2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Stöpafors

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Klockaregården Valdistrikt: Åmberg Valdistrikt: Svenneby Valdistrikt: Torsby Södra Valdistrikt: Oleby Valdistrikt: Lysvik Valdistrikt: Stöpafors Valdistrikt: Södra Borgeby Valdistrikt: Råda-Höje Valdistrikt: Edane-Mangskog-Vikene Valdistrikt: Gräsmark Valdistrikt: Gunnarskog-Bogen Valdistrikt: Ekshärad-Västanberg

http://www.val.se