2014-09-15 01:29:14

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Kronobergs län

Preliminär röstfördelning per kommun - Kronobergs län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,7% 15,0% 1,7% 3,2% 28,9% 4,0% 3,4% 14,5% 0,1% 9,6% 2,0% 0,6% 82,0%
16,6% 13,5% 1,6% 1,1% 42,6% 6,8% 3,9% 13,7% 0,1% 0,1% 1,6% 0,3% 82,7%
19,9% 14,0% 3,3% 4,5% 30,3% 7,1% 3,4% 10,8%   6,7% 1,9% 0,4% 80,4%
5,5% 6,4% 0,2% 45,1% 27,5% 1,8% 3,5% 9,8% 0,1% 0,2% 1,0% 0,8% 76,8%
18,3% 23,7% 1,6% 3,5% 30,7% 3,7% 2,9% 11,6% 0,2% 3,9% 1,9% 0,1% 80,2%
9,3% 27,3% 1,8% 2,9% 29,8% 4,4% 2,6% 15,4%   6,6% 1,4% 0,2% 78,3%
28,7% 8,3% 3,6% 3,6% 32,3% 7,2% 6,9% 7,6% 1,1% 0,6% 1,2% 0,3% 83,4%
18,0% 18,9% 3,0% 4,8% 36,8% 5,0% 4,8% 8,5% 0,1% 0,1% 1,2% 0,3% 81,6%
Kronobergs län 22,4% 12,7% 2,9% 5,7% 32,0% 6,1% 5,1% 9,8% 0,6% 2,8% 1,4% 0,4% 81,8%

http://www.val.se