2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Hultsfred - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Rosie Folkesson, adm och teknikansvarig, Hultsfred
 2. Mattias Wärnsberg, Försäkringshandläggare,Mörlunda
 3. Britt Wireland Sorpola, Pensionär,Hultsfred
 4. Tommy Rälg, ombudsman,Hultsfred
 5. Agneta Bergman, undersköterska,Virserum
 6. Tomas Söreling, Ombudsman,Målilla
 7. Lena Hasting, Pensionär,Hultsfred
 8. Göran Lundberg, egenföretagare,Målilla
 9. Eva Svedberg, Pensionär,Hultsfred
 10. Kotaiba Kholi, skolkurator,Hultsfred
 11. Lizette Wästerlund, Specialpedagog,Hultsfred
 12. Mikael Lång, Vårdare/musiker,Hultsfred
 13. Inger Loord, Pensionär,Målilla
 14. Jonny Bengtsson, Vaktmästare,Hultsfred
 15. Silva Andersson, Fritidsledare,Virserum
 16. Konny Bogren, Järnforsen
 17. Conny Kristensen, Facklig försäkringsansv. Hultsfred
 18. Arne Fäldt, Personlig assistent,Virserum
 19. Christel Rydiger Karlsson, Behandlingsassistent,Hultsfred
 20. Henrik Mellberg, Fritidsledare,Målilla
 21. Agneta Malmquist, Pensionär,Hultsfred
 22. Martin Rydén, Metallarbetare,Hultsfred
 23. Mona-Lisa Karlsson, Vårdarinna,Virserum
 24. Dan Torkelsson, Industriarbetare,Hultsfred
 25. Slavica Alic, Butiksbiträde,Hultsfred
 26. Stefan Ölvebring, Rockarkivarie,Hultsfred
 27. Nermina Mizimovic, Föreståndare,Hultsfred
 28. Ingemar Freij, Pensionär,Målilla
 29. Marie Bergman, Undersköterska, Målilla
 30. Dennis Larsson, Silverdalen
 31. Vivianne Timm, Sjukköterska,Hultsfred
 32. Alen Mizimovic, Studerande,Hultsfred
 33. Gunilla Abrahamsson, Pensionär,Hultsfred
 34. Tony Bohlin, Produktionschef,Hultsfred
 35. Jolin Åkesson, Undersköterska,Hultsfred
 36. Patrik Hag, Metallarbetare,Målilla
 37. Benny Jonasson, Operatör,Vena
 38. Kjell Mellberg Karlsson, Metallarbetare,Målilla
 39. Christer Gustafsson, Bryggeriarbetare,Hultsfred
 40. Tommy Aronsson, Administratör,Målilla
 41. Åke Arvidsson, Pensionär,Hultsfred
 42. Bjarne Nilsson, Socionom,Hultsfred
Hultsfreds kommun
0002-06940

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lars Rosander, kommunalråd, Virserum
 2. Per-Inge Pettersson, lantbrukare, Mörlunda
 3. Gunilla Aronsson, Lönneberga
 4. Ulf Larsson, stationsföreståndare, Hultsfred
 5. Lars Lundgren, avdelningschef, Rosenfors
 6. Fredrik Eirasson, kanslist, Vena
 7. Åsa Landberg, organisationsutvecklare, Virserum
 8. Lennart Odengrund, virkesmätare, Odensås
 9. Niclas Mobelius, virkesmätare, Järnforsen
 10. Alexander Steinvall, fil. mag., Virserum
 11. Lennart Eklund, ekonom, Målilla
 12. Antje Rohde, egenföretagare, Virserum
 13. Britt-Marie Harrysson, undersköterska, Vena
 14. Tommy Johansson, företagskonsult, Målilla
 15. Ann-Charlott Andersson, assistent, Mörlunda
 16. Ronny Olsson, företagare, Järnforsen
 17. Esbjörn Nilsson-Schultz, skogstekniker, Virserum
 18. Sofia Blomberg, personlig assistent, Mörlunda
 19. Mats Fransson, byggnadsarbetare, Mörlunda
 20. Maik Rohde, egenföretagare, Virserum
 21. Marita Johansson, pensionär, Lönneberga
 22. Christer Malmberg, pensionär, Lönneberga
 23. Lars Nilsson, lantbrukare, Mörlunda
Hultsfred
0004-06369

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Mikael Petersson, 37 år, Virserum
 2. Börje Helgesson, 67 år, Triabo
 3. Håkan Hermansson, 62 år, Hultsfred
 4. Wenche Lindahl, 43 år, Ålefors
 5. Fredrick Andersson, 45 år, Virserum
 6. Eva-Maria Helgesson, 66 år, Triabo
 7. Mary Giurfa Carleudd, 62 år, Virserum
 8. Dan Damsgård, 52 år, Virserum
 9. Birger Carleudd, 71 år, Virserum
 10. Charles Johansson, 39 år, Virserum
 11. Björn Eriksson, 27 år, Hultsfred
 12. Niclas Torstensson, 50 år, Virserum
Hultsfred
0003-06301

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Åke Nilsson, Kommun- och reg.politiker,Silverdalen
 2. Lennart Davidsson, Markentreprenör,Mörlunda
 3. Monica Bergh, Biblioteksassistent,Virserum
 4. Christian Nytorpet, Produktionsledare,Hultsfred
 5. Anders Andersson, Riksdagsledamot,Järnforsen
 6. Runa Petersson, F.d. Barnsköterska,Virserum
 7. Gabriella Vogt, Tolk,Målilla
 8. Torgny Rönnestad, F.d. Rektor,Hultsfred
 9. Staffan Svalin, Pappersarbetare,Järnforsen
 10. Malin Nytorpet, Studerande,Hultsfred
 11. Joachim Erlandsson, Produktionschef,Målilla
 12. Evert Möller, Pensionär,Järnforsen
 13. Per-Olof Paulsson, Lageransvarig,Virserum
 14. Anne-Charlotte Cederberg, Orderhanterare,Järnforsen
 15. Pernilla Hill, Undersköterska,Mörlunda
 16. Heinrich Vogt, Läkemedelskonsulent,Målilla
 17. Anita Ståhlgren, Pensionär,Järnforsen
 18. Leif Axelsson, F.d. Fabrikör,Virserum
 19. Leif Lind, F.d. Pastor,Hultsfred
 20. Lars Eriksson, Pensionär,Hultsfred
Hultsfred
0068-08602

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Carina Littorin, Åkebo
 2. Torben Lundholm, Emmenäs, Psykolog
 3. Olof Thörn, Hultsfred, CNC-operatör
 4. Lena Hjelte, Venskögle, Agronom/ekonom
 5. Nazim Kholi, Hultsfred, Tolk/Lots
 6. Agneta Goth, Hultsfred, Pensionär
 7. Niklas Erlandsson, Åkebo, niklas.erlandsson@mp.se
 8. Ursula Mueller, Duvekulla
 9. Gösta Råsmark, Lundtorp
 10. Hans Persson, Hultsfred, Pensionär
Hultsfred
0055-08224

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Åke Bergh, Mörlunda
 2. Pär Edgren, Vena
 3. Sofia Welinder, Hultsfred
 4. Conny Daag, Hultsfred
 5. Sievert Andersson, Mörlunda
 6. Gunvor Nilsson, Hultsfred
 7. Marianne Vifell Waters, Virserum
 8. Sture Persson, Lönneberga
 9. Johan Svensson, Järnforsen
 10. Christer Lindgren, Rosenfors
 11. Per-Ola Arvidsson, Järnforsen
 12. Lars Peterson, Mörlunda
 13. Malin Bjälesjö, Hultsfred
 14. Verona Frings Arns, Virserum
 15. Anita Bergh, Mörlunda
 16. Bernt Fröjd, Virserum
 17. Lars Torstenson, Vena
 18. Jan Peterson, Mörlunda
 19. Bo Sander, Hultsfred
 20. Per-Gunnar Solberg, Vena
 21. Gillis Gustafsson, Hultsfred
Hultsfred
0001-06434

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Göran Gustafsson, elektriker, Virserum
Hultsfred
0110-05468
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. John Hoffbrink, pensionär, Virserum
 2. Göran Gustafsson, elektrikter, Virserum
 3. Carl-Johan Pettersson, metallarbetare, Hultsfred
 4. Lisbeth Hoffbrink, pensionär, Virserum
 5. Ulf-Bertil Salomon, pensionär, Målilla
 6. Lars Ottosson, chaufför, Målilla
Hultsfred
0110-09486
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. John Hoffbrink, pensionär, Virserum
 2. Göran Gustafsson, elektrikter, Virserum
 3. Carl-Johan Pettersson, metallarbetare, Hultsfred
 4. Lisbeth Hoffbrink, pensionär, Virserum
 5. Ulf-Bertil Salomon, pensionär, Målilla
 6. Lars Ottosson, chaufför, Målilla
 7. Bo Eriksson, f.d. rektor, Hultsfred
Hultsfred
0110-09595

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lennart Beijer, Kommunfullmäktigeledamot
 2. Pia Rydh, Kommunfullmäktigeledamot
 3. Tommy Ejnarsson, Kommunfullmäktigeledamot
 4. Cecilia Lindblom, Studerande
 5. Rickard Wästerlund, Smältare
 6. Anna Westerlund, Kommunfullmäktige ers.
 7. Magnus Rydlund, Kommunfullmäktigeledamot
 8. Nicole Ejnarsson, Studerande
 9. Torbjörn Karlsson, Fritidspedagog
 10. Nane Andersson, Sjukgymnast
 11. Lars Röst, Arbetsledare
 12. Marita Pettersson, Tjänsteman
 13. Patrik Axelsson, Egen företagare
 14. Emma Jansson, Egen företagare
 15. Lars Johansson, Pensionär
 16. Barbro Wenden, Ekonom
 17. Kenneth Rosen, Div.Arb
 18. Sahra Jama, Personlig assistent
 19. Karl-Erik Persson, Byggnadsarbetare
 20. Daniel Fransson, Studerande
 21. Dicka Brännskärr, kommunfullmäktige ers.
 22. Jenny Welinder, Sjukpensionär
 23. Mats Frick, Montör
 24. Gunilla Rahm, Socialpedagog
 25. Bo Nilsson, Ingenjör
 26. Conny Wittlock, Operatör
 27. Mattias Jacobsson, Musiklärare
 28. Björn Welinder, Pensionär
 29. Sven-Åke Nellfors, CNC-Operatör
 30. Per Larsson, Boendestödjare
Hultsfred
0005-06747

http://www.val.se