,98% 28,16% 28,02% 29,01% 30,09% 41,10% 31,12% 25,23%   29,94% 30,29%
  46,44% 35,26%   34,59% 62,83% 36,84%       42,52%
40,37% 47,83% 49,51%   37,45% 42,95%   34,20%     41,55%
33,04% 43,33% 36,45% 22,67% 35,70% 39,56% 33,85% 39,65%     36,23%
26,84% 34,55% 25,00% 43,39% 22,12% 29,75% 26,30% 26,74%   34,92% 26,83%
35,46% 50,08% 34,77% 42,76% 36,68% 32,29% 33,25% 26,30% 12,50% 43,73% 36,72%
47,77% 54,51% 35,74% 33,65% 36,96% 38,68% 27,01% 29,53%   50,00% 40,66%
52,96% 54,09% 29,23% 48,39% 43,93%   47,84% 34,47%     46,46%
39,46% 37,93% 41,90% 43,28% 32,36% 35,85%   21,28%     36,16%
26,15% 32,78% 26,59% 31,73% 24,83% 29,00% 31,03% 4,61%   43,75% 24,59%
46,82% 39,77% 37,76% 43,44% 31,98% 32,75% 37,56% 31,62%   31,64% 36,78%
33,46% 30,61% 22,09% 35,94% 31,55% 20,74% 25,89% 31,88%   82,38% 34,87%
28,15% 36,61% 39,07% 34,77% 27,83% 25,26% 27,55% 26,43%   50,19% 33,28%
45,27% 66,37% 20,57% 36,56% 49,61% 35,64% 32,87% 28,09%   45,12% 47,69%
32,98% 35,86% 31,83% 40,87% 29,72% 33,08% 37,01% 29,56%   32,02% 31,59%
26,77% 33,11% 36,39% 26,55% 25,24% 36,93% 24,70% 26,39%   43,85% 27,97%
25,18% 27,38% 27,26% 60,14% 34,56% 31,21% 45,09% 23,89% 1,82% 29,41% 33,17%
27,12% 27,69% 45,26% 29,63% 31,28%   11,54%       27,90%
31,48% 32,64% 33,33% 41,22% 21,73% 35,34% 32,84% 31,83%   41,45% 30,02%
35,81% 77,67% 37,50% 21,74% 35,12% 33,89% 24,73% 27,65%   48,21% 46,62%
23,70% 34,52% 23,63% 3,53% 29,14% 35,33% 33,04% 21,90%   45,33% 26,61%
29,35% 37,20% 35,98% 20,47% 33,46%   32,88% 31,58%   39,39% 33,57%
40,25% 46,60% 40,63% 43,28% 42,43%   36,96%     27,12% 40,78%
25,27% 24,69% 25,43% 22,47% 20,45% 16,13% 21,08% 21,12%   29,30% 24,14%
20,69% 31,63% 23,66% 20,65% 26,12% 25,21% 28,44% 33,88%     25,95%
31,25% 58,38% 55,74% 38,33% 32,85% 45,45% 47,06% 15,38%   45,72% 45,16%
31,65% 37,67% 47,17% 47,73% 29,80% 46,71% 6,45% 30,47%   45,68% 37,45%
23,85% 19,38% 24,15% 33,07% 15,12% 24,10% 17,53% 20,88%   21,13% 21,58%
46,54% 52,62% 38,74% 38,37% 31,21%   36,92% 37,00%   47,83% 39,95%
42,71% 35,94% 41,18% 36,21% 40,97% 34,95% 38,25% 42,00%   38,46% 39,91%
26,98% 30,36% 32,45% 31,44% 30,47% 34,11% 32,97% 27,99%   44,44% 31,73%
21,28% 28,09% 20,94% 26,85% 27,35% 37,60% 31,39% 22,51%   32,65% 25,88%
23,09% 31,46% 28,77% 23,13% 29,51% 34,76% 29,59% 23,99%   25,85% 27,41%
47,88% 40,83% 36,00% 36,42% 41,19% 32,84% 25,36% 4,41%     39,27%
33,37% 49,48% 38,34%   33,20% 34,19%   31,35%     33,07%
43,10% 41,38% 29,62% 24,86% 29,98% 33,02% 26,74% 36,63%     34,76%
38,94% 36,65% 29,70% 41,13% 38,53% 33,00% 33,45% 34,18%     36,72%
25,66% 42,97% 34,82% 31,33% 28,71% 39,22% 29,12% 29,77% 1,10% 32,45% 31,03%
48,58% 34,63% 50,48% 48,23% 29,15% 46,07% 38,65% 46,00%   37,91% 38,78%
24,16% 27,30% 28,78% 27,47% 24,10% 31,34% 26,73% 22,58%   40,00% 25,15%
35,55% 40,57% 26,27% 37,54% 26,27% 39,01% 22,48% 37,28%   84,21% 33,35%
42,12% 55,81% 34,47% 31,28% 42,43% 36,66% 28,97% 32,23%   41,33% 41,81%
34,76% 49,80% 44,59% 36,95% 30,95% 28,23% 18,48% 28,53%   15,38% 35,96%
36,26% 45,09% 36,73% 50,90% 30,69% 23,33% 32,84% 33,07%   42,53% 37,63%
37,89% 45,23% 40,54% 39,20% 32,39% 34,03% 35,17% 33,26%   45,44% 36,35%
38,85% 47,68% 26,84% 28,19% 25,15% 26,49% 33,05% 24,79%     32,55%
44,77% 44,34% 40,66% 51,38% 45,56% 24,69% 29,05% 46,18%     45,27%
35,40% 44,23% 39,46% 37,39% 32,82% 40,33% 36,95% 30,12% 42,01%   36,99%
34,72% 34,30% 19,51%   36,76% 27,57% 34,32% 32,88%     34,34%
47,53% 57,43% 42,86%   32,25%   36,14% 31,46%     42,07%
36,62% 36,34%     32,25%   33,33% 32,48% 37,50% 39,25% 33,57%
35,03%   38,64%   39,19% 30,81% 39,98% 15,74%   37,67% 35,45%
25,48% 21,67% 25,69% 29,29% 20,62% 25,89% 24,82% 27,12% 1,50%   24,08%
26,10% 26,77% 24,72% 38,18% 28,89% 22,70% 24,27% 24,44% 39,18% 34,53% 27,77%
30,59% 39,07% 32,79% 34,81% 35,30% 43,22% 32,86% 33,16%   33,12% 34,86%
32,50% 37,92% 41,85% 38,04% 25,67%   13,86% 37,98%     31,67%
27,29% 40,65% 43,44% 2,13% 31,81% 31,98% 32,26% 40,83%     34,23%
23,87% 26,68% 35,60% 33,20% 27,38% 27,58% 26,46% 34,01%   77,78% 28,25%
24,19% 41,38% 45,44% 33,92% 29,41% 38,48% 37,22% 24,50%     31,09%
29,05% 43,33% 30,44% 27,37% 34,92% 28,09% 25,69% 31,59%   23,02% 32,31%
24,92% 29,41% 33,11% 35,86% 31,13% 34,23% 28,70% 42,96%     30,80%
26,10% 24,23% 25,01% 25,77% 20,06% 20,83% 28,80% 22,19%   38,23% 23,79%
44,83% 51,06%   47,93% 54,55% 40,85%   4,55%     48,22%
19,92% 40,45% 37,93% 58,54% 27,92% 34,40% 24,70% 35,65%   45,30% 33,50%
41,98% 41,08% 38,37% 19,75% 32,06% 34,34% 38,61% 34,49%   41,73% 36,67%
24,88% 21,86% 27,11% 26,04% 28,68% 29,14% 22,14% 22,93%   25,55% 25,60%
46,92% 41,49% 54,05% 40,79% 33,47% 33,33% 26,70% 36,94%   33,10% 39,19%
39,79% 43,77% 39,46% 36,94% 31,75% 40,00% 42,22% 35,46%     37,42%
30,77% 38,30% 44,44% 51,85% 29,98% 34,55% 17,60% 29,23%   55,00% 36,50%
18,79% 21,81% 21,58% 27,67% 23,24% 26,10% 19,76% 21,47%   20,33% 21,32%
28,74% 37,53% 23,72% 40,58% 24,26% 33,65% 32,16% 30,38%   70,73% 29,45%
28,26% 43,82% 41,43% 56,23% 37,61% 42,77% 31,25% 35,67%     39,76%
40,00% 45,54% 47,33% 11,36% 42,45% 39,72% 33,53% 32,71%   47,25% 41,99%
23,78% 40,04% 21,77% 31,51% 30,65% 24,01% 23,80% 36,95%   27,35% 29,15%
38,47% 45,29% 27,91% 31,43% 23,52% 29,55%   32,91%   39,73% 31,99%
53,73% 60,56% 43,17% 36,17% 35,62% 44,74%   12,53%   46,56% 42,66%
31,77% 33,27% 32,69% 33,89% 28,62% 32,49% 41,67% 17,97%   62,67% 31,08%
19,89% 29,10% 19,11% 21,50% 23,97% 20,37% 20,05% 24,52%   43,07% 23,89%
27,01% 36,29% 41,82% 36,97% 25,75% 30,75% 25,98% 25,77%   40,74% 28,91%
34,73% 32,48% 29,56% 24,63% 20,94% 31,50% 19,75% 21,80%   23,60% 28,76%
47,45% 47,46% 28,26% 46,50% 33,24% 28,40% 41,60% 38,84%     39,47%
45,21% 37,46% 36,03% 37,82% 29,82% 23,02% 30,39% 28,31%   31,14% 33,34%
33,82% 32,50% 31,02% 29,46% 24,22% 26,38% 25,49% 27,41%   24,83% 28,40%
36,19% 6,25% 33,61%   31,60% 30,84% 59,56% 5,26%   47,76% 37,80%
19,61% 26,85% 20,37% 30,56% 25,40% 25,85% 19,15% 16,47% 0,76% 42,86% 22,39%
29,72% 34,15% 35,59% 32,46% 29,89% 35,36% 24,87% 27,95%   31,32% 30,37%
43,20% 38,80% 39,09% 29,84% 28,16% 24,12% 28,44% 17,39%   42,66% 31,87%
26,21% 36,22% 34,79% 30,26% 33,42% 34,78% 29,58% 32,23%     31,94%
35,80% 39,49% 47,30% 43,92% 39,67% 35,51% 28,49% 19,17%     37,56%
33,61% 37,99% 27,27% 25,36% 27,19% 18,97% 33,79% 25,15%   27,11% 28,88%
35,00% 28,78% 26,27% 31,50% 26,22% 28,61% 27,36% 27,64%   28,65% 28,89%
35,49% 34,38% 31,22% 30,31% 24,40% 41,64% 26,39% 31,21%   56,47% 30,28%
25,79% 32,78% 23,35% 30,30% 21,89% 26,34% 29,28% 24,51% 39,06% 49,80% 25,59%
27,66% 36,46% 41,60% 36,64% 32,63% 32,41% 25,89% 28,81%     32,24%
23,85% 37,71% 27,14% 25,99% 24,60% 40,80% 28,79% 37,04%     28,67%
25,57% 47,71% 48,79% 27,78% 28,30% 24,44% 45,30% 27,53%   37,10% 33,03%
33,28% 43,33% 44,07% 45,32% 60,47% 32,40% 34,45% 19,81% 44,62% 40,92% 46,41%
26,45% 33,39% 29,18% 38,83% 23,13% 15,20% 32,28% 29,85%   28,57% 27,12%
27,95% 35,59% 25,77% 38,42% 24,34% 34,95% 28,18% 35,40%   36,81% 30,69%
24,87% 35,61% 31,27% 17,32% 27,95% 29,78% 27,46% 21,69%     28,52%
23,21% 41,10% 37,93% 36,01% 27,02% 25,83% 25,31% 22,72%   31,55% 28,23%
27,37% 45,47% 49,87% 42,94% 24,33% 35,53% 27,45% 35,78%     32,12%
31,16% 48,64% 20,31% 24,46% 33,08% 44,01% 34,94% 27,81%     37,56%
25,86% 29,17% 37,44% 36,55% 24,89% 24,93% 30,70% 31,06%     28,06%
25,96% 38,53% 28,97% 33,46% 20,88% 21,95% 22,99% 28,29%   34,59% 27,18%
27,35% 40,12% 30,15% 27,78% 39,28% 29,66% 24,27% 24,19%     33,02%
22,07% 29,84% 31,50% 27,59% 28,12% 21,22% 22,10% 26,91%   41,03% 27,72%
22,60% 30,27% 37,19% 15,87% 17,38% 26,21% 26,83% 23,49%     23,05%
30,82% 42,30% 38,83% 32,75% 30,80% 40,98% 26,83% 34,46%     33,29%
38,97% 40,04% 44,30% 36,11% 26,20% 31,63% 36,61% 29,45%   50,35% 35,58%
20,87% 40,86% 39,98% 22,75% 39,45% 42,87% 26,70% 23,82% 43,20% 45,00% 34,95%
29,92% 40,45% 18,38% 31,22% 20,32% 37,72% 41,01% 2,08%     27,66%
29,51% 49,00% 27,97% 31,30% 24,78% 35,15% 23,71% 28,27%   36,63% 33,28%
37,00% 40,10% 27,93% 56,59% 30,52% 33,70% 31,75% 34,97%   46,92% 38,34%
28,56% 37,81% 32,63% 32,87% 19,85% 22,58% 25,70% 29,39%   30,26% 26,87%
32,75% 42,69% 14,46% 12,28% 38,01% 32,09% 18,91% 25,79%     34,12%
28,16% 31,84% 21,50% 25,39% 17,87% 22,99% 18,84% 18,24%   16,34% 24,13%
33,14% 46,16% 39,33% 48,03% 37,63% 31,29% 31,46% 36,12%   46,47% 37,62%
35,62% 38,41% 26,89% 16,85% 26,02% 34,82% 22,77% 28,55%     30,11%
29,40% 34,54% 19,22% 28,11% 32,71% 23,95% 30,76% 28,97%   37,27% 30,72%
22,30% 30,42% 23,74% 28,99% 24,33% 22,67% 21,35% 18,64% 41,23% 40,29% 24,00%
46,67% 52,32% 45,77% 38,90% 38,98% 43,60% 28,90% 41,06%   48,90% 43,33%
33,03% 36,76% 31,31% 34,75% 35,81% 36,87% 41,23% 30,26%   31,36% 34,64%
30,03% 30,62% 43,14%   24,62% 37,38% 45,57% 40,29%   20,00% 32,37%
22,36% 26,94% 23,44% 17,33% 16,93%   19,33% 21,46%   15,27% 20,79%
33,33% 20,98% 20,49% 24,77% 27,79% 20,88% 34,36% 30,80%   40,57% 29,12%
26,31% 33,75% 24,50% 33,77% 34,95% 20,13% 27,11% 19,30% 38,67% 35,37% 31,16%
16,41% 22,97% 25,96% 26,16% 17,78% 25,45% 23,56% 18,10% 32,95% 24,38% 21,29%
50,27% 43,16% 54,52% 52,80% 39,91% 44,59% 38,62% 29,14%     44,47%
27,06% 49,33% 43,52% 39,49% 26,98% 43,07% 39,68% 29,67%   43,18% 36,36%
19,24% 25,17% 23,01% 22,76% 31,10% 31,42% 22,86% 17,77% 34,79% 28,27% 25,38%
45,00% 41,78% 47,32% 26,56% 37,79% 47,17% 4,48% 12,41%   43,24% 39,67%
10,53% 50,56% 57,19% 45,83% 38,24% 39,48%       42,83% 42,02%
43,07% 47,95% 36,61% 48,06% 34,53% 35,62% 34,16% 22,26%   65,05% 39,33%
22,97% 35,48% 25,33% 40,49% 20,88% 26,91% 20,22% 26,86%   23,75% 25,11%
36,78% 45,00%   49,69% 38,04% 48,62% 41,71% 30,00%     42,95%
34,62% 47,59% 31,55% 47,06% 28,03% 34,78% 36,11% 31,72%   45,97% 36,50%
21,63% 34,72% 37,54% 25,07% 20,45% 33,57% 27,98% 24,49%   11,45% 24,85%
35,06% 40,16% 29,23% 49,06% 26,64% 30,61% 29,33% 29,85%   49,44% 34,77%
23,95% 27,42% 25,67% 27,84% 24,99% 29,99% 21,26% 23,65%   20,15% 24,82%
39,30% 34,45% 38,46% 56,45% 36,65% 42,26% 40,55% 36,39%   40,32% 41,24%
42,39% 45,07% 33,67% 42,57% 32,31% 33,84% 29,78% 36,95%     37,39%
21,30% 31,13% 37,02%   36,95% 17,76% 34,92% 40,59%     34,79%
17,75% 24,01% 27,10% 19,53% 24,65% 22,93% 23,93% 25,69%   31,50% 22,73%
25,93% 36,71% 34,56% 46,67% 34,79% 30,46% 25,00% 31,94%   66,67% 35,05%
42,17% 40,50% 35,74% 26,20% 34,35% 35,38% 32,07% 35,57%   45,36% 37,44%
20,89% 25,22% 16,87% 19,82% 18,82% 23,27% 17,82% 23,00% 1,33% 33,03% 20,89%
27,56% 37,03% 30,21% 30,46% 31,63% 42,26% 32,12% 23,81%   30,67% 31,75%
14,39% 31,66% 18,26% 27,78% 34,59% 37,63% 27,06% 28,91%   35,27% 31,92%
40,10% 33,68% 41,24% 45,91% 30,94% 20,90% 31,72% 33,23%     33,54%
30,30% 53,04% 54,73% 40,80% 45,26% 31,79% 22,86% 0,81%     44,70%
27,60% 28,94% 37,80% 24,93% 29,20% 29,07% 26,40% 24,34% 39,49% 42,19% 28,79%
30,44% 28,26% 32,88% 20,00% 20,84% 25,01% 25,88% 27,76% 3,49% 30,07% 26,22%
21,43% 47,90% 42,19% 56,62% 39,09% 46,21%         41,69%
31,28% 41,51% 42,07% 38,71% 32,94% 37,47% 18,38% 29,61%   38,14% 35,51%
20,51% 24,73% 30,94% 20,31% 22,76% 20,00% 17,31% 9,55%   25,32% 21,75%
23,48% 37,57% 25,29% 22,68% 23,64% 24,74% 33,55% 21,18% 38,55%   25,65%
22,43% 22,91% 33,08% 28,77% 21,08% 24,84% 17,02% 22,43%   22,44% 22,62%
44,77% 42,48% 43,98% 49,94% 32,60% 28,40% 39,79% 38,24%   29,98% 38,62%
27,78% 30,76% 36,79% 38,96% 34,83% 22,41% 37,01% 47,22%     35,29%
23,12% 36,28% 15,44% 25,57% 32,60% 41,62% 29,56% 30,87%     31,66%
26,18% 40,48% 42,98% 49,25% 38,41% 31,19% 30,15% 39,45%     38,17%
29,63% 51,15% 41,06% 26,14% 30,14% 17,69% 35,65% 34,83%   39,41% 34,60%
37,90% 53,55% 22,12% 33,10% 37,19% 39,05% 34,44% 33,73%   34,38% 37,68%
33,14% 37,38% 48,86% 32,86% 35,34% 40,90% 29,38% 39,12%     37,17%
28,88% 37,22% 29,94% 39,42% 28,01% 22,27% 33,86% 37,55%     32,79%
28,56% 29,03% 23,84% 27,12% 27,49% 41,93% 26,34% 37,27%     30,17%
44,35% 29,27% 52,54% 50,25% 47,56% 33,25%   6,31%   34,92% 42,09%
23,23% 22,15% 19,36% 27,65% 22,66% 25,42% 21,15% 21,55%   30,25% 22,50%
25,35% 38,39% 21,52% 25,25% 26,77% 42,22% 35,59% 26,12%   30,93% 29,23%
23,09% 32,85% 25,72% 29,39% 25,62% 22,91% 24,44% 21,81%   24,65% 25,51%
  45,81% 29,63% 50,75% 37,93% 42,11%   0,69%   55,14% 39,62%
22,33% 42,62% 28,21% 32,62% 33,68% 29,36% 21,11% 4,23%   36,00% 34,24%
32,24% 38,82% 41,59% 26,25% 24,72% 32,15% 27,68% 23,85%   36,13% 28,98%
33,37% 41,09% 22,81% 30,77% 31,32% 34,05% 34,31% 29,13%   28,03% 34,56%
24,37% 35,61% 25,80% 29,17% 28,41% 23,13% 19,96% 33,65% 47,75% 36,15% 30,52%
28,88% 27,55% 30,15% 23,76% 21,29% 23,24% 21,39% 24,39%   32,64% 26,25%
22,09% 31,22% 33,63% 23,68% 23,38% 24,78% 18,31% 26,99%   36,60% 25,08%
30,90% 27,32% 30,81% 40,77% 30,60% 33,68% 25,70% 26,25%   27,56% 30,09%
31,44% 42,30% 26,42% 27,34% 32,10% 24,85% 29,83% 30,63% 32,99% 35,97% 32,38%
29,34% 39,96% 40,72% 42,93% 15,34% 29,93% 23,26% 22,44%   34,30% 27,25%
46,21% 41,17% 41,52% 30,85% 34,73% 38,09% 27,84% 35,50%     38,06%
24,06% 33,80% 30,17% 28,55% 21,54% 27,76% 25,73% 26,40%     24,64%
26,75% 32,22% 47,05% 3,45% 30,52% 45,61% 26,88% 26,75%   41,67% 35,88%
39,01% 33,05% 33,40% 21,71% 24,28% 39,11% 21,73% 25,78%   33,66% 29,70%
38,02% 43,15% 46,83% 44,90% 29,35% 26,79% 33,57% 33,72%     35,26%
23,63% 29,08% 25,50% 2,78% 32,68% 20,68% 33,10% 17,73%     28,20%
34,97% 40,17% 30,87% 30,86% 25,85% 23,22% 30,20% 17,00%   37,21% 29,65%
21,51% 21,99% 21,92% 31,26% 26,64% 28,16% 19,16% 15,90% 0,81% 21,94% 22,79%
18,93% 20,63% 30,75% 19,52% 23,19% 25,58% 21,49% 20,05% 27,08% 39,21% 22,69%
50,48% 43,61%   32,63% 39,49% 57,11%   19,39%     43,34%
39,57% 42,97% 37,03% 31,70% 37,05% 33,02% 26,20% 21,88%     36,50%
25,86% 26,72% 27,51% 22,34% 22,13% 29,54% 21,49% 22,48%   26,19% 24,25%
29,87% 29,54% 31,72% 27,79% 27,41% 28,79% 21,23% 26,33%     27,99%
21,56% 23,60% 20,59% 21,91% 23,38% 23,29% 20,66% 20,42% 30,88% 28,07% 22,44%
34,06% 36,94%   32,26% 35,43% 23,24% 5,88% 36,34%     33,08%
41,09% 53,72% 53,21% 33,03% 36,01% 47,53% 2,44% 3,08%   55,83% 43,19%
32,15% 32,86% 22,78% 36,13% 22,49% 31,09% 21,41% 31,08%   29,77% 28,55%
42,57% 55,86% 54,36% 37,05% 35,14% 34,06% 43,47% 38,20%     44,52%
42,14% 42,59%     35,74% 39,51% 19,44% 28,70%   37,65% 36,42%
23,82% 21,80% 23,19% 27,10% 29,70% 25,16% 22,92% 24,40% 1,55%   25,44%
23,14% 29,91% 31,04% 35,51% 23,79% 25,27% 21,36% 28,92%   45,58% 25,54%
34,36% 33,26% 41,69% 32,76% 35,69% 25,42% 40,85% 42,36%   40,91% 36,36%
28,03% 41,98% 26,85% 29,61% 24,26% 28,69% 34,35% 30,12%     28,90%
23,37% 40,96% 36,42% 31,01% 27,11% 28,37% 22,41% 27,72% 45,98% 51,43% 30,22%
21,08% 27,78% 30,26% 11,43% 19,93% 13,30% 25,19% 18,49%   28,32% 21,54%
26,89% 40,49% 32,87% 31,28% 29,47%   30,89% 26,94%   38,17% 31,44%
31,47% 36,36% 35,92% 26,76% 29,40% 22,03% 30,03% 46,93%   32,17% 34,05%
32,19% 29,72% 44,90% 32,14% 31,21% 26,85% 21,09% 27,19%   100,00% 30,79%
48,29% 45,26% 33,05% 47,31% 39,23% 38,27% 26,61% 44,86%     43,71%
24,26% 44,44% 35,79% 49,39% 26,98% 37,88% 30,88% 30,33%   29,06% 31,87%
24,01% 34,50% 28,79% 30,49% 23,47% 24,57% 23,67% 17,56%     25,00%
28,09% 34,35% 45,76% 59,44% 39,15% 37,03% 32,38% 21,33% 0,89% 52,83% 35,43%
37,90% 34,37% 29,11% 30,57% 38,44% 30,24% 18,75% 42,42%   34,85% 37,79%
42,50% 43,74% 50,69% 30,63% 34,89% 22,12% 39,18% 29,97%     39,61%
38,90% 45,45% 36,57% 52,01% 38,98% 44,44% 38,49% 35,69%     40,00%
46,88% 36,35% 47,44% 39,50% 38,93% 36,23% 39,96% 30,36%   24,00% 39,62%
24,47% 37,83% 31,06% 20,93% 24,57% 31,50% 28,32% 27,60%   31,03% 27,81%
26,57% 28,92% 35,14% 32,68% 24,99% 26,35% 22,37% 18,76%   39,22% 26,55%
30,22% 41,91% 32,54% 37,63% 28,08% 32,45% 34,98% 28,76%   47,55% 33,17%
36,65% 43,09% 42,75% 43,05% 38,44% 33,71% 26,00% 30,43%   46,13% 38,15%
26,85% 38,47% 26,53% 25,18% 29,52% 21,28% 30,60% 33,62%   21,76% 30,83%
34,68% 33,51% 30,22% 28,00% 28,32% 27,87% 34,68% 32,75%     30,54%
41,64% 64,73% 52,26% 38,06% 41,47% 31,78% 38,04% 40,24%     47,60%
30,27% 44,82% 35,24% 34,06% 36,78% 41,23% 42,73% 29,60%     37,04%
39,41% 43,24% 48,19% 35,37% 34,99% 34,00% 40,03% 58,89%     41,02%
26,91% 28,33% 25,03% 45,90% 30,38% 26,49% 25,09% 27,57%   26,42% 28,34%
26,98% 41,80% 49,92% 41,67% 29,99% 36,15% 24,43% 21,91%   53,40% 31,04%
27,60% 32,73% 32,05% 34,24% 25,51% 31,25% 23,70% 25,48%     27,30%
20,09% 16,04% 23,50% 23,00% 22,82% 19,44% 18,17% 20,67%   28,18% 20,89%
28,18% 20,68% 21,14% 22,39% 20,70% 22,95% 21,36% 22,50%   44,37% 23,85%
42,80% 41,10% 44,38%   35,19% 42,77% 23,27% 27,29%     37,26%
23,13% 32,81% 37,21% 47,65% 28,23% 43,33% 25,95% 31,62%   32,10% 31,22%
31,13% 38,96% 31,95% 24,41% 27,22% 34,55% 30,27% 22,97%   41,67% 31,48%
27,71% 30,04% 30,79% 36,55% 26,10% 38,86% 34,34% 32,52% 38,78% 36,18% 30,57%
25,22% 28,94% 30,64% 43,87% 30,08% 31,52% 28,34% 33,03%   31,33% 29,66%
20,23% 23,73% 20,68% 35,03% 20,49% 34,86% 21,42% 17,23%   51,88% 23,15%
23,10% 31,91% 30,10% 45,45% 22,63% 29,50% 25,58% 26,54% 33,73% 39,34% 27,10%
43,25% 45,13% 41,18% 41,57% 36,97% 35,41% 37,11% 40,38%   35,45% 40,30%
30,36% 40,61% 33,33% 34,21% 24,57% 32,56% 38,18% 1,64%   40,92% 31,97%
45,88% 60,73% 66,40% 45,03% 47,77% 60,03% 46,40% 44,27%   67,27% 49,87%
35,39% 43,06% 31,09% 38,69% 28,22% 21,54% 31,74% 31,35%   37,21% 33,24%
28,44% 37,77% 28,31% 25,35% 26,20% 33,38% 24,47% 25,60%   31,90% 28,34%
18,99% 42,18% 40,40% 60,32% 32,87% 37,39% 22,58% 2,06%   40,06% 37,31%
46,61% 44,34% 40,11% 27,14% 35,63% 40,52% 24,23% 31,78%   30,77% 39,36%
28,37% 34,27% 27,17% 32,31% 31,34% 27,86% 24,66% 26,02%   16,79% 29,14%
33,01% 37,77% 33,90% 7,03% 23,88% 30,66% 23,58%     28,18% 29,03%
30,79% 12,43% 22,25% 19,63% 11,31%   16,78% 19,95%   29,54% 24,88%
33,59% 40,96% 47,38% 46,33% 37,01% 41,81% 42,42% 41,50%   37,70% 39,26%
45,26% 61,10% 37,08% 58,35% 46,79% 39,57%   21,15%   55,11% 49,50%
48,17% 55,78% 31,14% 49,08% 39,24% 35,53% 24,32% 33,90%     43,28%
44,83% 42,67% 35,07% 47,22% 36,34% 35,68% 28,38% 23,29%     38,55%
32,45% 21,37% 29,09% 25,75% 29,14% 31,19% 50,83% 32,84%   44,20% 31,79%
41,40% 43,09% 36,84% 43,72% 31,99% 38,25% 29,53% 28,95%     36,69%
26,02% 43,93% 29,51% 28,00% 26,03% 35,86% 32,34% 22,41%   29,82% 28,91%
28,14% 39,79% 42,08% 33,33% 25,29% 38,96% 33,90% 2,16%     31,35%
19,12% 22,96% 27,36% 31,80% 25,16% 20,69% 23,10% 28,90% 32,17% 36,36% 23,60%
38,18% 45,84% 35,82% 49,85% 42,61% 39,41% 34,25% 46,84%   50,67% 42,96%
36,50% 44,95% 41,91% 31,89% 28,71% 23,85% 32,04% 30,93%   46,22% 34,17%
21,54% 34,76% 34,74% 27,32% 24,03% 29,46% 23,64% 22,33%   45,05% 25,32%
37,10% 30,12% 24,26% 26,79% 28,71% 35,94% 28,19% 26,11% 37,71% 53,81% 31,41%
53,11% 47,80%   29,50% 32,62%   44,90% 18,24%     40,40%
24,91% 38,91% 22,16% 23,57% 27,34% 20,94% 22,60% 25,01%   23,01% 26,51%
27,92% 42,70% 50,74% 40,30% 31,97% 39,05% 37,68% 4,45%   31,75% 34,52%
37,97% 38,27% 22,81% 51,02% 37,04% 24,09% 18,06% 40,19%   49,55% 38,73%
43,47% 53,38% 45,02% 33,77% 46,71% 28,90% 38,93% 21,40%   51,90% 45,82%
51,31% 50,84% 54,90% 62,95% 46,41% 34,57% 56,25% 37,59%   56,41% 50,61%
  39,86% 52,44% 25,00% 26,85% 28,07%   9,76%   49,24% 39,99%
27,73% 34,50% 33,86% 26,89% 26,11%   23,29% 31,48%     27,89%
31,07% 30,70% 17,51% 19,77% 25,58% 18,83% 22,11% 24,07%     26,16%
33,35% 45,68% 39,13% 43,31% 36,15% 45,54% 30,60% 29,55%     37,44%
38,41% 42,01% 38,37% 34,85% 45,32% 8,06% 38,74% 26,76%   46,18% 41,40%
29,08% 34,56% 13,33% 44,21% 30,16% 21,04% 34,30% 30,43%   28,40% 29,55%
  36,93% 41,02% 30,00% 29,16% 24,02%   32,53%   32,52% 30,55%
29,27% 35,04% 19,69% 22,61% 19,42% 21,02% 20,28% 20,29%   28,41% 24,25%
35,68% 14,58% 39,71% 47,42% 36,52% 30,43% 38,11% 10,25%     36,76%
46,88% 44,77% 20,75% 37,33% 33,29% 10,91% 39,13% 27,86%   30,41% 36,50%
20,89% 39,25% 29,05% 44,50% 27,85% 28,40% 27,75% 27,99% 37,49% 48,04% 29,00%
37,40% 45,83% 54,08% 51,17% 29,04%   25,22% 39,00%   42,06% 37,82%
25,44% 41,11% 22,64% 37,88% 25,01% 32,03% 24,18% 22,35%   28,51% 28,80%
37,02% 47,29% 46,89% 37,15% 33,32% 29,90% 31,77% 33,25%   33,33% 36,42%
28,46% 26,90% 30,41% 25,15% 18,96% 31,07% 23,14% 23,29%   32,46% 26,32%
29,20% 36,75% 20,66% 31,90% 31,55% 26,85% 22,88% 34,93%   38,27% 31,82%
44,93% 41,35% 44,77% 36,91% 21,70% 28,87% 23,64% 26,68%   37,50% 31,42%
29,57% 48,14% 43,14%   40,86% 36,94% 40,38% 1,92%     40,14%
33,82% 68,70%   68,52% 65,48% 40,36%   15,46%   74,10% 63,83%
Sverige 26,91% 36,71% 29,61% 34,37% 28,27% 29,45% 25,55% 26,58% 31,05% 33,31% 28,92%

http://www.val.se