2018-09-18 15:31:39

Val till kommunfullmäktige i Sölvesborg - Röster

Samtliga 11 valdistrikt räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning Sölvesborg

17,46%
4,93%
2,39%
3,10%
33,05%
3,79%
1,42%
28,98%
0,48%
3,63%
0,75%
M C L KD S V MP SD FI SoL ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,04%
+1,58
2014: 84,46%

Röstfördelning - kommun Sölvesborg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2063 17,46% -114 -1,63 2177 19,09%
C Centerpartiet 583 4,93% +132 +0,98 451 3,95%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 283 2,39% +46 +0,32 237 2,08%
KD Kristdemokraterna 366 3,10% +173 +1,40 193 1,69%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3906 33,05% -941 -9,45 4847 42,50%
V Vänsterpartiet 448 3,79% +38 +0,20 410 3,60%
MP Miljöpartiet de gröna 168 1,42% -120 -1,10 288 2,53%
SD Sverigedemokraterna 3425 28,98% +886 +6,72 2539 22,26%
FI Feministiskt initiativ 57 0,48% +46 +0,39 11 0,10%
SoL SoL-partiet Sölvesborg och Lister 429 3,63% +189 +1,53 240 2,10%
ÖVR Övriga anmälda partier 89 0,75% +78 +0,66 11 0,10%
  Giltiga röster 11817 100,00% +413   11404 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 7 0,06% +7 +0,06    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 153 1,28% +21 +0,13 132 1,14%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,06% +6 +0,05 1 0,01%
VDT Valdeltagande 11984 86,04% +447 +1,58 11537 84,46%
  Antal röstberättigade 13928   +268   13660  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Sölvesborg

Område M C L KD S V MP SD FI SoL ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,18% 2,03% 2,33% 2,81% 41,05% 3,11% 1,74% 26,03% 0,48% 5,75% 0,48% 0,06% 1,07%   87,47%
15,22% 3,22% 2,27% 3,16% 39,99% 4,80% 2,15% 23,75% 0,51% 4,42% 0,51% 0,19% 1,37%   80,48%
17,83% 8,23% 1,50% 3,87% 23,82% 2,99% 1,12% 36,91% 0,25% 2,49% 1,00%   0,62%   83,45%
13,72% 3,77% 2,30% 4,50% 37,38% 6,49% 0,84% 25,76% 0,31% 4,71% 0,21%   1,24%   83,87%
28,96% 5,76% 3,15% 2,07% 22,39% 2,07% 1,08% 30,40% 0,18% 3,24% 0,72%   1,07% 0,18% 87,35%
24,97% 6,27% 2,37% 3,55% 24,73% 1,42% 0,83% 32,19% 0,36% 2,60% 0,71% 0,12% 0,93% 0,23% 87,08%
13,78% 6,41% 1,39% 3,38% 30,50% 2,77% 0,43% 37,69% 0,69% 1,30% 1,65% 0,09% 1,37% 0,09% 78,03%
18,08% 4,15% 3,56% 2,01% 38,30% 5,12% 1,36% 23,07% 0,39% 3,37% 0,58%   1,28%   86,69%
13,99% 7,52% 1,57% 3,44% 32,05% 3,76% 1,04% 32,46% 0,42% 2,92% 0,84%   1,03%   83,74%
16,96% 5,52% 2,66% 3,17% 27,07% 4,19% 2,35% 31,87% 0,82% 4,09% 1,33%   2,10% 0,10% 87,42%
18,60% 6,98% 3,26% 3,72% 30,70% 5,12% 4,65% 22,33% 2,33% 2,33%   0,44% 3,98% 0,44%  
Sölvesborg 17,46% 4,93% 2,39% 3,10% 33,05% 3,79% 1,42% 28,98% 0,48% 3,63% 0,75% 0,06% 1,28% 0,06% 86,04%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sölvesborg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 83 0,70% +83 +0,70    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 6 0,05% -5 -0,05 11 0,10%
  Totalt övriga partier 89 0,75% +78 +0,66 11 0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sölvesborg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se