2014-09-15 01:52:04

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Skåne län

Båstads kommun: 2014 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 14 september 2014. Omval till kommunfullmäktige i Båstads kommun hölls den 10 maj 2015. Därmed upphävdes 2014 års valresultat för Båstads kommun.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Båstad

Preliminär röstfördelning per kommun - Skåne län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
18,0% 5,0% 3,0% 2,5% 43,7% 4,4% 4,0% 12,7%   6,7% 2,2% 0,2% 74,3%
13,4% 3,0% 3,1% 1,7% 32,0% 9,0% 5,1% 22,8% 0,1% 9,8% 1,3% 0,1% 80,9%
18,9% 3,2% 5,6% 0,9% 35,7% 4,7% 6,8% 22,9% 0,2% 1,1% 1,0% 0,6% 73,1%
24,6% 11,6% 6,8% 2,2% 16,1% 0,5% 7,9% 8,3% 0,1% 22,0% 1,1% 0,2% 81,9%
15,5% 9,4% 5,7% 1,3% 33,2% 4,5% 6,1% 18,8% 0,3% 5,2% 1,5% 0,3% 80,7%
28,2% 2,3% 5,2% 2,5% 28,3% 4,6% 9,1% 16,4% 0,2% 3,3% 1,0% 0,4% 79,2%
13,0% 7,2% 5,5% 5,2% 31,2% 3,1% 6,8% 22,7% 0,1% 5,2% 1,8% 0,4% 80,7%
45,7% 4,7% 7,2% 3,3% 19,5% 2,9% 7,0% 8,4% 0,2% 1,2% 1,1% 0,5% 84,0%
15,7% 13,0% 6,0% 2,9% 25,0% 2,9% 4,8% 21,0% 0,1% 8,6% 1,8% 1,0% 79,9%
22,9% 8,3% 7,3% 2,4% 24,3% 4,6% 9,0% 19,0% 0,3% 1,9% 1,6% 0,5% 81,9%
19,6% 6,2% 3,5% 6,1% 35,7% 2,9% 4,7% 20,7% 0,1% 0,4% 1,9% 0,7% 75,6%
15,5% 6,2% 14,2% 2,8% 30,9% 3,4% 5,3% 17,6% 0,2% 3,9% 1,3% 0,3% 80,3%
30,0% 5,8% 9,3% 1,7% 29,2% 1,8% 6,9% 14,4% 0,1% 0,7% 1,2% 0,2% 86,4%
7,1% 2,3% 25,9% 0,6% 34,9% 4,2% 3,7% 18,7% 1,6% 1,1% 0,9% 0,5% 77,0%
45,8% 4,0% 10,1% 2,0% 21,5% 0,6% 6,9% 7,3% 0,2% 1,5% 0,5% 0,3% 90,5%
18,7% 4,7% 10,7% 2,3% 22,9% 7,4% 14,2% 7,3% 3,6% 8,2% 1,1% 0,4% 83,0%
22,0% 1,7% 5,5% 1,5% 32,9% 8,4% 8,5% 13,2% 3,2% 2,9% 1,0% 0,4% 73,4%
12,2% 11,5% 2,7% 5,1% 40,0% 4,2% 2,9% 20,6% 0,1% 0,7% 1,5% 0,8% 80,8%
10,0% 8,3% 1,9% 2,4% 27,5% 4,3% 4,2% 16,3%   25,2% 1,3% 0,9% 73,6%
20,4% 9,8% 4,1% 2,2% 26,2% 2,5% 4,9% 14,3% 8,9% 6,7% 1,4% 0,3% 82,0%
24,1% 8,4% 2,5% 8,4% 19,5% 3,4% 4,0% 20,7% 1,2% 7,8% 1,4% 0,5% 79,4%
21,2% 7,4% 5,4% 1,6% 29,8% 4,2% 4,4% 20,4% 0,2% 5,4% 1,4% 0,4% 82,1%
35,4% 4,2% 7,4% 1,9% 25,7% 2,2% 8,0% 11,0% 0,1% 3,9% 1,0% 0,5% 86,3%
13,2% 19,1% 5,4% 1,9% 27,4% 2,5% 4,2% 23,5% 2,1% 0,6% 1,4% 0,4% 80,3%
26,0% 4,2% 5,5% 1,1% 26,2% 1,7% 6,9% 20,5% 0,1% 7,7% 1,1% 0,5% 85,4%
17,2% 17,7% 2,9% 1,7% 27,2% 3,3% 5,4% 22,1% 0,4% 2,2% 1,6% 0,5% 79,8%
21,2% 3,3% 3,3% 1,9% 34,4% 2,1% 4,9% 20,2% 0,1% 8,7% 1,1% 0,7% 81,1%
48,1% 1,6% 14,3% 2,5% 10,1% 0,5% 4,8% 9,8% 0,1% 8,1% 0,5% 0,5% 89,2%
23,6% 8,6% 4,8% 2,2% 39,2% 2,5% 5,4% 12,1% 0,3% 1,3% 1,5% 0,5% 83,1%
15,4% 6,4% 4,5% 2,9% 42,8% 1,1% 3,8% 22,5% 0,1% 0,5% 1,4% 0,3% 73,1%
25,2% 6,7% 4,0% 3,3% 29,6% 2,1% 5,5% 11,3% 0,1% 12,2% 1,3% 0,3% 82,2%
19,9% 7,2% 5,4% 9,7% 25,0% 0,8% 3,7% 24,0% 0,1% 4,3% 1,1% 0,4% 77,7%
25,0% 6,4% 3,9% 3,6% 34,9% 3,2% 3,0% 18,9% 0,1% 1,0% 1,2% 0,5% 82,1%
Skåne län 22,7% 4,8% 7,3% 2,4% 29,4% 4,7% 7,4% 15,1% 1,4% 4,8% 1,2% 0,4% 79,3%

http://www.val.se