2014-09-23 09:41:46

Val till kommunfullmäktige - Personröster - Västmanlands län

Personröster per kommun - Västmanlands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR TOT
31,98% 28,16% 28,02% 29,01% 30,09% 41,10% 31,12% 25,23%   29,94% 30,29%
33,37% 49,48% 38,34%   33,20% 34,19%   31,35%     33,07%
24,19% 41,38% 45,44% 33,92% 29,41% 38,48% 37,22% 24,50%     31,09%
27,35% 40,12% 30,15% 27,78% 39,28% 29,66% 24,27% 24,19%     33,02%
30,82% 42,30% 38,83% 32,75% 30,80% 40,98% 26,83% 34,46%     33,29%
14,39% 31,66% 18,26% 27,78% 34,59% 37,63% 27,06% 28,91%   35,27% 31,92%
24,37% 35,61% 25,80% 29,17% 28,41% 23,13% 19,96% 33,65% 47,75% 36,15% 30,52%
26,75% 32,22% 47,05% 3,45% 30,52% 45,61% 26,88% 26,75%   41,67% 35,88%
28,03% 41,98% 26,85% 29,61% 24,26% 28,69% 34,35% 30,12%     28,90%
21,54% 34,76% 34,74% 27,32% 24,03% 29,46% 23,64% 22,33%   45,05% 25,32%
Västmanlands län 23,69% 36,71% 35,37% 28,03% 27,19% 32,86% 24,79% 26,35% 26,19% 34,10% 28,22%

http://www.val.se