Val till kommunfullmäktige i Bräcke - Ålder och kön - kommun Bräcke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Bräcke

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bräcke-Bodsjö 2091 16,1% 21,4% 26,2% 36,3% 6,0% 51,6% 48,4% 6,8%  
Gällö-Sundsjö-Pilgrimstad 2003 12,4% 28,0% 28,9% 30,7% 5,3% 53,3% 46,7% 6,5%  
Kälarne 1084 12,5% 19,6% 28,1% 39,7% 4,1% 52,4% 47,6% 4,7%  
Bräcke 5178 13,9% 23,6% 27,6% 34,8% 5,3% 52,5% 47,5% 6,2%

http://www.val.se