2014-09-15 01:41:54

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Västmanlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Västmanlands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
20,5% 5,5% 7,6% 4,1% 39,5% 5,7% 5,5% 9,6% 0,1% 1,9% 1,4% 0,3% 81,1%
12,3% 2,5% 2,4% 0,8% 38,3% 29,7% 1,2% 12,6% 0,1%   1,5% 0,7% 78,6%
12,3% 4,7% 7,3% 3,5% 47,5% 8,9% 4,0% 11,4% 0,2% 0,2% 1,4% 0,3% 77,7%
18,2% 12,9% 8,8% 3,4% 35,5% 5,5% 3,9% 11,4% 0,1% 0,2% 1,5% 0,8% 82,7%
14,6% 8,9% 4,9% 2,5% 43,7% 7,8% 3,9% 13,5% 0,1% 0,1% 1,4% 0,3% 80,2%
7,3% 5,3% 3,1% 1,0% 39,4% 21,1% 2,2% 12,0% 0,4% 8,3% 1,5% 0,6% 82,7%
11,8% 19,9% 3,0% 2,7% 31,1% 4,1% 3,7% 10,1% 1,9% 11,8% 1,5% 0,5% 80,4%
5,4% 5,9% 30,0% 1,0% 38,9% 7,7% 3,0% 7,7%   0,4% 1,0% 0,7% 81,4%
14,2% 13,1% 4,1% 2,9% 38,0% 11,5% 4,1% 11,8%   0,3% 1,6% 0,1% 79,0%
24,5% 5,6% 8,6% 3,8% 34,5% 6,2% 6,5% 9,0% 0,1% 1,2% 1,2% 0,4% 81,1%
Västmanlands län 19,7% 7,4% 7,5% 3,3% 36,7% 7,9% 5,2% 10,1% 0,3% 2,0% 1,3% 0,4% 80,6%

http://www.val.se