2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Gårdby

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Malmen S Valdistrikt: Falkenberg Valdistrikt: Djurängen Ö Valdistrikt: Oxhagen Valdistrikt: Norrgårdsgärdet V Valdistrikt: Funkabo Valdistrikt: Gamla stan Valdistrikt: Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö Valdistrikt: Berga Centrum Valdistrikt: Ängö-Varvsholmen Valdistrikt: Malmen V Valdistrikt: Talludden Valdistrikt: Djurängen V Valdistrikt: Sandås-Stensberg Valdistrikt: Berga Valdistrikt: Tegelviken-Johannesborg Valdistrikt: Snäckstrand Valdistrikt: Getingen-Tallhagen Valdistrikt: Kvarnholmen Valdistrikt: Runsbäck Valdistrikt: Skälby Valdistrikt: Smedby Ö Valdistrikt: Kalmarsundsparken-Stensö Valdistrikt: Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna Valdistrikt: Vimpeltorpet Valdistrikt: Lindsdal SV-Kläckeberga Valdistrikt: Rinkabyholm S-Hossmo Valdistrikt: Ljungbyholm-Vassmolösa N Valdistrikt: Algutsrum Valdistrikt: Skogsby Valdistrikt: Vickleby-Resmo Valdistrikt: Mörbylånga-Kastlösa Valdistrikt: Gärdslösa-Långlöt-Runsten Valdistrikt: Sydöland Valdistrikt: Gårdby

http://www.val.se