2014-06-24 15:25:16

Val till kommunfullmäktige - Karta - Säljan

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Sandviken Centrum Valdistrikt: Murgården Valdistrikt: Barrsätra Valdistrikt: Jernvallen Norra Valdistrikt: Björksätra Valdistrikt: Jernvallen Södra Valdistrikt: Vallhov Valdistrikt: Sandbacka Valdistrikt: Säljan Valdistrikt: Jäderfors-Norrsätra Valdistrikt: Forsbacka Valdistrikt: Gästrike-Hammarby-Storvik Södra Valdistrikt: Kungsgården-Åshammar Valdistrikt: Årsunda

http://www.val.se