2018-09-12 13:41:04

Val till kommunfullmäktige i Sölvesborg - Preliminärt valresultat

Samtliga 11 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

17,4%
4,9%
2,4%
3,1%
33,0%
3,8%
1,4%
28,9%
0,5%
3,6%
0,7%
0,1%
M C L KD S V MP SD FI SoL LPo ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 86,0%
+1,6
2014: 84,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Sölvesborg

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 9   9
C Centerpartiet 2   2
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1   1
KD Kristdemokraterna 2 +1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 -4 21
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna   -1 1
SD Sverigedemokraterna 14 +3 11
FI Feministiskt initiativ      
SoL SoL-partiet Sölvesborg och Lister 2 +1 1
LPo Landsbygdspartiet Oberoende      
Totalt 49   49

Preliminär röstfördelning - kommun Sölvesborg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 2047 17,4% -130 -1,7 2177 19,1%
C Centerpartiet 581 4,9% +130 +1,0 451 4,0%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 285 2,4% +48 +0,3 237 2,1%
KD Kristdemokraterna 362 3,1% +169 +1,4 193 1,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3879 33,0% -968 -9,5 4847 42,5%
V Vänsterpartiet 446 3,8% +36 +0,2 410 3,6%
MP Miljöpartiet de gröna 168 1,4% -120 -1,1 288 2,5%
SD Sverigedemokraterna 3397 28,9% +858 +6,7 2539 22,3%
FI Feministiskt initiativ 54 0,5% +43 +0,4 11 0,1%
SoL SoL-partiet Sölvesborg och Lister 428 3,6% +188 +1,5 240 2,1%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 83 0,7% +83 +0,7    
ÖVR Övriga anmälda partier 9 0,1% -2   11 0,1%
  Giltiga röster 11739 100,0% +335   11404 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 8 0,1% +8 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 152 1,3% +20 +0,1 132 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 82 0,7% +81 +0,7 1  
VDT Valdeltagande 11981 86,0% +444 +1,6 11537 84,5%
  Antal röstberättigade 13928   +268   13660  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Sölvesborg

Område M C L KD S V MP SD FI SoL LPo ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,0% 2,0% 2,3% 2,8% 41,1% 3,1% 1,7% 26,0% 0,5% 5,8% 0,4% 0,1% 0,1% 1,1% 0,5% 87,5%
15,3% 3,3% 2,6% 2,9% 39,9% 4,9% 2,2% 23,8% 0,5% 4,4% 0,4%   0,4% 1,3% 0,9% 80,4%
18,0% 8,3% 1,5% 3,9% 24,0% 2,9% 1,1% 36,4% 0,3% 2,5% 1,0%     0,6% 1,1% 83,5%
13,6% 3,8% 2,3% 4,5% 37,4% 6,5% 0,8% 25,8% 0,3% 4,7% 0,2%     1,2% 0,3% 83,9%
29,0% 5,8% 3,2% 2,1% 22,5% 2,1% 1,1% 30,2% 0,2% 3,3% 0,7%     1,1% 0,5% 87,3%
24,7% 6,3% 2,4% 3,6% 24,6% 1,4% 0,8% 32,3%   2,6% 0,7% 0,5%   0,9% 1,2% 87,1%
13,8% 6,4% 1,4% 3,4% 30,4% 2,8% 0,4% 37,7% 0,7% 1,3% 1,6% 0,2%   1,4% 0,6% 78,0%
18,1% 4,1% 3,5% 2,0% 38,3% 5,1% 1,4% 23,0% 0,4% 3,4% 0,5% 0,1%   1,3% 0,8% 86,6%
13,9% 7,5% 1,6% 3,5% 32,1% 3,8% 1,0% 32,4% 0,4% 2,9% 0,8%     1,0% 0,2% 83,7%
17,1% 5,5% 2,6% 3,2% 26,9% 4,2% 2,4% 31,9% 0,8% 4,1% 1,3%     2,1% 0,7% 87,4%
18,7% 7,0% 3,3% 3,7% 30,8% 5,1% 4,7% 22,0% 2,3% 2,3%     0,4% 4,0% 0,9%  
Sölvesborg 17,4% 4,9% 2,4% 3,1% 33,0% 3,8% 1,4% 28,9% 0,5% 3,6% 0,7% 0,1% 0,1% 1,3% 0,7% 86,0%

http://www.val.se