Statistik

Här finnas övergripande statistik om valet 2018 samt rådata för den som vill skapa egna sammanställningar. Datat är fritt att använda, så länge Valmyndigheten anges som källa.

Slutligt valresultat

Röstfördelning - Riksdagsval

Filerna visar röster i antal och procent per kommun respektive per valdistrikt, inklusive blanka och valdeltagande, för riksdagsvalet.

2018_R_per_kommun.xlsx

2018_R_per_valdistrikt.xlsx

Röstfördelning - Landstingsval

Filerna visar röster i antal och procent per kommun respektive per valdistrikt, inklusive blanka och valdeltagande, för landstingsvalen.

2018_L_per_kommun.xlsx

2018_L_per_valdistrikt.xlsx

Röstfördelning - Kommunval

Filerna visar röster i antal och procent per kommun respektive per valdistrikt, inklusive blanka och valdeltagande, för kommunvalen.

2018_K_per_kommun.xlsx

2018_K_per_valdistrikt.xlsx

Rådata i XML-format

Zip-filen innehåller ett antal rådatafiler i xml-format som visar det slutliga valresultatet, t.ex. röstfördelning för samtliga partier, mandatfördelning, valdeltagande och personröster för samtliga partier. Länk till en dtd-fil som beskriver xml-strukturen finns överst i respektive xml-fil.

slutresultat.zip

Valda ledamöter vid valet

Filen visar personer som blev valda på valdagen. I filerna finns uppgifter om kön, invalsordning, om de blivit personvalda, ålder på valdagen, vilken lista de blivit valda ifrån och platsen på den listan.

2018_ursprungligt_valda.xls

Filen visar vilka personer som inte skulle ha valts i ett system utan personval.

2018_kandidater_som_inte_skulle_ha_valts_med_ett_system_utan_personval.xlsx

Mandatfördelning

Filerna visar mandatfördelning per valkrets, utjämningsmandat och fasta mandat är särredovisade i de fall de förekommer.

2018_mandat.xlsx

Kandidaturer

kandidaturer.skv

Datat är uppdaterat t.o.m. valdagen och innehåller:

 • Valtyp
  • R = Riksdag
  • L = Landsting
  • K = Kommun
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning*
 • Partikod
 • Valsedelsstatus*
  • B = Beställd
  • S = Skickad till tryckeri
 • Listnummer* – nummer på listan/valsedeln
 • Ordning* – kandidaturens plats på en valsedel
 • Anmkand – om partiet har anmälda kandidater eller inte, J/N
 • Anmdeltagande – om partiet har anmält deltagande eller inte, J/N
 • Samtycke – om kandidaten har lämnat samtycke för ett parti som inte anmält sina kandiater, J/N/I (I = irrelevant, om partiet har anmälda kandidater så lämnas istället förklaring)
 • Förklaring – om kandidaten har lämnat samtycke för ett parti som anmält sina kandidater, J/N/I (I = irrelevant, om partiet inte har anmälda kandidater så lämnas istället samtycke)
 • Kandidatnummer – unikt nummer på kandidaten vid detta valtillfälle
 • Namn – om kandidaturen inte är giltig anges istället här orsaken till varför kandidaturen är ogiltig.
 • Ålder på valdagen* – bygger på uppgifter från folkbokföringen
 • Kön* – bygger på uppgifter från folkbokföringen
 • Folkbokföringsort* – kommun i vilken kandidaten är folkbokförd, vid skrivtillfället, hämtas från folkbokföringen.
 • Valsedelsuppgift* – övrig frivillig id-uppgift på valsedeln, t.ex. yrke.
 • Antal beställda valsedlar – antal beställda valsedlar som kandidaturen förekommer på
 • Valbar på valdagen* – fylls i på valdagen
 • Giltig – anger om kandidaturen är giltig eller inte, dvs. om en personröst på kandidaturen kommer att ingå i valresultatet eller inte, J/N

Personuppgifter visas endast för de kandidater som samtyckt till kandidatur. Fält med * kan vara tomma.

Deltagande partier

Deltagande partier per valområde

deltagande_partier_per_valomrade.xlsx

deltagande_partier_per_valomrade.skv

Datat är uppdaterat t.o.m. valdagen och innehåller:

 • Valtyp
  • R = Riksdag
  • L = Landsting
  • K = Kommun
 • Valområdesnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning
 • Registrerad partibeteckning – J/N
 • Anmälda kandidater – J/N
 • Symbol – sökväg till fil med symbol, om symbol finns

Deltagande partier (rådata)

deltagande_partier.xlsx

deltagande_partier.skv

Datat är uppdaterat t.o.m. valdagen och innehåller:

 • Valtyp
  • R = Riksdag
  • L = Landsting
  • K = Kommun
 • Valområdeskod
 • Valområdesnamn
 • Valkretskod
 • Valkretsnamn
 • Länskod
 • Länsnamn
 • Partibeteckning
 • Partiförkortning
 • Partikod
 • Anmälningsdatum – datum då anmälan om deltagande inkommit (om det är en automatisk anmälan är detta fält tomt)
 • Registreringsdatum – datum då anmälan registrerats (om det är en automatisk anmälan är detta fält tomt)
 • Diarienummer
 • Registrerad partibeteckning – J/N
 • Anmälda kandidater – J/N
 • Symbol – sökväg till fil med symbol, om symbol finns
 • Deltagandegrund –
  • R = Redan representerad, anses anmält deltagande
  • A = Anmält deltagande
  • K = Anmält kandidater och anses därigenom anmält deltagande

Antal röstberättigade

Antal röstberättigade, i åldersintervall (18-29, 30-49, 50-64, 65-), förstagångsväljare, män/kvinnor, ej svenska medborgare, folkbokförda utomlands. Med ålder avses ålder på valdagen den 9 september 2018.

Röstberättigade till riksdagen

Webbpresentation rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Röstberättigade till landsting

Webbpresentation rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Röstberättigade till kommun

Webbpresentation rostberattigade.xls rostberattigade.skv

Utlandsröstkort

Antal skickade utlandsröstkort, per land. För att ett utlandsröstkort ska kunna skickas måste den röstberättigade ha uppgett en adress till folkbokföringen.

2018_antal_utlandsrostkort.xlsx

Röstmottagningsställen

Vallokaler

Datat uppdateras flera gånger per dag och innehåller bl.a.:

 • Besöksadresser
 • Öppettider på valdagen
 • Koordinater i WGS84 decimal

vallokal.xls vallokal.xml vallokal.skv

Röstningslokaler för förtidsröstning

Datat uppdateras flera gånger per dag och innehåller bl.a.:

 • Besöksadresser
 • Öppettider
 • Koordinater i WGS84 decimal

rostlokal.xls rostlokal.xml rostlokal.skv

Mottagna förtidsröster

Rådata över registrerade förtidsröster per dag och röstningslokal.

mottagna_fortidsroster.xlsmottagna_fortidsroster.skv

Fördelning av fasta valkretsmandat

Filen nedan innehåller beräkning och fördelning av antal fasta valkretsmandat vid val till riksdag, landsting och kommun 2018.

2018_antal_fasta_valkretsmandat.xls

valkretsmandat_riksdag_1988-2018.xls

Antal röstberättigade per 2018-03-01

Antal röstberättigade i riksdags-, kommun- och landstingsval, per valdistrikt, per 2018-03-01 (som om det vore val 2018-03-01). Dessa siffror ligger till grund för beräkningen av fasta valkretsmandat.

antal_rostberattigade_RKL_1_mars_2018.xls

Antal röstberättigade per 2017-03-01

Antal röstberättigade (endast kommunval) året innan valåret, per 2017-03-01 (som om det vore val 2017-03-01). Dessa siffror ligger till grund för kommunernas översyn av valdistrikt och valkretsar året innan valåret.

rostberattigade_webb_20170301.xls

GIS och valgeografi

Shape-filer (rådata)

Filerna är ihopzippade och innehåller shape-filer som visar namn och id på respektive geografisk enhet. Du måste ha speciell GIS-programvara för att se dessa filer.

Referenssystem: SWEREF99 TM

2018_valgeografi_riksdagsvalkretsar.zip

2018_valgeografi_lan.zip

2018_valgeografi_landsting.zip

2018_valgeografi_landstingsvalkretsar.zip

2018_valgeografi_kommuner.zip

2018_valgeografi_kommunvalkretsar.zip (uppdaterad 2018-05-17)

2018_valgeografi_valdistrikt.zip (uppdaterad 2018-05-17)

Jämförelser 2014 och 2018 års valdistrikt och uppsamlingsdistrikt

mappning_2014_2018.zip

Filerna innehåller följande per valdistrikt och per uppsamlingsdistrikt:

 • Valdistriktskod 2014
 • Motsvarande valdistriktskod 2018
 • Procent mappning

Samt:

 • Uppgift om hur Valmyndigheten valt att tolka skillnaden:
  • O = Oförändrat, jämförelse kommer att ske
  • M = Modifierat, jämförelse kommer inte att ske
  • S = Summerat, jämförelse kommer att ske, men mot summerat antal
  • N = Nytt, jämförelse kommer inte att ske

 

 

 

 

 

 

 

http://www.val.se