2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Borås - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lena Palmén, 53, Kommunalråd, Brämhult
 2. Petter Löberg, 46, Lärare, Trandared
 3. Sara Andersson, 37, Lärare, Hässleholmen
 4. Kjell Classon, 73, Pensionär, Boda
 5. Anna Klaar, 21, Studerande, Brotorp
 6. Micael Svensson, 55, Funktionär, Målsryd
 7. Anja Liikaluoma, 63, Habiliteringspersonal, Hässleholmen
 8. Mohamed Ben Maaouia, 44, Bussförare, Trandared
 9. Raija Leppänen, 66, Pensionär, Hässleholmen
 10. Tomas Gustafson, 63, Brotorp
 11. Emina Beganovic, 50, Cafeteriaföreståndare, Brämhult
 12. Leif Johansson, 53, Arbetsförmedlare, Sandared
 13. Eva Axell, 53, Enhetschef, Målsryd
 14. Anders Jonsson, 59, Professor, Svensgärde
 15. Eva Andersson, 66, Pensionär, Rångedala
 16. Muharrem Binaku, 50, Lärare, Boda
 17. Jessica Eriksson, 20, Kundtjänstmottagare, Trandared
 18. Mats Beausang, 35, Färdtjänstchaufför, Trandared
 19. Marie Sjöhem, 47, Ombudsman, Gånghester
 20. Lennart Ingvarsson, 63, Pensionär, Trandared
 21. Marianne Gustafson, 59, Handläggare, Brotorp
 22. Petri Pitkänen, 48, Funktionshinderkonsulent, Dalsjöfors
 23. Eva Österlund Hjort, 54, Verksamhetschef, Brämhult
 24. Tauno Haikara, 61, Chaufför, Hässleholmen
 25. Marie Söderhagen, 50, Ombudsman, Tullen
 26. Ulf Samuelsson, 56, Glasbruksarbetare, Gånghester
 27. Aina Mullbock-Abramsson, 64, Kontorist, Trandared
 28. Kenneth Larsson, 69, Pensionär, Trandared
 29. Minna Niemelä, 35, Sjuksköterska, Äspered
 30. Björn Johansson, 69, Pensionär, Hässleholmen
 31. Louise Enhager, 65, Pensionär, Gånghester
 32. Tony Karlstedt, 45, Handelsanställd, Äspered
 33. Ilir Bajraktari, 21, Studerande, Hässleholmen
 34. Adam Löberg, 18, Studerande, Trandared
 35. Per Alstermark, 49, Skolkurator, Damsvedjan
 36. Väinö Östhult, 70, Pensionär, Norrby
 37. Ernad Suntic, 32, Handelsanställd, Alideberg
Borås 1
0002-08131
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Ulf Olsson, 42, Kommunalråd, Hedvigsborg
 2. Yvonne Persson, 66, Pensionär, Lugnet
 3. Robert Sandberg, 40, Lagerarbetare, Lugnet
 4. Sofia Bohlin, 23, Studerande, Hedvigsborg
 5. Kent Hedberg, 59, Arbetsförmedlare, Druvefors
 6. Leila Pekkala, 65, Rektor, Svaneholm
 7. Bengt Bohlin, 50, SIUSkonsulent, Hedvigsborg
 8. Therése Björklund, 20, Studerande, Kristineberg
 9. Andreas Ekström, 39, Gymnasielärare ,Hedvigsborg
 10. Cecilia Kochan, 39, Industriarbetare, Seglora
 11. Samir Muratovic, 41, Enhetschef, Viskafors
 12. Maria Oscarson, 61, Pensionär, Hulta
 13. Tord Andersson, 70, Pensionär, Kristineberg
 14. Camilla Kvibro, 45, Lärare, Trandared
 15. Nicholas Gregory, 40, Översättare, Lugnet
 16. Helen Sandberg, 46, Socionom, Villastan
 17. Magnus Persson, 49, Montör, Seglora
 18. Erika Storme Martinger, 45, Personalvetare, Göta
 19. Micael Emilsson, 49, Metallarbetare, Göta
 20. Ulla-Britt Möller, 64, Sjuksköterska, Kinnarumma
 21. Lars Schönberg, 74, Pensionär, Svaneholm
 22. Ulla-Britt Nordqvist, 69, Pensionär, Funningen
 23. Martin Dhami, 21, Studerande, Hedvigsborg
 24. Birgitta Hillar, 56, Undersköterska,Viskafors
 25. Urban Åkervall, 44, Habiliteringspersonal, Svaneholm
 26. Ulla Krok, 60. Assistent, Norrmalm
 27. Roger Olsson, 51, Lärare, Druvefors
 28. Barbro Andersson, 74, Pensionär, Norrmalm
 29. Zurap Selimi, 28, Integrationskonsulent, Göta
 30. Eva Aspman, 59, Områdeschef, Norrmalm
 31. Alpo Hurnasti, 66, Pensionär, Svaneholm
 32. Jan Patriksson, 66, Lärare, Viskafors
 33. Björn Alexandersson, 57, Studerande, Norrmalm
 34. Martin Valtersson, 40, Textilarbetare, Viskafors
 35. Simon Severinsson, 19, Studerande, Villastan
Borås 2
0002-08135
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Per-Olof Höög, 71, Pensionär, Tullen
 2. Malin Carlsson, 43, Arbetsförmedlare, Sjöbo
 3. Per Carlsson, 37, Jurist, Sjöbo
 4. Rose-Marie Liljenby-Andersson, 64, Fru, Sjömarken
 5. Lars-Åke Johansson, 70, Pensionär, Sjöbo
 6. Ninni Dyberg, 69, Pensionär, Byttorp
 7. Johan Dahlberg, 23, Systemutvecklare, Hestra
 8. Gun-Britt Persson, 69, Pensionär, Fristad
 9. Mohamed Kossir, 23, Studerande, Sjöbo
 10. Anethe Tolfsson, 46, Enhetschef, Tosseryd
 11. Leif Grahn, 63, Lärare, Sandhult
 12. Marie Sandberg, 60, Mentalskötare, Sandhult
 13. Sören Björklund, 55, Lokförare, Sjöbo
 14. Ulla-Britt Gustafson, 59, Livsmedelsarbetare, Fristad
 15. Mohamed Farah, 55, Skattehandläggare, Sjömarken
 16. Camilla Larsson, 41, Sjömarken
 17. Warsame Abdullahi, 39, Maskinställare, Norrby
 18. Maria Hanafi, 45, Verksamhetsassistent, Sjöbo
 19. Mathias Duell, 43, Affärsutvecklare, Sandared
 20. Anne Helin, 53, Kock, Sjöbo
 21. Magnus Olofsson, 43, Snickare, Fristad
 22. Catharina Eng, 51, Ombudsman, Sjöbo
 23. Peder Backlund, 52, Industriarbetare, Sjömarken
 24. Pernilla Ohlsson, 45, Receptionist, Sjöbo
 25. Marcus Gustavsson, 18, Studerande, Fristad
 26. Emelie Christensson, 22, Barnskötare, Sjöbo
 27. Mats Tolfsson, 52, Försäkringstjänsteman, Tosseryd
 28. Agneta Ahlgrand, 56, Sjuksköterska, Sjöbo
 29. Magnus Johansson, 30, Försäkringstjänsteman, Sjöbo
 30. Anki Amneskog, 65, Undersköterska, Sjöbo
 31. Morteza Rajabion, 62,Textilarbetare, Sjöbo
 32. Tuula Järvinen, 62, Frk, Sjöbo
 33. Agron Cela, 53, Studiehandledare, Norrby
 34. Parisa Rajabion, 20, Studerande, Sjöbo
 35. Johan Hallin, 45, Snickare, Sandared
 36. Cathrine Jansson, 53, Lagerarbetare, Tullen
 37. Liz Odqvist, 50, Sandhult
 38. Anton Löberg, 21, Studerande, Norrby
 39. Göran Holtstrand, 55, Boendestödjare, Tullen
 40. Gerd Jansson, 69, Pensionär, Sjöbo
 41. Pavle Velcov, 54, Tekniker, Viared
 42. Sanna Widell, 21, Vikarie, Sjöbo
 43. Oskari Anundi, 43, It-tekniker, Fristad
Borås 3
0002-08136

Boråsvalet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Boråsvalet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kerstin Koivisto
 2. Anna Grahn
 3. Olle Hermansson
 4. Jaana Ben Maaouia
 5. Harald Finlöf
 6. Sören Garphammar
 7. Inge Pettersson
 8. Markus Hermansson
 9. Eva Sundstedt
 10. Mikael Sahlin
 11. Martin Billhult
 12. Helena Norén
 13. Maria Hermansson
 14. Mattias Blomberg
 15. Monica Jacobsson
 16. Mikael Sundstedt
 17. Anders Norén
 18. Curt Andersson
Borås
1131-08678

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kerstin Hermansson, 54 år, Gruppledare, Seglora
 2. Cecilia Andersson, 40 år, Politisk sekreterare, Brämhult
 3. David Hårsmar, 35 år, Agronom, Dalsjöfors
 4. Mattias Danielsson, 39 år, Studie och yrkesvägledare, Borås
 5. Monica Johansson, 62 år, Organisatör, Bredared
 6. Alexander Andersson, 31 år, Lantbrukare, Dannike
 7. Maj-Britt Eckerström, 55 år, Kokerska/Kock, Bredare
 8. Jan Idehed, 67 år, Organisatör, Borås
 9. Emil Bertilsson, 34 år, Områdeschef, Målsryd
 10. Solveig Landegren, 64 år, Pensionär, Sjömarken
 11. Karl-Erik Nilsson, 61 år, Speditör, Tämta
 12. Bengt Belfrage, 64 år, Entreprenör, Dalsjöfors
 13. Anna-Lena Svensson, 50 år, Rektor, Seglora
 14. Sven-Erik Håkansson, 75 år. fd Skolkurator. Dalsjöfors
 15. Christina Gustavsson, 47 år. Företagare. Gånghetser
 16. Lars Wahlqvist, 58 år, Platschef, Fristad
 17. Ulf Landegren, 70 år, fd Försäljningschef, Sjömarken
 18. Ingrid Hermansson, 30 år, Dagiskock, Seglora
 19. Helena Thorell, 35 år, Marknadsförare, Sjömarken
 20. Ann-Britt Boman, 74 år, fd Lärare, Fristad
 21. Catharina Rapp, 56 år, Verksamhetsutvecklare, Tosseryd
 22. Johan Källén, 51 år, Säljare, Borås
 23. Leif Olsson, 63 år, Byggnadssnickare, Bredared
 24. Urban Efraimsson, 53 år, Bildhanterare, Tämta
 25. Irene Samuelsson, 63 år, Vård och Omsorgslärare, Borås
 26. Eva Rantzow, 67 år, Målsryd
Borås 1, Borås 2 och Borås 3
0004-06537
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kerstin Hermansson, 54 år,Gruppledare,Seglora
 2. Cecilia Andersson, 40 år,Politisk sekreterare,Brämhult
 3. David Hårsmar, 35 år,Agronom,Dalsjöfors
 4. Mattias Danielsson, 39 år,Studie- och yrkesvägledare,Borås
 5. Monica Johansson, 62 år,Organisatör,Bredared
 6. Alexander Andersson, 31 år,Lantbrukare,Dannike
 7. Maj-Britt Eckerström, 55 år,Kokerska/Kock,Vänga
 8. Jan Idehed, 67 år,Organisatör,Borås
 9. Emil Bertilsson, 34 år,Områdeschef,Målsryd
 10. Solveig Landegren, 64 år,Pensionär,Sjömarken
 11. Karl-Erik Nilsson, 61 år,Speditör,Tämta
 12. Bengt Belfrage, 64 år,Entreprenör,Dalsjöfors
 13. Anna-Lena Svensson, 50 år,Rektor,Seglora
 14. Sven-Erik Håkansson, 75 år,fd Skolkurator,Dalsjöfors
 15. Christina Gustavsson, 47 år,Företagare,Gånghester
 16. Lars Wahlqvist, 58 år,Platschef,Fristad
 17. Ulf Landegren, 70 år,fd Försäljningschef,Sjömarken
 18. Ingrid Hermansson, 30 år,Dagiskock,Seglora
 19. Helena Thorell, 35 år,Marknadsförare,Sjömarken
 20. Ann-Britt Boman, 74 år,fd Lärare,Fristad
 21. Catharina Rapp, 56 år,Verksamhetsutvecklare,Tosseryd
 22. Johan Källén, 51 år,Säljare,Kinnarumma
 23. Leif Olsson, 63 år,Byggnadssnickare,Bredared
 24. Urban Efraimsson, 53 år,Bildhanterare,Tämta
 25. Irene Samuelsson, 63 år,Vård- och Omsorgslärare,Borås
 26. Eva Rantzow, 67 år,Målsryd
Borås 1, Borås 2 och Borås 3
0004-09243

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Morgan Hjalmarsson, 67 år, kommunalråd, Göta
 2. Patric Cerny, 51 år, präst, Hässleholmen
 3. Anna Svalander, 42 år, folkbildare, Sjöbo
 4. Joakim Malmberg, 25 år, controller, Centrum
 5. Lotta Samuelsson, 51 år, operativ chef, Centrum
 6. Hamid Fard, 46 år, civilekonom, Dammsvedjan
 7. Anne-Marie Ekström, 67 år, egen företagare, Hässleholmen
 8. Andreas Cerny, 20 år, student, Göta
 9. Matilda Bengtsson, 27 år, utvecklingsledare, Centrum
 10. Bengt Wahlgren, 78 år, adjunkt, Villastaden
 11. Lars Gustaf Andersson, 65 år, konsult, Salängen
 12. Susanne Karlander, 50 år, utbildningsansvarig, Hulta
 13. Marcus Nilsen, 21 år, student, Centrum
 14. Carl-Axel Rudd, 70 år, företagare, Centrum
 15. Shahin M Zadeh, 63 år, handläggare, Norrmalm
 16. Thomas Strand, 60 år, socionom, Dammsvedjan
 17. Fredrik Nilströmer, 42 år, it-chef, Dalsjöfors
 18. Britt-Marie Halldén, 67 år, universitetslektor, Norrmalm
 19. Seidi Is, 49 år, beteendevetare, Byttorp
 20. Bengt Westmalm, 58 år, säljledare, Regementstaden
 21. Elham Morshedy Alamdari, 43 år, administratör, Trandared
 22. Per-Eric Stjerna, 60 år, byggentreprenör, Centrum
 23. Birgitta Lysell, 62 år, postanställd, Dalsjöfors
 24. Tage Carlsson, 42 år, informatör, Dammsvedjan
 25. Anders Bourghardt, 55 år, vd, Viskafors
 26. Nils-Gunnar Blanc, 69 år, ingenjör, Bergdalen
Borås
0003-07658

Framstegspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Framstegspartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Isabella Demserius, 59 år
 2. Michael Odengard, 60 år
 3. Gunnar Nilsson, 71 år
Borås
1243-09462

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Falco Güldenpfennig, gruppledare, Borås
 2. Sara Degerman Carlsson, överläkare, Brämhult
 3. Hans Gustavsson, säljare, Brämhult
 4. Ingela Hallgren, fil.mag., Borås
 5. Karl-Gustav Drotz, socionom, Borås
 6. Else-Marie Lindgren, f.d. riksdagsledamot, Sparsör
 7. Åke Ekvad, f.d. rektor, Borås
 8. Ann-Charlotte Blomqvist, HR-specialist, Borås
 9. Sven Wergård, pensionär, Viskafors
 10. Lisa Lehikoinen, jurist, Gånghester
 11. Lars Lyborg, f.d. personalchef, Borås
 12. Thomas Elg, präst, Brämhult
 13. Valéria Kant, kostrådgivare, Borås
 14. Karin Jälthammar, pensionär, Borås
 15. Pär Sundbaum, skolledare, Brämhult
 16. Heléne Haslinger, undersköterska, Borås
 17. Daniel Swedengren, egen företagare, Brämhult
 18. Per-Jonas Carlsson, civilekonom, Brämhult
 19. Jan Hallquist, egen företagare, Brämhult
 20. Josefina Klemets, civilekonom, Borås
 21. Henrik Klemetz, pensionär, Borås
 22. Katja Lecznar, egen företagare, Brämhult
 23. Per-Olof Löfgren, rektor, Borås
 24. Ann-Britt Lyborg, pensionär, Borås
 25. Lennart Malmerfors, fastighetschef, Borås
 26. Sivert Oxelbark, pensionär, Dalsjöfors
Borås
0068-09199

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Tom Andersson, 37, kommunalråd, Sjöbo
 2. Hanna Bernholdsson, 20, säljare, Göta
 3. Kjell Hjalmarsson, 60, tekniker, Brotorp
 4. Anna Kjellberg, 27, miljöbevakare, Norrby
 5. Mosa Roshanghias, 54, sjuksköterska, Sparsör
 6. Hanna Werner, 65, socionom, Sandared
 7. Lasse Jutemar, 58, diakon ,Kinnarumma
 8. Christina Waldenström, 57, sjuksköterska, Dannike
 9. Dennis Söderberg, 47, affärsutvecklare, Druvefors
 10. Anna-Karin Gunnarsson, 44, utvecklingsingenjör, Kinnarumma
 11. Staffan Falk, 67, lärare, Tullen
 12. Bim Olsson, 19, student, Druvefors
 13. Enock Akouele Ndoayelet, 31, student, Hässleholmen
 14. Tova Lidbeck, 49, verksamhetschef dagligverksamhet, Druvefors
 15. Per Flensburg, 68, professor emeritus, Fristad
 16. Helene Ernits, 33, företagsrådgivare, Viskafors
 17. Erik Johnson, 39, projektledare, Gånghester
 18. Ellie Blickfors, 73, pensionär, Målsryd
 19. Eva Théen Johansson, 62, företagare, Dalsjöfors
 20. Magnus Almström, 44, gymnasielärare, Trandared
 21. Birgit Johansson, 68, pensionär, Bredared
 22. Liiban Guyo, 29, godkänd tolk, Hässleholmen
 23. Karin Biswanger, 33, läkare, Brämhult
 24. Hilmar Jonsson, 41, kriminalvårdare, Druvefors
 25. Carina Wihlborg, 38, avtalsjurist, Centrum
 26. Peter Källqvist, 26,projektledare, Trandared
 27. Berit Rubenson Emanuelsson, 77, pensionär, Ekås
 28. Arsim Daka, 38, bitr. rektor, Trandared
 29. Angelica Zetterström, 30, projektledare, Gånghester
 30. Bo-Göran Gunnarsson, 68, pensionär, Aplared
 31. Annika Andersson, 27, människorättsvetare, Göta
 32. Bo-Lennart Bäcklund, 52, ekonom, Sjöbo
 33. Ingrid Samuelsson, 56, fritidspedagog/humanekolog, Tullen
Borås
0055-07127

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Annette Carlson, Kommunalråd, 52 år
 2. Ulf Sjösten, Kriminalinspektör, 60 år
 3. Cecilie Tenfjord-Toftby, Informatör/riksdagsledamot, 44 år
 4. Björn Bergquist, Konsult, 70 år
 5. Marie Fridén, Civilekonom, 56 år
 6. Urban Svenkvist, Chefsåklagare, 65 år
 7. Malin Wickberg, IT-konsult/projektledare, 28 år
 8. Ulrik Nilsson, Projektledare/riksdagsledamot, 51 år
 9. Alexis Mouschopanis, Egen företagare, 36 år
 10. Robin Nylén, Banktjänsteman, 27 år
 11. Anna Christensen, Kriminolog, 37 år
 12. Lars-Gunnar Comén, Företagare/flygkonsult, 55 år
 13. Birgitta Bergman, Kulturvetare, 70 år
 14. Pirita Isegran, Student, 28 år
 15. Stina Medelius, Studerande, 18 år
 16. Oliver Öberg, Studerande, 24 år
 17. Dennis Jernkrook, Student, 19 år
 18. Anette Nordström, Egen företagare, 43 år
 19. Ismail Bublic, Affärsutvecklare, 43 år
 20. Nils-Åke Björklund, Ekonom, 60 år
 21. Mikael Wickberg, Civilingenjör, 61 år
 22. Amanda Wiktorsson, Studerande, 19 år
 23. Annacarin Martinsson, Pensionär, 73 år
 24. Paul Andre Safko, Ingenjör, 65 år
 25. Wiwi Roswall, F.d företagare, 72 år
 26. Jessica Bjurén, Butikschef, 43 år
 27. Lotta Löfgren Hjelm, F.d barnmorska, 67 år
 28. Jonas Garmarp, Fastighetsmäklare/Civilekonom, 46 år
 29. Per Månsson, Pensionär, 65 år
 30. Johan Bäck, Marknadsområdeschef, 41 år
 31. Monika Hermansson Friedman, Civilekonom, 43 år
 32. Marie Jöreteg, Verksamhetschef, 54 år
 33. Mattias Karlsson, Väktare, 30 år
 34. Eike Jünke, Trädgårdsmästare, 78 år
 35. Georg Guldstrand, Verksamhetsutvecklare, 52 år
 36. Jolly Bou Rahal, Studerande, 18 år
 37. Alfio Franco, Företagare, 74 år
 38. Saveta Olsén, VD, 62 år
 39. Seija Noppa, Egen företagare, 75 år
 40. Daniel Snällman, Säkerhetsrådgivare, 39 år
 41. Elias Mannberg, Lagerarbetare, 20 år
 42. Lars Andersson, Assistent, 56 år
 43. Björn-Ola Kronander, Entreprenör, 43 år
 44. Maria Lindgren, Arbetsmiljöinspektör, 54 år
 45. Håkan Ågren, Fastighetsägare, 63 år
 46. Hasse Ikävalko, Möbeltapetserare , 39 år
 47. Nancy Kindblad, Pensionär, 78 år
 48. Julia Järnberg, Studerande, 20 år
 49. Alexander Eliasson, Banktjänsteman, 28 år
 50. Marie-Louise Hall, Pensionär, 71 år
 51. Kristina Dahlberg Andersson, Specialpedagog, 67 år
 52. Eija Augustsson, Medicinsk fotterapeut, 58 år
 53. Birgit Åkerlund, Tekniker, 66 år
 54. Rebecca-Pandora Friedman, Pensionär, 70 år
 55. Christian Ekström, Restaurangchef, 40 år
 56. Berit Johansson, Medicinsk sekreterare, 59 år
 57. Marcus Robertsson, Gruppchef/boendestödjare, 32 år
 58. Peter Wilhelmson, Utredare, 63 år
 59. Linéa Berglund, Personlig assistent, 20 år
Borås 1, Borås 2 och Borås 3
0001-06344

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Johan Österlund, 25, Valorganisatör, Borås
 2. Patric Silfverklinga, 50, Kriminalvårdstjänsteman, Borås
 3. Tony Strandgård, 43, Egen företagare, Sparsör
 4. Andreas Bäckman, 28, Yrkeschaufför, Målsryd
 5. Crister Spets, 50, Nämndeman, Borås
 6. Björn Qvarnström, 43, Brevbärare, Borås
 7. Björn Löfvenius, 66, Fd Byggnadssnickare, Borås
 8. Pertti Merstrand, 52, Montör, Borås
 9. Sten Lundgren, 65, Yrkeschaufför, Borås
 10. Leif Häggblom, 41, Logistik, Viskafors
 11. Philip Pettersson, 21, Studerande, Borås
 12. Thor Öhrn, 73, Pensionär, Viskafors
 13. Patrik Hållpås, 43, Dalsjöfors
Borås 1, Borås 2 och Borås 3
0110-06219

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Ida Legnemark, 32 år, lärare
 2. Lennart Andreasson, 69 år, fd teletekniker
 3. Lisa Tjärner, 34 år, lärare
 4. Hicham El-Horr, 27 år, studerande
 5. Anne Rapinoja, 58 år, förskollärare
 6. Fredrich Legnemark, 36 år, socionom
 7. Sofia Andersson, 30 år, studerande
 8. Tommy Josefsson, 63 år, tekniklärare
 9. Pari Mahinpour, 62 år, sjukpensionär
 10. Jasem Hardan, 59 år, lärare
 11. Anita Spjuth, 51 år, integrationskonsulent
 12. Peter Lund, 37 år, habiliteringspersonal
 13. Carina Kierdorf, 56 år, teststrateg
 14. Ulla Stålhammar, 67 år, pensionär
 15. Peter Wiberg, 36 år, ombudsman
 16. Anna Gustavsson, 29 år, omvårdnadspersonal och informatör
 17. Steve Gustafsson, 31 år, idrottslärare
 18. Marjan Garmroudi, 44 år, lärare
 19. Matti Dahlbom, 58 år, folkhögskolelärare
 20. Anna Hedlund, 34 år, behandlingsassistent
 21. Kjell Eliasson, 69 år, pensionär
 22. Sabina Kitti Ölander, 51 år, rektor
 23. Gholamreza Abbassian, 59 år, undersköterska
 24. Gabriella Andersson, 31 år, socionom
 25. Peder Jonsson, 48 år, miljöarbetare
 26. Anita Persson, 56 år, ombudsman
 27. Eva Andersson, 50 år, familjerättssekreterare
 28. Solveig Lindh-Josefsson, 58 år, lärare
 29. Gunbritt Johansson, 63 år, fd ombudsman
 30. Kerstin Cummings, 70 år, pensionär
 31. Janne Elfstrand, 43 år, boendestödjare
 32. Karin Tholén Gustavsson, 69 år, pensionär
 33. Mohamed Mohamoud, 45 år, busschaufför och lärare
 34. Malin Björk, 32 år, studerande
 35. Andreas Johansson, 43 år, metallarbetare
 36. Ulf Hillermyr, 65 år, pensionär och skulptör
 37. Kim Lindberg, 30 år, habiliteringspersonal
 38. Lucerito D Farias, 61 år, pensionär
 39. Jonas Jörgensen, 30 år, studerande
Borås
0005-05864

http://www.val.se