2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Gnesta

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Gnesta Centralt Valdistrikt: Freja Valdistrikt: Vagnhärad Centralt Valdistrikt: Södertälje 43 Valdistrikt: Lillhaga-Sandtorp Valdistrikt: Gammeltorp-Hökmossen Valdistrikt: Stensborg-Brokvarn Valdistrikt: Vagnhärad Norra Valdistrikt: Södertälje 33 Valdistrikt: Vagnhärad Södra Valdistrikt: Mariefred C-Läggesta-Hedlandet Valdistrikt: Södertälje 47 Valdistrikt: Frönäs Valdistrikt: Turinge Valdistrikt: Flens östra Valdistrikt: Taxinge Valdistrikt: Åker S Valdistrikt: Länna Valdistrikt: Södertälje 45 Valdistrikt: Södertälje 40 Valdistrikt: Björnlunda Valdistrikt: Dansut Valdistrikt: Gryt Valdistrikt: Vrena Valdistrikt: Råby-Ripsa Valdistrikt: Gåsinge-Dillnäs Valdistrikt: Bettna Valdistrikt: Trosa Västra Valdistrikt: Västerljung Valdistrikt: Runtuna Valdistrikt: Malmköpings yttre Valdistrikt: Helgesta-Hyltinge Valdistrikt: Tystberga

http://www.val.se