2019-02-12 11:18:38

Val till kommunfullmäktige - Röster

Falu kommun: 2018 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun hölls den 7 april 2019. Därmed upphävdes 2018 års valresultat för Falu kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Falun

Röstfördelning per kommun

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,12% 6,63% 4,65% 4,52% 26,20% 7,34% 3,76% 16,93% 0,22% 8,63% 0,13% 1,29% 0,06% 85,54%
15,80% 12,55% 11,08% 6,84% 26,95% 6,99% 6,10% 12,40% 0,38% 0,91% 0,10% 1,31% 0,08% 87,96%
19,81% 13,40% 2,19% 3,93% 27,48% 4,87% 2,08% 14,49% 0,14% 11,61% 0,08% 1,61% 0,07% 85,17%
16,95% 18,49% 5,99% 14,76% 23,95% 3,03% 2,70% 12,55% 0,13% 1,46%   1,01% 0,04% 87,47%
25,54% 5,54% 6,67% 3,66% 33,85% 5,28% 2,83% 14,09% 0,15% 2,40% 0,09% 1,65% 0,04% 84,16%
0,61% 18,78% 9,92% 0,78% 39,63% 27,09% 0,50% 2,56% 0,06% 0,06% 0,16% 3,59% 0,11% 80,71%
4,09% 34,33% 8,68% 0,29% 36,68% 13,22% 0,19% 2,36% 0,07% 0,10% 0,16% 1,88% 0,05% 82,71%
18,36% 12,46% 3,37% 2,84% 39,18% 6,75% 3,05% 11,95% 1,87% 0,16% 0,04% 1,49% 0,05% 83,07%
23,94% 9,23% 2,47% 6,03% 32,82% 6,56% 2,32% 14,18% 0,13% 2,33% 0,01% 1,16% 0,04% 87,07%
21,33% 6,72% 2,30% 2,60% 46,48% 4,39% 1,69% 14,19% 0,12% 0,19% 0,09% 1,16% 0,04% 83,61%
19,20% 17,09% 3,65% 3,78% 37,06% 4,28% 1,08% 13,68% 0,10% 0,08%   1,28% 0,10% 81,35%
22,22% 17,27% 0,87% 1,87% 40,60% 5,32% 0,61% 11,06% 0,13% 0,07%   1,46% 0,02% 83,21%
24,20% 18,53% 7,57% 5,17% 31,53% 2,77% 0,37% 9,67% 0,06% 0,12%   0,73%   84,16%
15,93% 4,25% 3,11% 3,12% 34,94% 3,04% 1,11% 33,34% 0,18% 0,98% 0,02% 1,21% 0,04% 76,49%
16,03% 5,36% 2,96% 1,70% 34,17% 6,40% 2,12% 9,41% 1,18% 20,68% 0,05% 1,19% 0,08% 86,13%
16,28% 8,80% 4,05% 5,58% 22,99% 3,63% 4,79% 18,24% 0,16% 15,49% 0,08% 1,17% 0,05% 88,87%
8,74% 11,18% 9,77% 3,00% 29,82% 5,62% 2,16% 11,78% 0,13% 17,79% 0,11% 1,21% 0,06% 83,76%
15,87% 13,78% 1,38% 4,05% 33,96% 3,62% 1,77% 9,56% 0,18% 15,81% 0,10% 1,06% 0,05% 86,42%
19,28% 8,11% 5,47% 4,44% 32,25% 7,14% 3,50% 16,10% 0,25% 3,47% 0,08% 1,18% 0,08% 85,14%
20,67% 6,70% 7,44% 6,62% 30,86% 7,90% 3,62% 15,45% 0,29% 0,47% 0,13% 1,05% 0,05% 83,39%
15,19% 3,22% 3,89% 8,17% 30,78% 9,13% 5,14% 11,39% 0,44% 12,64% 0,07% 0,68% 0,07% 71,42%
17,26% 14,99% 1,62% 3,90% 43,72% 4,14% 1,11% 12,74% 0,22% 0,30% 0,03% 1,41% 0,05% 86,77%
13,67% 2,69% 5,31% 2,39% 30,48% 3,99% 1,79% 29,13% 0,06% 10,50% 0,04% 1,49% 0,01% 85,06%
10,65% 35,92% 0,46% 0,99% 35,05% 4,50% 1,94% 8,06% 0,07% 2,35% 0,09% 1,99% 0,05% 81,52%
20,12% 4,94% 6,65% 1,59% 32,21% 6,00% 3,79% 23,80% 0,70% 0,20% 0,06% 1,17% 0,05% 76,37%
25,01% 14,15% 8,71% 2,05% 14,10% 0,90% 4,07% 8,51% 0,16% 22,34% 0,04% 1,33% 0,06% 86,65%
13,02% 38,70% 2,22% 6,61% 23,33% 2,22% 0,81% 12,89% 0,07% 0,13%   1,91% 0,07% 79,31%
30,94% 23,38% 15,00% 9,72% 7,53% 1,61% 4,26% 5,72% 0,23% 1,61% 0,04% 0,26% 0,06% 90,20%
10,15% 5,22% 2,53% 2,18% 30,27% 35,68% 1,53% 12,19% 0,19% 0,06% 0,06% 1,35% 0,08% 84,85%
0,67% 18,20% 16,26% 2,84% 32,35% 4,90% 0,36% 5,56% 0,30% 18,56% 0,11% 5,95% 0,17% 83,25%
12,33% 18,75% 3,38% 4,29% 29,98% 5,45% 0,28% 11,92% 0,02% 13,60% 0,04% 2,48% 0,13% 70,46%
27,43% 7,98% 11,67% 7,62% 15,24% 2,77% 6,70% 10,76% 0,22% 9,59% 0,11% 0,69% 0,06% 89,12%
18,06% 19,93% 4,05% 8,61% 27,56% 5,12% 3,67% 12,32% 0,21% 0,46% 0,10% 1,80% 0,05% 85,27%
15,59% 15,60% 1,53% 3,42% 37,07% 3,99% 2,01% 13,13% 0,13% 7,53% 0,10% 1,79% 0,05% 83,30%
20,63% 11,71% 4,12% 4,22% 25,31% 4,12% 3,54% 14,64% 0,38% 11,34% 0,08% 1,00% 0,06% 85,23%
18,76% 5,70% 5,43% 3,46% 35,29% 7,78% 3,48% 19,34% 0,22% 0,54% 0,09% 1,17% 0,09% 81,20%
17,53% 10,84% 4,83% 2,12% 29,01% 5,62% 3,05% 26,27% 0,36% 0,37% 0,06% 1,53% 0,06% 83,62%
42,86% 11,97% 2,31% 3,03% 21,82% 4,38% 2,12% 11,39% 0,08% 0,05% 0,10% 1,18% 0,05% 85,82%
12,35% 1,53% 2,91% 0,75% 42,27% 19,22% 0,90% 15,77% 0,09% 4,22% 0,02% 1,45% 0,06% 80,63%
17,48% 19,62% 4,92% 4,72% 33,65% 4,27% 2,74% 12,40% 0,06% 0,15% 0,03% 1,15% 0,07% 85,51%
16,82% 13,82% 3,34% 9,12% 31,01% 5,47% 2,65% 17,24% 0,30% 0,22% 0,08% 1,19% 0,06% 85,75%
22,08% 14,75% 5,41% 4,06% 27,22% 8,99% 4,86% 9,72% 0,06% 2,85% 0,10% 1,50% 0,04% 86,86%
22,66% 5,68% 2,43% 1,58% 43,03% 7,07% 1,40% 16,04% 0,05% 0,06% 0,03% 1,97% 0,03% 80,47%
16,69% 7,61% 5,01% 5,20% 36,27% 8,62% 3,14% 16,72% 0,25% 0,49% 0,02% 1,38% 0,04% 85,52%
16,34% 13,32% 4,36% 4,08% 30,16% 8,65% 3,06% 18,81% 0,19% 1,02% 0,09% 1,32% 0,07% 82,15%
14,60% 12,73% 2,12% 3,86% 42,18% 5,45% 2,04% 13,15% 0,21% 3,67% 0,10% 1,44% 0,17% 87,13%
10,12% 31,20% 5,53% 1,07% 24,32% 4,01% 1,07% 22,52% 0,12% 0,05% 0,11% 2,23%   84,30%
12,28% 25,51% 3,44% 11,71% 22,07% 3,83% 2,94% 5,33% 0,24% 12,65% 0,04% 2,34% 0,11% 87,75%
16,67% 19,00% 3,87% 4,94% 25,53% 2,58% 2,31% 13,95% 0,10% 11,05% 0,04% 1,07% 0,04% 81,08%
23,07% 16,13% 3,07% 1,44% 26,20% 6,85% 6,86% 13,94% 2,30% 0,15% 0,41% 1,41% 0,01% 85,82%
23,15% 10,76% 0,42% 15,23% 30,03% 2,25% 0,52% 17,55% 0,05% 0,03% 0,08% 1,37%   81,54%
15,36% 25,07% 4,62% 2,34% 25,87% 9,37% 6,20% 8,40% 2,25% 0,51% 0,10% 1,33% 0,16% 86,79%
11,67% 8,93% 0,73% 1,11% 55,99% 3,34% 3,06% 14,96% 0,10% 0,10% 0,05% 1,23% 0,08% 83,32%
38,80% 18,49% 2,69% 2,74% 19,48% 0,99% 2,84% 13,82% 0,10% 0,05% 0,10% 1,05%   87,12%
26,82% 9,98% 3,76% 0,64% 33,22% 4,28% 1,24% 9,55% 4,08% 6,42% 0,03% 1,79% 0,11% 82,47%
17,46% 0,84% 0,62% 0,39% 34,33% 12,79% 11,93% 12,26% 0,15% 9,23% 0,05% 1,23% 0,06% 80,13%
18,97% 5,69% 7,05% 4,54% 31,96% 8,98% 4,61% 17,22% 0,81% 0,17% 0,11% 1,25% 0,08% 85,58%
14,53% 3,95% 7,23% 3,32% 20,47% 12,56% 6,94% 8,29% 2,30% 20,40% 0,07% 0,81% 0,07% 81,05%
13,50% 15,27% 4,69% 6,84% 26,09% 6,68% 3,50% 11,35% 0,20% 11,88% 0,09% 1,81% 0,07% 86,68%
23,61% 8,78% 8,11% 14,71% 24,92% 3,14% 2,07% 11,73% 0,09% 2,84% 0,03% 1,35% 0,04% 90,95%
3,15% 8,43% 2,68% 0,33% 35,67% 5,06% 0,81% 7,33% 0,03% 36,51% 0,06% 0,92% 0,08% 81,00%
15,13% 10,63% 2,80% 4,86% 40,05% 6,68% 2,80% 16,74% 0,15% 0,15% 0,11% 1,13% 0,02% 85,80%
17,19% 5,71% 7,03% 4,22% 39,11% 8,71% 2,64% 14,77% 0,17% 0,47% 0,07% 1,34% 0,04% 82,59%
22,02% 9,78% 5,31% 6,22% 31,11% 5,78% 3,71% 13,69% 0,24% 2,15% 0,06% 1,09% 0,05% 85,08%
22,04% 6,47% 8,31% 6,99% 35,68% 5,82% 5,48% 8,98% 0,18% 0,06% 0,13% 1,08%   89,57%
24,48% 5,98% 6,21% 4,39% 25,87% 7,04% 4,76% 17,26% 0,36% 3,65% 0,16% 1,01% 0,04% 78,31%
11,25% 21,51% 0,25% 5,72% 33,72% 3,62% 0,68% 3,52% 0,19% 19,56% 0,02% 1,04% 0,14% 63,32%
10,26% 23,97% 3,60% 5,93% 28,73% 5,71% 3,00% 18,27% 0,30% 0,24% 0,04% 1,79% 0,05% 83,88%
16,95% 15,46% 2,35% 2,96% 28,70% 5,60% 2,36% 13,31% 0,19% 12,11% 0,15% 1,63% 0,04% 83,02%
27,02% 4,41% 5,08% 3,98% 28,39% 4,60% 5,13% 20,18% 0,46% 0,74% 0,05% 0,89% 0,05% 81,72%
13,82% 18,22% 10,15% 7,48% 21,45% 5,20% 1,98% 11,76% 0,50% 9,44% 0,09% 1,70% 0,09% 86,52%
32,62% 10,06% 4,66% 6,24% 24,88% 5,79% 1,03% 14,43% 0,24% 0,05% 0,03% 1,47% 0,05% 86,62%
9,13% 6,79% 8,22% 2,35% 32,45% 10,18% 0,90% 12,22% 0,18% 17,59% 0,06% 1,10% 0,06% 81,93%
24,01% 5,59% 6,51% 3,98% 25,52% 8,72% 5,30% 11,40% 0,57% 8,40% 0,14% 0,75% 0,08% 79,01%
15,65% 20,34% 2,05% 3,73% 31,36% 10,39% 4,25% 11,71% 0,30% 0,21% 0,11% 1,37% 0,06% 83,32%
8,51% 33,47% 1,34% 8,15% 26,72% 8,20% 1,03% 12,39% 0,08% 0,11% 0,06% 1,15% 0,07% 82,37%
9,63% 15,91% 4,60% 0,90% 37,95% 3,76% 1,52% 19,84% 0,06% 5,82% 0,09% 1,75% 0,09% 80,53%
25,90% 7,64% 3,93% 3,13% 25,97% 3,96% 2,48% 19,43% 0,23% 7,33% 0,04% 1,25%   85,88%
18,49% 10,77% 0,39% 1,47% 28,20% 20,99% 0,41% 13,75% 0,11% 5,43% 0,16% 1,80% 0,07% 81,06%
12,85% 20,65% 4,04% 2,02% 33,32% 6,38% 0,69% 5,15% 0,16% 14,72% 0,03% 1,58% 0,01% 81,44%
18,33% 12,10% 4,10% 3,63% 32,34% 9,49% 6,35% 11,73% 1,77% 0,18% 0,05% 1,49% 0,11% 85,29%
23,81% 7,91% 8,31% 3,81% 19,36% 4,60% 6,92% 14,24% 0,73% 10,32% 0,21% 0,72% 0,05% 88,90%
16,73% 7,96% 4,54% 5,84% 24,12% 3,90% 3,27% 25,53% 0,26% 7,85% 0,10% 1,64% 0,06% 83,51%
40,06% 8,36% 7,66% 4,47% 17,94% 2,81% 6,14% 12,29% 0,19% 0,08% 0,06% 1,02% 0,05% 86,16%
10,93% 20,11% 0,44% 9,02% 32,95% 3,35% 0,58% 22,41% 0,17% 0,06% 0,03% 1,12% 0,11% 81,19%
10,96% 11,30% 9,81% 3,92% 15,06% 3,33% 2,76% 35,30% 0,25% 7,32% 0,11% 1,10% 0,05% 84,12%
19,30% 9,87% 12,51% 3,93% 14,76% 6,20% 6,10% 22,66% 0,97% 3,70% 0,13% 1,47% 0,03% 86,00%
5,03% 0,51% 1,79% 0,24% 39,82% 6,78% 13,60% 6,75% 0,27% 25,20% 0,06% 1,43% 0,09% 81,35%
24,48% 5,35% 8,93% 5,74% 28,43% 8,79% 4,77% 12,40% 0,36% 0,75% 0,08% 0,68% 0,07% 81,62%
16,25% 8,43% 5,00% 16,31% 28,11% 5,82% 4,88% 12,53% 0,49% 2,18% 0,06% 1,06% 0,05% 85,17%
20,70% 7,42% 5,22% 0,58% 40,76% 6,89% 4,24% 8,23% 0,16% 5,79% 0,12% 2,08% 0,07% 85,01%
15,49% 8,02% 5,52% 5,38% 42,48% 6,11% 3,69% 12,45% 0,72% 0,14% 0,09% 1,20% 0,03% 86,88%
15,85% 20,42% 8,77% 4,55% 31,08% 3,64% 0,83% 14,54% 0,19% 0,12% 0,10% 1,71% 0,04% 87,59%
21,15% 9,20% 3,37% 2,96% 34,38% 4,69% 3,79% 18,45% 0,50% 1,53% 0,05% 1,52% 0,05% 85,56%
32,13% 5,51% 4,44% 3,64% 31,81% 7,85% 3,42% 9,98% 0,13% 1,08% 0,05% 1,28% 0,02% 84,49%
20,89% 7,46% 5,93% 5,69% 32,34% 5,61% 3,23% 18,38% 0,26% 0,20% 0,12% 1,38% 0,05% 87,15%
19,45% 7,82% 5,62% 5,59% 29,24% 8,55% 5,66% 10,64% 0,35% 7,09% 0,07% 1,23% 0,04% 87,25%
13,48% 7,32% 5,78% 6,46% 46,28% 5,32% 3,17% 11,87% 0,20% 0,13% 0,04% 1,28% 0,06% 84,67%
14,99% 19,90% 4,64% 1,43% 33,19% 5,51% 4,38% 15,79% 0,11% 0,05% 0,10% 1,58%   87,30%
15,75% 13,14% 7,78% 7,00% 22,70% 8,38% 3,77% 14,38% 0,11% 7,00% 0,04% 1,55% 0,06% 87,29%
6,57% 32,89% 1,24% 2,77% 25,17% 6,95% 1,28% 3,20% 3,53% 16,39% 0,07% 1,07% 0,06% 83,29%
17,20% 6,90% 3,18% 6,02% 24,35% 3,51% 2,57% 30,33% 0,26% 5,68% 0,09% 1,36% 0,08% 78,84%
16,83% 9,29% 5,79% 12,76% 16,80% 5,14% 5,19% 12,18% 0,16% 15,87% 0,08% 0,79% 0,03% 88,69%
7,55% 19,56% 2,20% 2,97% 37,99% 14,24% 1,71% 12,52% 0,40% 0,87% 0,15% 1,43% 0,10% 83,48%
19,44% 5,95% 13,74% 4,61% 25,54% 4,19% 2,76% 23,05% 0,22% 0,50% 0,11% 1,18% 0,04% 84,05%
17,00% 15,88% 11,40% 3,23% 27,42% 7,99% 3,13% 13,68% 0,16% 0,10% 0,07% 1,88% 0,07% 84,67%
12,81% 28,55% 1,19% 3,24% 30,96% 8,14% 2,56% 9,23% 0,12% 3,20% 0,04% 1,69% 0,05% 86,45%
16,42% 9,20% 10,81% 7,66% 33,35% 5,19% 2,69% 14,46% 0,16% 0,05% 0,12% 1,71% 0,01% 86,65%
30,32% 13,38% 9,33% 5,70% 15,44% 3,20% 3,96% 14,41% 0,26% 4,01% 0,05% 0,88% 0,06% 90,02%
17,10% 13,73% 4,74% 3,56% 35,75% 4,87% 1,58% 17,79% 0,07% 0,81% 0,05% 1,68%   85,54%
19,99% 7,56% 7,59% 6,06% 25,29% 5,54% 3,52% 13,46% 0,29% 10,70% 0,18% 0,96% 0,03% 89,28%
31,34% 7,09% 8,74% 2,73% 24,64% 2,02% 3,84% 19,29% 0,15% 0,18% 0,04% 0,82% 0,04% 89,28%
15,46% 8,75% 4,18% 4,93% 35,83% 7,58% 1,98% 21,01% 0,16% 0,12% 0,05% 1,16% 0,05% 82,75%
16,22% 17,17% 4,66% 5,53% 19,91% 3,24% 3,11% 17,13% 0,11% 12,92% 0,07% 1,69% 0,07% 84,65%
6,86% 2,18% 34,24% 0,60% 27,94% 4,51% 3,12% 19,26% 0,92% 0,37% 0,05% 0,92% 0,08% 79,75%
10,14% 8,17% 0,38% 38,95% 22,66% 8,85% 3,12% 7,38% 0,22% 0,14% 0,03% 2,24% 0,03% 83,30%
13,15% 30,79% 2,89% 4,78% 19,98% 3,64% 2,53% 16,65% 0,10% 5,49% 0,32% 1,48%   88,79%
15,36% 29,13% 2,33% 8,85% 20,79% 7,88% 1,07% 7,73% 0,22% 6,63% 0,07% 1,29% 0,05% 87,82%
26,96% 9,86% 9,12% 6,12% 21,94% 6,21% 5,65% 13,13% 0,87% 0,14% 0,16% 1,20% 0,03% 89,79%
15,56% 13,77% 1,13% 3,52% 41,66% 6,60% 2,89% 14,37% 0,42% 0,08% 0,02% 1,43% 0,07% 84,53%
26,15% 16,81% 11,62% 6,34% 10,45% 3,55% 5,10% 5,91% 0,29% 13,79% 0,08% 0,41% 0,08% 87,93%
18,63% 9,45% 9,15% 5,29% 36,42% 6,22% 3,09% 11,20% 0,45% 0,11% 0,03% 1,30% 0,05% 87,85%
13,98% 18,43% 3,00% 2,66% 26,50% 7,49% 2,04% 25,51% 0,22% 0,17% 0,12% 1,56% 0,03% 81,56%
17,16% 12,07% 2,98% 4,57% 31,41% 5,88% 2,88% 20,03% 0,19% 2,82% 0,08% 1,28% 0,04% 84,92%
21,81% 9,33% 8,95% 7,48% 27,57% 6,11% 6,53% 10,53% 0,76% 0,91% 0,05% 1,08% 0,04% 86,56%
25,65% 11,82% 2,56% 5,25% 25,33% 5,76% 2,45% 15,83% 0,13% 5,23% 0,04% 1,62% 0,09% 82,40%
13,01% 14,74% 3,83% 2,93% 33,50% 6,89% 3,58% 12,09% 0,18% 9,23% 0,05% 2,66% 0,09% 80,60%
11,74% 7,03% 4,07% 1,17% 39,33% 6,25% 3,81% 26,28% 0,07% 0,26% 0,06% 1,41%   79,29%
38,89% 5,78% 8,84% 3,04% 18,10% 1,86% 3,48% 9,66% 0,18% 10,17% 0,03% 0,48% 0,07% 92,88%
21,24% 8,82% 2,61% 2,32% 32,26% 8,18% 4,86% 15,69% 0,14% 3,88% 0,01% 1,53% 0,09% 84,61%
14,81% 7,52% 5,16% 3,82% 37,54% 10,26% 3,73% 6,98% 0,35% 9,83% 0,03% 1,10% 0,06% 86,87%
16,43% 6,26% 13,41% 2,70% 20,39% 8,61% 9,51% 9,41% 2,85% 10,43% 0,05% 0,93% 0,05% 86,37%
18,71% 5,97% 7,74% 17,62% 35,17% 7,22% 1,14% 6,00% 0,18% 0,24% 0,10% 1,66% 0,04% 82,40%
10,28% 5,88% 7,31% 0,96% 24,66% 4,89% 3,86% 14,46% 0,13% 27,56% 0,10% 1,70% 0,05% 85,41%
20,65% 4,18% 6,00% 2,29% 31,07% 11,11% 5,41% 16,29% 1,93% 1,08% 0,10% 0,83% 0,05% 78,57%
18,84% 7,69% 5,53% 0,81% 41,15% 5,72% 0,40% 16,25% 0,06% 3,57% 0,04% 1,19% 0,03% 84,39%
1,32% 3,74% 11,23% 0,91% 30,92% 32,44%   3,44%   15,99%   1,79% 0,20% 82,39%
37,42% 7,55% 3,31% 3,91% 27,31% 5,56% 2,28% 7,76% 0,20% 4,71% 0,09% 1,19% 0,05% 84,87%
17,11% 15,99% 5,26% 6,59% 28,91% 7,78% 2,47% 15,43% 0,29% 0,17% 0,12% 1,58% 0,08% 85,33%
6,69% 5,99% 0,23% 39,32% 23,71% 1,91% 1,99% 18,60% 0,11% 1,46% 0,10% 0,88% 0,03% 80,22%
14,13% 19,05% 2,65% 5,51% 26,25% 3,41% 2,71% 18,88% 0,13% 7,27% 0,03% 1,08% 0,03% 82,58%
19,80% 8,83% 9,43% 5,08% 30,62% 6,79% 2,91% 16,23% 0,21% 0,09% 0,05% 1,56% 0,07% 86,32%
9,37% 29,16% 1,84% 4,62% 23,20% 4,80% 2,25% 8,84% 0,12% 15,80% 0,07% 1,31% 0,04% 84,39%
25,47% 7,59% 7,26% 4,92% 30,60% 6,71% 2,69% 13,19% 0,22% 1,35% 0,07% 1,50% 0,08% 85,88%
18,43% 5,12% 2,54% 16,56% 26,79% 4,85% 5,62% 15,16% 0,17% 4,75% 0,10% 1,68% 0,06% 87,29%
19,33% 12,46% 6,87% 4,93% 22,91% 5,72% 2,74% 24,76% 0,19% 0,09% 0,01% 1,69% 0,06% 84,51%
2,22% 16,35% 2,17% 0,79% 63,28% 4,10% 0,29% 8,82% 1,92% 0,04% 0,04% 1,24% 0,04% 80,58%
23,64% 6,78% 10,63% 5,32% 24,48% 8,28% 6,24% 13,49% 0,69% 0,45% 0,34% 1,11% 0,05% 86,76%
5,09% 38,91% 2,05% 3,13% 30,80% 3,04% 1,58% 15,27% 0,03% 0,10% 0,07% 0,87% 0,04% 86,22%
22,49% 18,37% 3,11% 4,01% 28,48% 5,08% 2,60% 13,73% 0,25% 1,88% 0,04% 1,41%   89,67%
30,52% 10,05% 8,00% 4,23% 17,45% 5,55% 6,58% 7,72% 0,66% 9,24% 0,08% 0,54% 0,05% 86,40%
13,92% 9,35% 2,66% 3,52% 34,05% 6,54% 2,40% 9,60% 1,28% 16,68% 0,03% 1,19% 0,03% 84,59%
7,86% 4,72% 4,91% 1,74% 40,61% 10,52% 1,37% 9,77% 0,11% 18,38% 0,16% 2,33% 0,08% 84,06%
13,94% 14,52% 4,47% 5,13% 30,00% 9,11% 1,52% 16,87% 0,08% 4,37% 0,03% 1,99% 0,11% 81,58%
5,93% 42,45% 3,62% 4,27% 20,95% 6,78% 0,32% 8,21% 0,11% 7,36% 0,08% 1,09% 0,08% 84,05%
23,35% 5,67% 5,62% 5,39% 30,34% 8,20% 3,40% 15,46% 1,40% 1,18% 0,09% 1,06% 0,05% 83,68%
22,90% 10,51% 8,78% 3,21% 25,16% 5,41% 4,07% 15,45% 0,31% 4,19% 0,07% 1,34% 0,06% 84,51%
1,24% 9,21% 8,13% 25,81% 45,12% 7,89% 0,19% 2,32% 0,08%     1,60%   81,05%
10,28% 26,06% 3,18% 6,21% 29,29% 6,53% 1,16% 15,56% 0,09% 1,63% 0,06% 1,53% 0,04% 83,05%
18,32% 6,97% 2,96% 1,80% 18,68% 2,06% 3,14% 15,44% 0,12% 30,51% 0,07% 1,13% 0,04% 87,72%
25,61% 8,16% 4,60% 5,03% 32,35% 5,84% 5,51% 11,78% 0,93% 0,18% 0,08% 1,27% 0,10% 86,26%
22,99% 4,81% 5,90% 3,81% 25,07% 5,46% 3,67% 15,12% 0,24% 12,92% 0,10% 0,73% 0,12% 82,00%
11,97% 8,16% 6,04% 13,83% 26,36% 4,03% 4,26% 20,51% 0,18% 4,67% 0,03% 1,26% 0,03% 84,68%
6,74% 15,94% 0,91% 2,63% 40,62% 4,87% 2,70% 25,26% 0,10% 0,23% 0,10% 1,71% 0,12% 84,67%
8,98% 13,97% 1,47% 4,26% 42,56% 5,77% 1,02% 21,78% 0,06% 0,13% 0,14% 1,30% 0,12% 81,62%
4,79% 41,80% 1,93% 4,76% 25,58% 6,04% 3,31% 10,87% 0,24% 0,67% 0,15% 1,64% 0,04% 84,54%
16,96% 14,21% 8,10% 3,98% 22,76% 5,47% 6,19% 13,49% 0,29% 8,55% 0,07% 2,97% 0,14% 87,24%
14,75% 16,52% 2,28% 5,59% 31,76% 2,63% 1,59% 22,99% 0,05% 1,86% 0,07% 1,27% 0,07% 84,01%
15,65% 5,47% 10,87% 6,72% 32,85% 8,12% 1,50% 18,63% 0,08% 0,11% 0,05% 1,39% 0,03% 86,05%
9,20% 29,04% 2,38% 10,25% 33,00% 3,17% 1,82% 10,95% 0,09% 0,10% 0,03% 1,51% 0,08% 84,54%
26,15% 3,17% 3,30% 2,79% 39,03% 11,58% 3,38% 10,17% 0,31% 0,14% 0,05% 1,35% 0,08% 83,98%
7,28% 2,34% 1,39% 14,17% 29,21% 18,14% 0,32% 2,02% 0,13% 24,98% 0,03% 1,83% 0,23% 78,75%
25,98% 8,68% 6,37% 6,65% 20,97% 10,05% 7,07% 13,69% 0,37% 0,15% 0,20% 0,93% 0,09% 85,90%
10,18% 8,52% 1,56% 2,95% 24,21% 1,56% 2,16% 18,89% 0,12% 29,86% 0,12% 1,46% 0,19% 76,65%
11,91% 10,95% 2,47% 3,53% 37,63% 11,42% 2,67% 6,46% 0,28% 12,67% 0,04% 0,90% 0,02% 88,22%
1,55% 30,01% 0,43% 3,88% 35,58% 3,42% 0,34% 11,14% 0,11% 13,53% 0,11% 1,72% 0,14% 82,99%
4,91% 30,55% 1,51% 3,53% 47,57% 4,71% 0,87% 4,75% 0,20% 1,40% 0,04% 1,10% 0,02% 84,98%
17,22% 8,71% 4,45% 2,65% 29,31% 4,99% 2,31% 25,35% 0,82% 4,19% 0,02% 1,06% 0,15% 85,84%
15,22% 33,00% 1,68% 4,30% 25,51% 3,94% 0,78% 15,06% 0,07% 0,45% 0,06% 1,23% 0,01% 85,37%
10,89% 20,24% 3,45% 3,32% 28,41% 4,42% 2,06% 16,05% 1,42% 9,75% 0,04% 1,44% 0,10% 85,84%
33,29% 5,46% 7,15% 4,48% 21,00% 4,62% 3,25% 10,04% 0,11% 10,60% 0,08% 0,81% 0,06% 84,23%
15,12% 8,69% 7,11% 3,27% 35,52% 8,20% 2,15% 18,60% 0,20% 1,14% 0,10% 1,30% 0,05% 84,38%
32,36% 5,66% 5,21% 5,13% 24,66% 5,80% 3,62% 12,89% 0,27% 4,40% 0,08% 0,87% 0,06% 76,80%
25,01% 8,08% 5,95% 3,24% 23,09% 3,59% 3,87% 17,67% 5,80% 3,70% 0,02% 1,22% 0,05% 84,99%
24,63% 9,11% 2,73% 6,54% 16,30% 3,49% 2,50% 27,74% 1,31% 5,64% 0,09% 1,47% 0,04% 83,53%
28,09% 8,83% 2,96% 5,25% 29,82% 5,93% 3,45% 15,12% 0,22% 0,33% 0,06% 1,28% 0,03% 84,97%
14,16% 10,25% 6,58% 3,65% 44,26% 8,62% 3,47% 8,04% 0,29% 0,67% 0,04% 1,44% 0,05% 86,15%
5,58% 4,97% 21,48% 1,43% 41,12% 5,04% 0,78% 19,23% 0,17% 0,20% 0,03% 1,24% 0,10% 83,05%
23,44% 7,54% 4,20% 1,01% 23,72% 4,26% 3,11% 26,14% 0,16% 6,41% 0,08% 1,21% 0,04% 85,41%
24,60% 9,40% 6,76% 6,77% 29,73% 5,12% 3,79% 12,38% 0,95% 0,51% 0,07% 1,71% 0,05% 85,31%
14,56% 10,02% 2,06% 1,38% 48,83% 5,10% 3,39% 14,40% 0,12% 0,15% 0,07% 1,64%   85,82%
5,38% 19,60% 0,76% 1,32% 34,03% 11,92% 0,98% 7,16% 0,20% 18,65% 0,10% 0,75% 0,02% 83,92%
31,12% 6,71% 10,33% 7,59% 20,59% 5,75% 5,54% 7,95% 0,31% 4,11% 0,10% 0,63% 0,06% 84,51%
30,12% 6,63% 7,89% 3,92% 23,52% 8,68% 7,53% 7,17% 0,74% 3,80% 0,07% 0,59% 0,08% 82,46%
6,79% 14,04% 0,26% 0,40% 38,17% 36,45% 0,26% 3,30% 0,13% 0,20% 0,19% 3,55%   77,41%
37,44% 10,71% 7,59% 3,38% 25,63% 3,41% 2,95% 8,60% 0,21% 0,08% 0,05% 1,45% 0,03% 86,76%
42,70% 5,45% 7,62% 2,25% 21,65% 2,47% 5,53% 11,12% 0,28% 0,93% 0,07% 0,75% 0,01% 88,92%
24,96% 6,84% 7,16% 5,35% 27,21% 5,19% 4,08% 13,22% 0,19% 5,82% 0,15% 1,36% 0,07% 87,73%
20,98% 7,89% 10,07% 5,05% 22,30% 13,03% 8,33% 7,96% 3,30% 1,08% 0,11% 0,62% 0,08% 83,52%
9,46% 14,82% 0,98% 3,04% 45,97% 9,27% 0,41% 10,47% 0,04% 5,55% 0,11% 1,91% 0,04% 83,85%
6,09% 31,34% 6,02% 5,86% 24,48% 12,35% 0,68% 9,19% 0,16% 3,84% 0,03% 1,73% 0,10% 81,46%
30,52% 9,26% 4,03% 5,81% 20,93% 7,33% 4,58% 15,00% 0,20% 2,35% 0,08% 1,50% 0,15% 84,66%
16,05% 11,02% 11,27% 6,60% 27,46% 5,04% 4,69% 14,43% 3,38% 0,06% 0,05% 1,42% 0,04% 76,74%
10,67% 19,04% 0,46% 0,97% 45,17% 6,69% 1,33% 10,38% 0,07% 5,22% 0,03% 1,69% 0,05% 81,30%
23,92% 8,11% 7,97% 5,05% 26,05% 11,13% 5,99% 9,36% 0,61% 1,82% 0,06% 0,76% 0,07% 80,64%
18,24% 7,63% 6,14% 4,75% 38,85% 6,86% 2,99% 11,90% 0,84% 1,81% 0,09% 1,07% 0,05% 85,81%
11,92% 26,91% 6,22% 2,09% 25,07% 3,49% 2,46% 12,46% 0,12% 9,26% 0,08% 1,87% 0,01% 85,39%
19,32% 7,72% 3,50% 2,66% 34,11% 8,86% 1,67% 21,80% 0,22% 0,14% 0,11% 1,75% 0,08% 81,50%
11,55% 18,52% 5,49% 2,37% 21,77% 3,74% 2,45% 31,16% 2,01% 0,93% 0,09% 1,37% 0,01% 83,24%
23,90% 5,09% 4,79% 2,97% 19,67% 2,29% 3,42% 27,03% 0,26% 10,59% 0,04% 1,06% 0,06% 88,90%
14,58% 20,57% 3,19% 3,05% 21,65% 2,90% 2,15% 17,13% 0,14% 14,65% 0,07% 1,59% 0,06% 84,10%
11,04% 30,40% 2,08% 2,53% 22,36% 2,46% 1,83% 18,16% 0,06% 9,07% 0,05% 1,47% 0,01% 82,89%
18,35% 21,78% 3,55% 3,88% 32,40% 5,11% 2,19% 12,41% 0,15% 0,19% 0,09% 2,39% 0,03% 87,23%
17,04% 10,86% 1,68% 29,37% 22,00% 3,28% 0,10% 15,26%   0,42% 0,01% 1,20% 0,11% 83,87%
12,77% 22,57% 3,05% 4,79% 27,51% 8,70% 2,12% 15,09% 0,14% 3,26% 0,07% 1,22% 0,08% 84,26%
19,89% 18,89% 8,01% 7,08% 20,51% 6,80% 2,29% 14,00% 0,28% 2,24% 0,06% 1,50% 0,06% 88,08%
17,03% 6,55% 5,46% 8,73% 31,28% 6,83% 5,44% 14,38% 0,37% 3,93% 0,13% 0,84% 0,09% 69,89%
17,46% 4,93% 2,39% 3,10% 33,05% 3,79% 1,42% 28,98% 0,48% 4,38% 0,06% 1,28% 0,06% 86,04%
29,42% 19,15% 7,40% 2,39% 21,44% 4,29% 3,38% 10,87% 0,30% 1,36% 0,10% 1,34% 0,09% 84,88%
15,39% 9,06% 11,38% 9,06% 31,73% 4,03% 0,88% 18,28% 0,14% 0,05% 0,05% 1,29% 0,09% 85,58%
18,02% 6,65% 6,90% 4,77% 43,35% 5,11% 2,79% 12,15% 0,13% 0,12% 0,07% 1,60% 0,02% 86,41%
13,15% 22,48% 2,88% 4,00% 29,41% 7,04% 3,26% 15,96% 0,33% 1,50% 0,10% 1,31% 0,01% 85,32%
9,73% 7,01% 3,72% 3,45% 44,88% 7,08% 1,64% 13,42% 0,16% 8,91% 0,03% 0,86% 0,07% 85,76%
13,84% 21,36% 1,15% 7,53% 30,19% 4,83% 0,76% 15,50% 0,19% 4,65% 0,09% 1,65% 0,07% 82,89%
19,85% 6,07% 15,08% 7,93% 21,00% 3,69% 3,74% 10,03% 0,20% 12,42% 0,08% 1,27% 0,10% 88,80%
19,20% 18,99% 2,47% 2,41% 22,56% 4,12% 3,28% 24,37% 0,41% 2,20% 0,09% 2,16% 0,06% 83,27%
15,73% 16,06% 4,26% 2,50% 37,25% 7,51% 1,56% 14,77% 0,09% 0,28% 0,04% 1,79% 0,14% 80,32%
7,15% 23,49% 4,91% 4,55% 31,34% 3,67% 1,05% 20,75% 0,19% 2,89% 0,06% 1,12% 0,06% 85,92%
14,15% 22,32% 3,29% 6,00% 33,42% 4,03% 3,30% 13,14% 0,13% 0,22% 0,06% 2,07% 0,08% 85,60%
20,76% 7,87% 4,96% 7,53% 29,94% 4,96% 4,27% 19,58% 0,11% 0,04% 0,08% 1,09% 0,03% 85,39%
22,27% 5,05% 4,46% 4,84% 23,43% 2,99% 3,84% 25,26% 0,13% 7,73% 0,05% 1,41% 0,04% 83,37%
20,58% 5,92% 5,10% 3,39% 37,91% 6,83% 3,93% 13,11% 0,23% 3,02% 0,06% 1,17% 0,07% 84,39%
40,68% 6,84% 4,76% 3,57% 22,52% 5,39% 5,13% 10,63% 0,21% 0,26% 0,07% 0,62% 0,08% 87,47%
27,65% 5,58% 9,91% 4,15% 28,47% 5,31% 5,16% 12,74% 0,30% 0,72% 0,06% 0,77% 0,04% 86,85%
38,09% 8,81% 18,45% 6,95% 13,35% 2,11% 4,17% 7,69% 0,20% 0,18% 0,07% 0,48% 0,05% 88,67%
28,27% 16,29% 3,56% 1,53% 31,07% 4,61% 0,83% 13,44% 0,27% 0,12% 0,15% 1,86%   83,42%
14,71% 6,93% 5,83% 7,07% 26,11% 7,10% 4,42% 14,30% 0,55% 13,00% 0,08% 1,34% 0,04% 84,76%
15,71% 16,10% 4,57% 4,56% 20,65% 4,93% 3,03% 12,63% 0,12% 17,69% 0,08% 1,10% 0,08% 85,25%
17,29% 9,98% 5,76% 3,79% 30,35% 16,24% 5,43% 5,31% 2,08% 3,77% 0,08% 1,02% 0,05% 87,06%
25,26% 4,90% 9,25% 6,57% 26,43% 6,52% 3,48% 17,02% 0,26% 0,31% 0,07% 0,87% 0,04% 81,65%
23,40% 4,73% 5,19% 5,62% 25,68% 7,60% 4,72% 12,94% 0,21% 9,91% 0,06% 0,72% 0,09% 79,40%
17,39% 9,56% 9,27% 7,13% 25,32% 10,67% 7,08% 9,14% 2,62% 1,81% 0,09% 0,83% 0,03% 86,40%
10,50% 18,73% 1,74% 3,48% 33,68% 5,65% 0,98% 18,55% 0,08% 6,61% 0,17% 1,74% 0,08% 82,25%
23,73% 8,06% 1,81% 3,98% 22,82% 6,00% 4,19% 7,14% 0,08% 22,18% 0,04% 1,06% 0,06% 87,29%
16,73% 11,98% 6,91% 11,39% 27,60% 2,89% 3,38% 13,24% 0,12% 5,75% 0,07% 1,37%   85,04%
19,68% 16,49% 1,72% 3,98% 29,49% 4,35% 1,83% 12,76% 0,13% 9,57% 0,04% 1,51%   86,59%
30,53% 11,95% 9,87% 5,62% 19,21% 3,79% 4,97% 13,33% 0,26% 0,47% 0,07% 0,90% 0,08% 87,19%
9,80% 26,41% 1,91% 13,92% 23,83% 7,09% 0,40% 2,80% 0,16% 13,67% 0,07% 2,17% 0,07% 84,54%
27,45% 10,41% 3,88% 1,66% 26,83% 4,10% 0,97% 14,62% 0,17% 9,90% 0,10% 1,56% 0,06% 83,96%
20,37% 13,09% 7,47% 5,72% 28,12% 5,54% 2,96% 12,08% 0,21% 4,45% 0,07% 1,14% 0,05% 88,05%
22,48% 14,51% 6,29% 2,33% 13,14% 6,30% 4,59% 5,33% 0,16% 24,88% 0,02% 0,66% 0,05% 90,74%
50,42% 7,48% 13,79% 2,04% 7,95% 0,57% 3,25% 13,45% 0,17% 0,88% 0,06% 0,38% 0,01% 92,33%
15,38% 10,79% 3,03% 10,27% 26,14% 3,28% 1,29% 11,49% 0,13% 18,22% 0,03% 1,20% 0,04% 85,05%
3,08% 29,24% 0,25% 10,95% 36,19% 5,96% 0,30% 5,11% 4,03% 4,90% 0,07% 1,96% 0,18% 82,77%
12,63% 28,07% 1,11% 9,21% 25,08% 9,13% 1,99% 11,06% 0,13% 1,58% 0,03% 1,70% 0,08% 86,28%
17,55% 20,92% 0,61% 7,18% 38,68% 5,64% 0,78% 8,37% 0,17% 0,09% 0,11% 1,52%   82,19%
17,71% 8,22% 1,63% 4,71% 35,97% 5,58% 2,70% 19,13% 0,20% 4,16% 0,07% 1,42% 0,05% 86,20%
14,53% 20,75% 4,42% 13,22% 23,40% 4,72% 5,62% 13,14% 0,10% 0,09% 0,05% 1,23% 0,03% 87,65%
18,43% 8,45% 5,09% 6,01% 28,11% 8,80% 3,82% 17,36% 0,18% 3,75% 0,11% 1,63% 0,11% 85,59%
9,45% 26,56% 3,01% 5,80% 30,60% 12,84% 4,07% 7,21% 0,25% 0,21% 0,04% 1,02% 0,09% 85,16%
27,28% 8,85% 6,79% 5,51% 26,84% 4,57% 6,58% 12,87% 0,47% 0,23% 0,08% 0,83% 0,03% 87,55%
16,14% 20,27% 4,19% 10,54% 28,34% 3,10% 2,75% 14,56% 0,05% 0,07% 0,02% 1,41% 0,05% 85,11%
20,23% 9,53% 4,63% 3,92% 32,16% 4,96% 2,85% 11,69% 0,14% 9,88% 0,04% 1,28% 0,06% 84,42%
23,41% 6,15% 11,06% 5,06% 28,69% 7,87% 3,46% 13,38% 0,50% 0,41% 0,06% 1,03% 0,03% 84,02%
29,53% 7,53% 4,26% 5,68% 30,71% 8,18% 4,16% 8,68% 0,33% 0,95% 0,06% 1,07% 0,05% 86,62%
21,42% 31,57% 0,73% 6,64% 22,08% 4,94% 3,98% 8,34% 0,23% 0,08% 0,08% 1,37% 0,08% 88,32%
24,18% 9,57% 5,12% 4,42% 31,53% 3,20% 4,01% 17,49% 0,29% 0,20% 0,09% 1,33% 0,08% 86,50%
10,77% 10,49% 3,57% 5,04% 44,12% 4,67% 3,54% 14,60% 0,16% 3,04% 0,07% 1,20% 0,06% 82,97%
12,47% 6,44% 0,59% 2,87% 45,81% 4,25% 0,21% 12,91% 0,10% 14,36% 0,05% 0,93% 0,06% 83,63%
11,50% 27,51% 0,97% 2,38% 21,48% 3,04% 8,74% 5,63% 0,12% 18,62% 0,08% 1,13% 0,03% 85,98%
8,89% 15,67% 5,33% 19,57% 35,39% 1,92% 2,20% 10,82% 0,05% 0,15% 0,03% 1,41%   76,52%
1,43% 28,48% 3,31% 1,93% 37,63% 6,83% 0,28% 2,42% 0,17% 17,52% 0,05% 2,36% 0,05% 81,23%
18,00% 6,05% 4,92% 3,19% 31,98% 2,79% 1,63% 31,07% 0,11% 0,25% 0,08% 1,14% 0,01% 77,18%
21,09% 11,83% 5,21% 2,85% 32,44% 5,10% 2,12% 18,85% 0,27% 0,24% 0,04% 2,22% 0,04% 87,92%
18,25% 22,33% 3,98% 5,25% 29,71% 5,10% 2,91% 11,08% 0,13% 1,25% 0,03% 1,29% 0,06% 83,24%
9,49% 29,92% 2,44% 0,66% 28,84% 3,13% 1,65% 14,19% 0,08% 9,59% 0,08% 1,95% 0,25% 84,30%
12,62% 6,03% 2,34% 2,98% 38,07% 5,31% 2,60% 18,60% 0,16% 11,28% 0,06% 1,72% 0,03% 85,31%
1,48% 18,70% 10,33% 5,29% 39,56% 10,03% 0,28% 9,62% 0,07% 4,65% 0,02% 1,07%   83,30%
29,57% 8,58% 5,08% 4,85% 23,24% 2,82% 3,39% 17,23% 0,14% 5,11% 0,05% 1,49% 0,04% 85,25%
20,78% 1,96% 8,75% 27,59% 18,40% 4,08% 7,11% 10,61% 0,18% 0,54% 0,18% 1,02% 0,05% 90,91%
12,41% 10,50% 1,18% 33,55% 20,69% 1,04% 2,84% 11,17% 2,22% 4,41% 0,06% 0,92%   85,83%
17,62% 8,43% 7,18% 7,73% 32,00% 8,13% 5,09% 9,92% 0,37% 3,53% 0,06% 1,12% 0,04% 85,66%
22,38% 8,78% 1,41% 10,97% 19,98% 1,05% 2,24% 31,47% 0,24% 1,49% 0,02% 1,25% 0,05% 80,97%
11,45% 19,30% 2,56% 7,38% 40,46% 7,07% 1,92% 7,13% 0,13% 2,61% 0,05% 1,31% 0,05% 86,73%
15,49% 22,28% 5,37% 5,68% 29,63% 8,17% 4,57% 7,85% 0,81% 0,15% 0,05% 1,35% 0,05% 85,80%
33,82% 6,25% 7,78% 4,21% 17,45% 4,94% 4,78% 9,21% 0,19% 11,37% 0,04% 0,81% 0,04% 85,42%
14,69% 14,68% 3,48% 6,11% 31,15% 3,99% 2,40% 15,03% 0,28% 8,17% 0,06% 1,70% 0,03% 85,14%
42,12% 5,46% 1,34% 3,44% 21,71% 2,74% 1,99% 16,25% 0,16% 4,78% 0,07% 1,43% 0,05% 83,65%
9,03% 16,46% 1,33% 0,18% 53,20% 12,19% 0,98% 6,54% 0,04% 0,04% 0,04% 2,30%   82,95%
0,65% 24,04% 0,07% 7,94% 36,76% 5,82% 0,14% 7,08% 0,14% 17,36%   0,96% 0,04% 76,20%
Sverige 20,06% 9,67% 6,81% 5,20% 27,58% 7,69% 4,62% 12,74% 0,95% 4,69% 0,08% 1,09% 0,06% 84,12%

http://www.val.se