2014-09-15 01:17:52

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Jönköpings län

Preliminär röstfördelning per kommun - Jönköpings län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
11,2% 20,6% 4,1% 14,9% 31,4% 2,1% 5,6% 9,3%   0,8% 1,1% 0,4% 84,4%
19,7% 21,6% 3,0% 7,4% 31,9% 1,3% 6,1% 8,5% 0,1% 0,4% 1,4% 0,3% 82,3%
22,9% 12,2% 3,7% 4,6% 35,2% 2,9% 3,6% 12,2% 0,1% 2,7% 1,5% 0,5% 80,9%
21,4% 7,7% 3,2% 15,9% 33,5% 1,4% 3,0% 13,9%   0,1% 1,5% 1,0% 79,2%
22,9% 6,1% 6,9% 14,8% 29,3% 1,2% 4,4% 14,1% 0,1% 0,3% 1,7% 0,4% 88,6%
20,5% 6,9% 4,6% 12,5% 32,4% 5,6% 7,1% 9,6% 0,2% 0,5% 1,1% 0,4% 83,0%
16,2% 2,5% 3,8% 15,6% 25,0% 5,0% 11,6% 6,9% 0,1% 13,3% 1,4% 0,3% 86,9%
12,6% 7,1% 3,2% 12,8% 28,2% 3,0% 6,9% 19,4%   6,8% 1,3% 0,4% 83,1%
17,4% 12,7% 1,7% 23,3% 26,5% 2,8% 1,5% 13,8% 0,1% 0,3% 1,4% 0,2% 82,9%
20,5% 7,4% 5,0% 7,4% 34,8% 3,6% 5,9% 15,3%   0,1% 0,9% 0,5% 84,1%
16,9% 9,7% 5,9% 11,6% 32,3% 7,2% 5,0% 10,4% 0,3% 0,8% 1,3% 0,2% 83,4%
11,2% 11,4% 4,6% 9,3% 25,7% 4,4% 3,6% 8,2% 0,1% 21,5% 1,4% 0,4% 79,0%
15,9% 15,9% 2,5% 10,7% 34,6% 3,6% 4,6% 11,7% 0,1% 0,5% 1,3% 0,2% 83,0%
Jönköpings län 18,4% 9,8% 4,1% 11,5% 31,6% 4,2% 5,8% 11,4% 0,1% 3,0% 1,3% 0,4% 82,8%

http://www.val.se