2014-09-15 00:15:00

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Gotlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Gotlands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
17,4% 20,1% 4,9% 2,1% 30,1% 8,2% 9,3% 5,2% 2,4% 0,2% 1,6% 0,4% 81,2%
Gotlands län 17,4% 20,1% 4,9% 2,1% 30,1% 8,2% 9,3% 5,2% 2,4% 0,2% 1,6% 0,4% 81,2%

http://www.val.se