2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - 6 Yttre Västerort

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Centrala Sundbyberg 5 Valdistrikt: 41 Råsunda NO Valdistrikt: S:t Göran 24 Kristineberg S Valdistrikt: Spånga 27 Rinkeby mellersta Valdistrikt: Centrala Sundbyberg 3 Valdistrikt: Kista 2 Akalla Ö Valdistrikt: Centrala Sundbyberg 4 Valdistrikt: Kista 1 Akalla C Valdistrikt: 23 Råsunda SO Valdistrikt: Centrala Sundbyberg 1 Valdistrikt: Spånga 21 Rinkeby C Valdistrikt: 27 Norra Aspnäs Valdistrikt: Kista 9 Husby S Valdistrikt: Spånga 20 Kvarnbyvägen mm Valdistrikt: Storskogen 1 Valdistrikt: Spånga 15 Risingeplan mm Valdistrikt: 17 Västerby Valdistrikt: 20 Råsunda Filmstaden Valdistrikt: Kista 11 Husby V Valdistrikt: Bromma 28 Annedalsparken Valdistrikt: Spånga 13 Tensta C Valdistrikt: Kista 13 Kista C Valdistrikt: Lilla Alby 1 Valdistrikt: Centrala Sundbyberg 6 Valdistrikt: Vällingby 3 Vällingby Ö Valdistrikt: 14 Skytteholm S Valdistrikt: 92 Helenelunds centrum Valdistrikt: Centrala Sundbyberg 2 Valdistrikt: 16 Skytteholm SV Valdistrikt: Kista 8 Husby C Valdistrikt: Kista 12 Kista mellersta Valdistrikt: Spånga 12 Nydal Valdistrikt: Hässelby 8 Hässelby Gård C Valdistrikt: 74 Västra Bagarby Valdistrikt: 24 Centrala Jakobsberg Valdistrikt: Vällingby 7 Råcksta Ö Valdistrikt: 78 Norra Bagarby Valdistrikt: Spånga 22 Rinkebysvängen Ö Valdistrikt: Vällingby 4 Vällingby C Valdistrikt: Vällingby 19 Vällingby mellersta Valdistrikt: Kista 17 Ärvinge N Valdistrikt: Spånga 14 Gullinge Valdistrikt: Hässelby 4 Hässelby Strand Ö Valdistrikt: Kista 10 Husby Ö Valdistrikt: Storskogen 2 Valdistrikt: Spånga 17 Rinkebysvängen N Valdistrikt: 19 Råsunda V Valdistrikt: Hässelby 6 Hässelby Gård Ö Valdistrikt: Bromma 19 Johannesfred Ö Valdistrikt: 61 Edsbergs centrum Valdistrikt: 23 Dackevägen Valdistrikt: Västerled 17 Vidängsvägen mm Valdistrikt: 9 Huvudsta Centrum O Valdistrikt: 37 Agnesberg Valdistrikt: 10 Huvudsta N Valdistrikt: 35 Huvudsta Ö Valdistrikt: Västerled 7 Traneberg Ö Valdistrikt: Bromma 2 Abrahamsberg N Valdistrikt: 22 Hammaren Valdistrikt: 73 Östra Bagarby Valdistrikt: Spånga 18 Rinkebystråket Valdistrikt: Hässelby 3 Hässelby Strand N Valdistrikt: Bromma 3 Åkeslund Ö Valdistrikt: Rissne 1 Valdistrikt: Bromma 17 Blackeberg Ö Valdistrikt: Bromma 25 Lönnebergaparken mm Valdistrikt: Lilla Alby 2 Valdistrikt: 21 Råsunda N Valdistrikt: Kista 6 Husby N Valdistrikt: Hässelby 7 Hässelby Gård N Valdistrikt: Bromma 29 Linaberg Valdistrikt: Bromma 22 Beckomberga N Valdistrikt: Spånga 25 Hjulstastråket södra Valdistrikt: 40 Skytteholm N Valdistrikt: Bromma 15 Blackeberg mellersta Valdistrikt: Hässelby 18 Smedshagen Valdistrikt: 38 Bagartorp Valdistrikt: 13 Skytteholm SO Valdistrikt: Bromma 23 Mariehäll S Valdistrikt: 15 Solna Centrum Valdistrikt: Spånga 11 Erikslund Valdistrikt: 19 Nyberg Valdistrikt: Hässelby 5 Hässelby Gård S Valdistrikt: 25 Södra Aspnäs Valdistrikt: 18 Råsunda Centrum Valdistrikt: 12 Huvudsta SV Valdistrikt: S:t Göran 5 Kristinebergs strand Valdistrikt: Hallonbergen 1 Valdistrikt: Spånga 19 Rinkebysvängen V Valdistrikt: Bromma 14 Blackeberg V Valdistrikt: 20 Tallbohov Valdistrikt: Hallonbergen 2 Valdistrikt: 39 Huvudsta Centrum V Valdistrikt: Rissne 3 Valdistrikt: Vällingby 8 Råcksta V Valdistrikt: Spånga 23 Rinkebysvängen S Valdistrikt: Vällingby 2 Vällingby V Valdistrikt: Kista 4 Akalla V Valdistrikt: Västerled 8 Minneberg Valdistrikt: Bromma 7 Riksby Ö Valdistrikt: Spånga 16 Glömminge-Sörgården Valdistrikt: Bromma 5 Åkeshov Valdistrikt: Hässelby 20 Hässelby mellersta Valdistrikt: Bromma 6 Riksby V-Brommaplan Valdistrikt: Bromma 24 Blackeberg N Valdistrikt: 82 Sjöbergs centrum Valdistrikt: 77 Sollentuna centrum Valdistrikt: Lilla Alby 3 Valdistrikt: 13 Centrala Viksjö Norra Valdistrikt: Rissne 2 Valdistrikt: Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ Valdistrikt: Bromma 26 Åkeslund V Valdistrikt: Hallonbergen 3 Valdistrikt: Hässelby 9 Hässelby Gård V Valdistrikt: S:t Göran 4 Kristinebergsparken Valdistrikt: 26 Ekedal Valdistrikt: Bromma 27 Eneby Valdistrikt: Vällingby 18 Nälsta gård Valdistrikt: 36 Råsunda NV - Näckrosen Valdistrikt: Västerled 6 Traneberg S Valdistrikt: 72 Hästhagen Valdistrikt: Spånga 24 Spånga by Valdistrikt: 21 Snapphanen Valdistrikt: 17 Råsunda SV Valdistrikt: Spånga 10 Hjulsta V Valdistrikt: Västerled 5 Johannelund Valdistrikt: Vällingby 17 Råcksta gård Valdistrikt: Hässelby 13 Hässelby Villastad NV Valdistrikt: Vällingby 14 Kälvesta Ö Valdistrikt: Rissne 4 Valdistrikt: Duvbo 1 Valdistrikt: Tulemarken Valdistrikt: Västerled 18 Ulvsunda slott Valdistrikt: Duvbo 2 Valdistrikt: Vällingby 5 Grimsta V Valdistrikt: Vällingby 15 Vinsta V Valdistrikt: Vällingby 10 Nälsta Ö Valdistrikt: Vällingby 11 Nälsta V Valdistrikt: 10 Centrala Viksjö Södra Valdistrikt: Västerled 9 Ulvsunda trädgårdsstad Valdistrikt: Hässelby 2 Hässelby Strand S Valdistrikt: 53 Skälby-Ängstorp Valdistrikt: Bromma 13 Norra Ängby V Valdistrikt: 11 Huvudsta V Valdistrikt: Spånga 7 Bromsten N Valdistrikt: 8 Huvudsta S Valdistrikt: Bromma 9 Bromma kyrka Valdistrikt: Bromma 11 Norra Ängby mellersta Valdistrikt: Täby 13 S Skarpäng Valdistrikt: Vällingby 9 Råcksta N Valdistrikt: Bromma 10 Beckomberga S Valdistrikt: 75 Fågelsången Valdistrikt: Spånga 3 Solhem Ö Valdistrikt: 11 Lund Valdistrikt: 5 Orgona Valdistrikt: Västerled 3 Stora Mossen Valdistrikt: Västerled 4 Alvik Valdistrikt: Spånga 8 Bromsten mellersta Valdistrikt: Ör Valdistrikt: Hässelby 15 Backlura N Valdistrikt: Vällingby 1 Vällingby N Valdistrikt: 6 Neptuni Valdistrikt: Bromma 8 Kyrksjön Valdistrikt: 65 Södra Edsberg Valdistrikt: Spånga 4 Solhem S Valdistrikt: 70 Södra Töjnan Valdistrikt: Spånga 6 Solhem N Valdistrikt: Hässelby 16 Backlura S Valdistrikt: Kista 15 Ärvinge S Valdistrikt: 28 Vattmyra Valdistrikt: Vällingby 13 Kälvesta V Valdistrikt: 16 Vibblaby Valdistrikt: Hässelby 1 Hässelby Strand V Valdistrikt: 22 Arenastaden Valdistrikt: Spånga 2 Flysta Valdistrikt: Västerled 10 Nockebyhov V Valdistrikt: Hässelby 10 Hby Villastad mellersta Valdistrikt: Hässelby 12 Hässelby Villastad Ö Valdistrikt: 91 Eriksberg Valdistrikt: Spånga 5 Solhem V Valdistrikt: 3 Skälby Gård Östra Valdistrikt: Vällingby 6 Grimsta Ö Valdistrikt: 94 Norra Edsviken Valdistrikt: Bromma 12 Norra Ängby Ö Valdistrikt: Spånga 9 Bromsten S Valdistrikt: Täby 9 N Skarpäng Valdistrikt: 52 Södra Häggvik Valdistrikt: 9 Hummelmora Valdistrikt: Stora Ursvik Valdistrikt: 2 Södra Barkarby Valdistrikt: 7 Huvudsta SO - Västra Skogen Valdistrikt: 81 Sjöberg Valdistrikt: 64 Landsnora Valdistrikt: Kista 14 Kista V Valdistrikt: 4 Skälby Gård Västra Valdistrikt: Bromma 16 Blackeberg S Valdistrikt: 51 Norra Häggvik Valdistrikt: Kista 7 Oslogatan Valdistrikt: Spånga 1 Sundby Valdistrikt: Vällingby 16 Vinsta Ö Valdistrikt: Hässelby 11 Hässelby Villastad V Valdistrikt: 90 Södra Edsviken Valdistrikt: Bromma 18 Södra Ängby Valdistrikt: 7 Fjällen Valdistrikt: 95 Silverdal Valdistrikt: Bromma 21 Bällsta Valdistrikt: Nora Valdistrikt: Västerled 11 Olovslund -Nockebyhov Ö Valdistrikt: Bromma 20 Johannesfred V Valdistrikt: 71 Norra Töjnan Valdistrikt: Spånga 26 Spånga torg-Lunda Valdistrikt: 93 Tegelhagen Valdistrikt: 80 Falkberget-Kärrdal Valdistrikt: Sätra Äng Valdistrikt: 76 Turebergs villastad Valdistrikt: 18 Grönvreten Valdistrikt: 1 Norra Barkarby Valdistrikt: Vällingby 12 Grimsta mellersta Valdistrikt: Kista 16 Kista Gård Valdistrikt: Västra Enebyberg Valdistrikt: 1 Järvastaden-Råstahem Valdistrikt: Kista 5 Akalla S Valdistrikt: Lilla Ursvik, Brotorp och Kymlinge Valdistrikt: Hässelby 19 Hässelby Villastad S Valdistrikt: 12 Fastebol Valdistrikt: Bromma 4 Riksby N Valdistrikt: 30 Bolinder strand Valdistrikt: 8 Sandvik Valdistrikt: Hässelby 14 Lövsta Valdistrikt: Kista 3 Akalla N Valdistrikt: 2 Ritorp-Ulriksdal Valdistrikt: 37 Barkarbystaden Valdistrikt: 14 Högby Valdistrikt: 15 Olovslund Valdistrikt: 29 Berghem/Polhem Valdistrikt: 21 Södra Viby Valdistrikt: 41 Vaxmora-Väsjön Valdistrikt: Färingsö 2 Färentuna Hilleshög Valdistrikt: Färingsö 5 Skå Valdistrikt: Färingsö 3 Svartsjö Sånga Valdistrikt: Färingsö 1 Färingsö N Valdistrikt: Upplands-Bro  7 Valdistrikt: Lovö

http://www.val.se