2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Hol M Fl. Förs

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Östlyckan/Brogården 22 Valdistrikt: Stockslycke/Holmalund 8 Valdistrikt: Kullings-Skövde 3 Valdistrikt: Ängabo/Maryd 26 Valdistrikt: Kullings-Skövde 2 Valdistrikt: Nolby Ö/Rödene 13 Valdistrikt: Algutstorp-Landa Valdistrikt: Kullings-Skövde 1 Valdistrikt: Långared 17 Valdistrikt: Bälinge/Hjälmared 9 Valdistrikt: Tämta-Vänga Valdistrikt: Hol M Fl. Förs Valdistrikt: Lena M. Fl. Förs Valdistrikt: Nårunga-Ornunga

http://www.val.se