2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Sollerö

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Klockarhagen Valdistrikt: Utmeland-Hånåkni Valdistrikt: Färnäs-Nusnäs-Garsås Valdistrikt: Färnäs-Nusnäs-Garsås Valdistrikt: Tällberg mfl Valdistrikt: Tällberg mfl Valdistrikt: Järna Valdistrikt: Morkarlby-Långlet-Oxberg Valdistrikt: Siljansnäs Valdistrikt: Vansbro Valdistrikt: Sollerö Valdistrikt: Häradsbygden - Heden - Djura mfl Valdistrikt: Vika-Venjan

http://www.val.se