2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Ramdala

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Hogland m.fl. Valdistrikt: Galgamarken Valdistrikt: Wachtmeister m.fl. Valdistrikt: Kungsmarken Valdistrikt: Möllebacken m.fl. Valdistrikt: Kronotorp m.fl. Valdistrikt: Långö-Gräsvik Valdistrikt: Hästö Valdistrikt: Trossö Ö Valdistrikt: Lyckeby V Valdistrikt: Marieberg m.fl. Valdistrikt: Spandelstorp m.fl. Valdistrikt: Pantarholmen Valdistrikt: Saltö-Björkholmen Valdistrikt: Bergåsa m.fl. Valdistrikt: Torskors-Hässlegården Valdistrikt: Mariedal-Backabo Valdistrikt: Rosenfeldt m.fl. Valdistrikt: Västerudd Valdistrikt: Verkö m.fl. Valdistrikt: Nättraby V Valdistrikt: Jämjö S Valdistrikt: Nättraby Ö Valdistrikt: Aspö Valdistrikt: Rödeby N Valdistrikt: Rödeby S Valdistrikt: Lyckeby Ö Valdistrikt: Fridlevstad Valdistrikt: Sturkö Valdistrikt: Jämjö N Valdistrikt: Ramdala Valdistrikt: Kristianopel Valdistrikt: Kättilsmåla Valdistrikt: Torhamn

http://www.val.se