2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Benny Andersson, ARÖD
 2. Gunilla Nordberg, LILLA ASKERÖN
 3. Nils Lackfors, HAKENÄSET
 4. Jeanette Lagervall, SKÄRHAMN
 5. Robert Bull, HÖVIKSNÄS
 6. Alma Nilsson, KÅLLEKÄRR
 7. Hans Strandberg, MÖLNEBO
 8. Hanna Gustafsson, SIBRÄCKA
 9. Claes Jansson, ALMÖSUND
 10. Rigmor Friis, KLÖVEDAL
 11. Rikard Larsson, ÅKERVIK
 12. Linn Snarset, SKÄRHAMN
 13. Benny Halldin, KÅLLEKÄRR
 14. Cecilia Månfagre, SKÄRHAMN
 15. Christer Tegemo, KLÖVEDAL
 16. Isabell Eriksson, KÅLLEKÄRR
 17. Ulf Mellin, HÖVIKSNÄS
 18. Tina Baudino, SKÄRHAMN
 19. Klaes Lundin Eide, KÅLLEKÄRR
 20. Eva Fornes, FAGERFJÄLL
 21. Thomas Collberg, KLÖVEDAL
 22. Maria Jacobsson, SKÄRHAMN
 23. Leif Göbel, DYRÖN
 24. Lisbeth Eriksson, SKÄRHAMN
 25. Göran Andersson, HÖVIKSNÄS
 26. Gerhard Bernhardsson, KLÖVEDAL
 27. Gunilla Johansson, ÅKERVIK
 28. Lars-Olof Henriksson, HÖVIKSNÄS
 29. Jan Berndtsson, SKÄRHAMN
 30. Linnéa Tallvik, RÖNNÄNG
 31. Johan Sjöberg, KÅLLEKÄRR
 32. Barbro Leidzén, KÅTORP
 33. Ove Berntsson, KLÖVEDAL
 34. Anette Johansson, HAKENÄSET
 35. Lars Lundkvist, HÖVIKSNÄS
 36. Ann-Mari Broberg, KLÖVEDAL
 37. Bengt-Olof Karlsson, DYRÖN
 38. Siv Ogeman, SKÄRHAMN
 39. Daniel Bull, HÖVIKSNÄS
 40. Mary Lottsson, SKÄRHAMN
 41. Anders Forsman, KÅLLEKÄRR
 42. Inger Bengtson, SKÄRHAMN
 43. Bo Nyberg, KLÖVEDAL
 44. Eskil Andreasson, G:A MYGGENÄS
 45. Lars Lundin, KÅLLEKÄRR
 46. Björn Sporrong, HÖVIKSNÄS
 47. Lars Käck, SKÄRHAMN
 48. Bert Inge Nordberg, LILLA ASKERÖN
 49. Mikael Pettersson, KÅLLEKÄRR
 50. Christer Olofsson, KLÖVEDAL
 51. Erling Alsin, BLEKET
 52. Torsten Gustafsson, SIBRÄCKA
 53. John Gunnar Ericsson, BLEKET
 54. Per-Albin Halldin, HÖVIKSNÄS
 55. Jan-Evert Halldin, KÅTORP
 56. Herman Gustafsson, SIBRÄCKA
Tjörn
0002-07789

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Henry Hermansson, Kärrslätt
 2. Mats Kristensson, Rönnäng
 3. Inga Olsson, Olsnäs
 4. Olof Kjellström, Kållekärr
 5. Jessica Bergstedt, Knöde
 6. Rolf Sillfors, Brok
 7. Jonas Lindqvist, Kolleröd
 8. Johan Sjöholm, Tyft
 9. Roger Karlsson, Halsbäck
 10. Ulla Rutgersson, Haketorp
 11. Mikael Ribeck, Kållekärr
 12. Irene Gustavsson, Gåseknöde
 13. Erling Rutgersson, Höggeröd
 14. Birgit Börjesson, Grinneröd
Tjörn 1
0004-06387
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Georg Strömbom, Höviksnäs
 2. Emelie Holgersson, Skärhamn
 3. Bengt Andersson, Tolleby
 4. Frank Holvik, Klädesholmen
 5. Conny Johansson, Siröd
 6. Anders Andersson, Rönnäng
 7. Lars-Gunnar Andersson, Surdal
 8. Johan Sjöholm, Tyft
 9. Håkan Berntsson, Gläshed
 10. Malte Johannisson, Utäng
 11. Björn Eskilson, Brok
 12. Elin Holgersson, Skärhamn
 13. Mats Simonson, Valsäng
 14. Märta Johansson, Bö
 15. Maria Hult, Rönnäng
Tjörn 2
0004-06401

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Martin Johansen, 43 år, Kommunalråd, Skärhamn
 2. Birgitta Adolfsson, 67 år, Pensionär, Skärhamn
 3. Anders Wernesten, 62 år, Företagare, Skåpesund
 4. Ewa-Lena Svensson, 54 år, Personalhandläggare, Skärhamn
 5. Hans Kristensson, 71 år, Pensionär, Rönnäng
 6. Gun Alexandersson Malm, 50 år, Arbetsrättsjurist, Rönnäng
 7. Gunnemar Olsson, 57 år, Konstruktör, Tångeröd
 8. Benita Nilsson, 69 år, Pensionär, Nordvik
 9. Kenneth Hermansson, 50 år, Inköpare, Kållekärr
 10. Anette Wallin, 54 år, Undersköterska, Kållekärr
 11. Filip Malm, 23 år, Studerande, Rönnäng
 12. Elisabeth Hansson, 53 år, Företagare, Skärhamn
 13. Morgan Bråse, 55 år, Företagare, Klädesholmen
 14. Christina Widlund, 42 år, Utvecklingsingenjör, Skärhamn
 15. Daniel Hjerpe, 39 år, Polis, Almösund
 16. Aida Tegeltija, 52 år, Undersköterska,Skärhamn
 17. Niklas Emilsson, 46 år, Drifttekniker, Skärhamn
 18. Isabelle Olsson, 24 år, Personlig assistent, Myggenäs
 19. Shahpoor Miakhil, 46 år, Busschaufför, Rönnäng
 20. Monica Pettersson, 71 år, Pensionär, Skärhamn
 21. Staffan Mattsson, 59 år, Företagare, Skärhamn
 22. Ann Malmsten, 56 år, Ledarutvecklare, Höviksnäs
 23. Lennart Thorvaldson, 71 år, Pensionär, Kyrkesund
 24. Filippa Malm, 25 år, Studerande, Rönnäng
 25. Mikael Ekström, 45 år, Snickare, Morik
 26. Maria Stahre, 34 år, Redovisningsekonom, Skärhamn
 27. Bengt Bärås, 67 år, Pensionär, Hjälteby
 28. Ewa Hjerpe, 39 år, Sjuksköterska, Almösund
 29. Jan Erik Abrahamsson, 72 år, Konstruktör, Rönnäng
 30. Amelie Jensnäs-Joäng, 41 år, Barnmorska, Kållekärr
 31. Karl Axel Gundersvik, 56 år, Fiskare, Rönnäng
 32. Helena Thuvik, 40 år, Stödassistent, Skärhamn
 33. Leif Runesson, 60 år, Arbetsledare, Skärhamn
 34. Barbro Carlsson, 71 år, Pensionär, Myggenäs
 35. Robert Hansson, 58 år, Företagare, Skärhamn
 36. Caroline Hermansson, 22 år, Studerande, Kållekärr
 37. Lars Erik Petterson, 73 år, Pensionär, Gamla Myggenäs
 38. Inga-Lill Jansson, 65 år, Ekonom, Krossen
 39. Thomas Nielsen, 68 år, Civilingenjör, Skärhamn
 40. Kerstin Lönnbro, 71 år, Företagare, Klövedal
 41. Jimmy Johansson, 25 år, ITtekniker, Myggenäs
 42. Nathalie Vehre, 40 år, psykolog, Skärhamn
 43. Christer Hermansson, 61 år, Planeringschef, Höviksnäs
 44. Lisa Adolfsson, 43 år, Lärare, Skärhamn
 45. Margaretha Olsson, 55 år, Frisör, Tångeröd
Tjörn
0003-07775

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Roland Flyckt, Enhetschef
 2. Reidun Lorentzon, Gymnasielärare
 3. Jörgen Myrberg, Tekniker
 4. Dan Gustavsson, Diversearbetare
 5. Barbro Johansson, Pensionär
 6. Jan-Åke Axelsson, Snickare
 7. Lars Andersson, Lärare
 8. Therese Lorentsson, Säljare
 9. Berne Petersson, Skeppare
 10. Rolf Persson, Företagare
 11. Samuel Bråse, Konservarbetare
 12. Robert Wikman, Studerande
 13. Kent Kihlberg, Serviceingenjör
 14. Ingalill Lorentsson, Frisör
 15. Lennart Olsson, Pensionär
 16. Linnea Axelsson, Studerande
 17. Annelie Myrberg, Undersköterska
 18. Marcus Lorentsson, Skeppare
 19. Anna Bjelvenkrantz, Lokalvårdare
 20. Thomas Bronedahl, Företagare
Tjörn
0068-08881

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Robert Johansson, Hästudden, Fastighetsskötare
 2. Azar Hedemalm, Myggenäs, Universitetslektor
 3. Ingemar Wiklund, Kållekärr, Lärare
 4. Christy Whiddon, Höviksnäs, Vetenskapsman
 5. Peter Johansson, Långekärr, Fastighetsskötare
 6. Anette Johansson, Hästudden, Kock
 7. Kjell Karlsson, Mjölkeviken, Friherre
 8. Kathrina Jansson, Haketorp, Barnsköt. Undersköt. Hab.ass.
 9. Daniel Hedemalm, Myggenäs, Studerande
 10. Anna Tornéus, Svanvik, Pensionär
 11. Jacob Stålnacke, Svanvik, Student
Tjörn
0055-05794

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Inga-Lill Hast, Myggenäs
 2. Björn Möller, Tolleby
 3. Miia Vuolama, Höviksnäs
 4. Mike Hansson, Svanvik
 5. Bo Bertelsen, Skärhamn
 6. Anders G Högmark, Kihl
 7. Mikael S Andersson, Höviksnäs
 8. Lennart Rosén, Myggenäs
 9. Annika Andersson, Höviksnäs
 10. Lars Carlsson, Habborsby
 11. John Ödman, Rävlanda
 12. Yvonne Andersson, Rönnäng
 13. Daniel Magnusson, Rönnäng
 14. Filip Gollungberg, Kyrkesund
 15. Inger Forsberg Bergstam, Klädesholmen
 16. Håkan Bergstam, Klädesholmen
 17. Kerstin Möller, Tolleby
 18. Anders Jonsson, Halsbäck
 19. Dan Tore Toresson, Dyrön
 20. Katarina Leone, Skärhamn
 21. Ralph Cedermalm, Skärhamn
 22. Solveig Börjesson, Rönnäng
 23. Sture Sandström, Skärhamn
 24. Ulla-Britt Elkan, Klädesholmen
 25. Tony Jansson, Skärhamn
 26. Eivor Gustavsson, Skärhamn
 27. Stig Nilsson, Klöverdal
 28. Karin Bertelsen, Skärhamn
 29. Göran Hast, Myggenäs
 30. Lars-Ola Andersson, Rönnäng
 31. Emma Karlsson, Kållekärr
 32. Christopher Gerhardsson, Kållekärr
Tjörn
0001-08686

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Thord Janson, 50,Företagare,Rönnäng
 2. Rikard Simensen, 41,Elektriker,Skärhamn
 3. Thomas Jakobsson, 67,Pensionär,Skärhamn
 4. Christer Olsson, 38,Bilmekaniker,Myggenäs
 5. Martin Johansson, 42,Egen företagare,Kållekärr
 6. Britt-Inger Simensen, 65,Undersköterska,Höviksnäs
 7. Sune Kristiansson, 72,Pensionär,Rönnäng
 8. Bill Thulin, 63,Driftstekniker,Rönnäng
Tjörn
0110-07316

TJÖRNPARTIET

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TJÖRNPARTIET

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Gert Kjellberg, Problemlösare
Tjörn
1196-09068

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Emilio Cotroneo, IT-konsult
 2. Alma Janeth Sibrian, Undersköterska
 3. Katarina Johansson, Studerande
 4. Teresa Meneses, Arbetslös
Tjörn
0005-06619

http://www.val.se