2018-09-14 11:48:03

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat

Falu kommun: 2018 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun hölls den 7 april 2019. Därmed upphävdes 2018 års valresultat för Falu kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Falun

Preliminär röstfördelning per kommun

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,1% 6,6% 4,7% 4,5% 26,2% 7,3% 3,8% 16,9% 0,2% 8,7% 0,1% 1,3% 0,6% 85,5%
15,8% 12,6% 11,1% 6,8% 27,0% 7,0% 6,1% 12,3% 0,4% 0,9% 0,1% 1,3% 0,7% 87,9%
19,8% 13,4% 2,2% 3,9% 27,5% 4,9% 2,1% 14,5% 0,1% 11,6% 0,1% 1,6% 0,4% 85,1%
16,8% 18,8% 6,0% 15,0% 24,1% 3,0% 2,7% 12,1% 0,1% 1,4%   1,0% 2,6% 87,5%
25,5% 5,6% 6,7% 3,7% 33,8% 5,3% 2,8% 14,1% 0,1% 2,4% 0,1% 1,6% 0,6% 84,1%
0,6% 18,8% 10,0% 0,8% 39,6% 27,1% 0,5% 2,5% 0,1% 0,1% 0,2% 3,5% 1,0% 80,7%
4,1% 34,3% 8,7% 0,3% 36,7% 13,3% 0,2% 2,3% 0,1% 0,1% 0,1% 1,9% 0,2% 82,6%
18,4% 12,4% 3,4% 2,8% 39,2% 6,7% 3,0% 11,9% 1,9% 0,2% 0,1% 1,5% 0,5% 82,9%
24,0% 9,3% 2,5% 6,0% 32,8% 6,6% 2,3% 14,1% 0,1% 2,3%   1,1% 0,6% 87,0%
21,4% 6,7% 2,3% 2,6% 46,5% 4,4% 1,7% 14,2% 0,1% 0,2% 0,1% 1,2% 0,7% 83,6%
19,2% 17,1% 3,7% 3,8% 37,2% 4,2% 1,1% 13,6% 0,1%     1,3% 0,7% 81,3%
22,3% 17,3% 0,8% 1,9% 40,6% 5,3% 0,6% 11,1% 0,1%     1,4% 0,3% 83,2%
24,4% 18,7% 7,6% 5,2% 31,4% 2,8% 0,4% 9,5% 0,1%   0,1% 0,7%   83,7%
15,9% 4,3% 3,1% 3,1% 34,9% 3,0% 1,1% 33,4% 0,2% 1,0%   1,2% 0,3% 76,4%
16,1% 5,4% 3,0% 1,7% 34,3% 6,4% 2,1% 9,4% 1,2% 20,4% 0,3% 1,1% 0,6% 86,1%
16,3% 8,8% 4,0% 5,6% 23,0% 3,6% 4,8% 18,2% 0,2% 15,4% 0,1% 1,1% 0,4% 88,8%
8,7% 11,2% 9,8% 3,0% 29,8% 5,6% 2,2% 11,7% 0,1% 17,8%   1,3% 0,4% 83,7%
15,8% 13,7% 1,4% 4,1% 34,0% 3,6% 1,8% 9,6% 0,2% 15,9% 0,1% 1,0% 0,4% 86,3%
19,3% 8,1% 5,5% 4,4% 32,3% 7,1% 3,5% 16,1% 0,3% 3,4% 0,1% 1,2% 0,6% 85,1%
20,7% 6,7% 7,4% 6,6% 30,9% 7,9% 3,6% 15,4% 0,3% 0,5% 0,1% 1,0% 0,4% 83,3%
15,2% 3,3% 3,9% 8,1% 30,9% 9,2% 4,9% 11,5% 0,4% 12,7% 0,1% 0,7% 0,5% 71,2%
17,1% 15,0% 1,6% 3,9% 43,7% 4,2% 1,1% 12,8% 0,2% 0,4%   1,4% 0,5% 86,6%
13,7% 2,7% 5,3% 2,4% 30,5% 4,0% 1,8% 29,1% 0,1% 10,5%   1,5% 0,2% 85,1%
10,7% 36,0% 0,5% 1,0% 35,1% 4,5% 1,9% 8,0%   2,4% 0,1% 2,0% 0,5% 81,5%
20,2% 5,0% 6,7% 1,6% 32,2% 5,9% 3,8% 23,7% 0,7% 0,3% 0,1% 1,1% 0,8% 76,4%
25,1% 14,1% 8,7% 2,0% 14,1% 0,9% 4,1% 8,5% 0,2% 22,3% 0,1% 1,3% 0,4% 86,6%
13,1% 38,6% 2,2% 6,6% 23,4% 2,2% 0,8% 12,9% 0,1% 0,1%   1,9% 0,7% 79,3%
30,9% 23,4% 15,0% 9,7% 7,5% 1,6% 4,3% 5,7% 0,2% 1,6% 0,1% 0,3% 0,5% 90,2%
10,2% 5,2% 2,5% 2,2% 30,3% 35,6% 1,5% 12,1% 0,2% 0,1%   1,3% 0,6% 84,8%
0,7% 18,3% 16,3% 2,8% 32,5% 4,8% 0,4% 5,4% 0,3% 18,5% 0,1% 5,9% 1,2% 83,2%
12,4% 18,8% 3,3% 4,3% 30,0% 5,5% 0,3% 12,0%   13,4% 0,1% 2,4% 0,7% 70,4%
27,4% 8,0% 11,7% 7,6% 15,2% 2,8% 6,7% 10,7% 0,2% 9,6% 0,1% 0,7% 0,5% 89,1%
18,0% 20,0% 4,0% 8,6% 27,6% 5,1% 3,7% 12,3% 0,2% 0,5% 0,1% 1,8% 0,4% 85,3%
15,5% 15,5% 1,5% 3,4% 37,1% 4,0% 2,0% 13,2% 0,1% 7,5%   1,8% 0,6% 83,3%
20,7% 11,7% 4,0% 4,2% 25,3% 4,1% 3,5% 14,6% 0,4% 11,3%   1,0% 0,6% 85,0%
18,7% 5,7% 5,5% 3,4% 35,3% 7,8% 3,5% 19,4% 0,2% 0,6% 0,1% 1,2% 0,7% 81,0%
17,5% 10,8% 4,8% 2,1% 29,0% 5,6% 3,0% 26,3% 0,4% 0,4%   1,5% 0,4% 83,6%
43,0% 12,0% 2,3% 3,0% 21,7% 4,4% 2,1% 11,3% 0,1%   0,2% 1,2% 0,6% 85,8%
12,3% 1,5% 2,9% 0,8% 42,2% 19,2% 0,9% 15,8% 0,1% 4,3%   1,4% 0,9% 80,6%
17,5% 19,6% 4,9% 4,7% 33,7% 4,3% 2,7% 12,4% 0,1% 0,2%   1,1% 0,5% 85,3%
16,8% 13,8% 3,3% 9,1% 31,0% 5,5% 2,7% 17,2% 0,3% 0,2% 0,1% 1,2% 0,5% 85,7%
21,7% 15,1% 5,4% 4,0% 27,2% 9,0% 4,9% 9,7% 0,1% 2,9% 0,1% 1,5% 0,3% 86,8%
22,7% 5,7% 2,4% 1,6% 43,1% 7,1% 1,4% 16,0%     0,1% 1,9% 0,4% 80,4%
16,7% 7,6% 5,0% 5,2% 36,3% 8,6% 3,1% 16,7% 0,2% 0,4% 0,1% 1,4% 0,8% 85,5%
16,4% 13,3% 4,4% 4,1% 30,0% 8,7% 3,1% 18,9% 0,2% 1,0% 0,2% 1,3% 0,5% 82,1%
14,6% 12,7% 2,1% 3,8% 42,5% 5,5% 2,1% 12,9% 0,2% 3,7%   1,4% 0,9% 87,0%
10,1% 31,2% 5,5% 1,1% 24,3% 4,0% 1,1% 22,5% 0,1% 0,1% 0,1% 2,2% 0,8% 84,3%
12,3% 25,6% 3,5% 11,7% 22,1% 3,8% 2,9% 5,2% 0,2% 12,7% 0,1% 2,3% 0,6% 87,7%
16,7% 19,0% 3,9% 5,0% 25,5% 2,6% 2,3% 14,0% 0,1% 11,1% 0,1% 1,1% 0,4% 81,0%
23,1% 16,1% 3,1% 1,4% 26,1% 6,8% 6,9% 13,9% 2,3% 0,2% 0,4% 1,4% 0,5% 85,7%
23,2% 10,8% 0,4% 15,2% 30,2% 2,3% 0,4% 17,5% 0,1% 0,1% 0,1% 1,4% 0,8% 81,5%
15,2% 25,1% 4,6% 2,3% 26,0% 9,4% 6,2% 8,4% 2,3% 0,6% 0,1% 1,3% 0,4% 86,7%
11,6% 9,0% 0,7% 1,1% 56,3% 3,3% 3,0% 14,8% 0,1% 0,1% 0,1% 1,2% 0,9% 83,3%
38,8% 18,5% 2,7% 2,7% 19,4% 1,0% 2,8% 13,9% 0,1% 0,1% 0,1% 1,0% 0,2% 87,1%
26,9% 10,0% 3,8% 0,6% 33,2% 4,3% 1,3% 9,5% 4,1% 6,4%   1,7% 0,9% 82,4%
17,6% 0,8% 0,6% 0,4% 34,4% 12,8% 11,9% 12,3% 0,1% 9,1% 0,1% 1,2% 0,8% 80,1%
19,0% 5,7% 7,1% 4,5% 31,9% 9,0% 4,6% 17,2% 0,8% 0,2% 0,1% 1,2% 0,6% 85,5%
14,5% 4,0% 7,2% 3,3% 20,4% 12,6% 7,0% 8,3% 2,3% 20,4% 0,1% 0,8% 0,6% 81,0%
13,5% 15,3% 4,7% 6,8% 26,1% 6,7% 3,5% 11,2% 0,2% 11,9%   1,8% 0,7% 86,6%
23,6% 8,7% 8,2% 14,8% 25,0% 3,1% 2,1% 11,4% 0,1% 3,1% 0,1% 1,1% 0,8% 90,9%
3,1% 8,5% 2,7% 0,3% 35,7% 5,1% 0,8% 7,3%   36,5% 0,1% 0,9% 0,2% 80,8%
15,2% 10,7% 2,8% 4,9% 40,0% 6,7% 2,8% 16,7% 0,1% 0,2%   1,1% 1,0% 85,8%
17,2% 5,7% 7,1% 4,2% 39,1% 8,7% 2,6% 14,8% 0,2% 0,5%   1,3% 0,4% 82,5%
22,0% 9,8% 5,3% 6,3% 31,1% 5,7% 3,7% 13,7% 0,2% 2,2% 0,1% 1,1% 0,6% 85,0%
22,0% 6,4% 8,3% 7,0% 35,7% 5,8% 5,5% 8,9% 0,1% 0,2% 0,1% 0,9% 0,3% 89,5%
24,5% 6,0% 6,2% 4,4% 25,8% 7,0% 4,8% 17,2% 0,4% 3,7% 0,1% 1,0% 0,7% 78,3%
11,2% 21,5% 0,2% 5,7% 33,9% 3,6% 0,7% 3,4% 0,2% 19,6%   1,0% 0,7% 63,3%
10,3% 24,0% 4,0% 5,5% 28,7% 5,7% 3,0% 18,3% 0,3% 0,1% 0,2% 1,8% 0,2% 83,8%
17,0% 15,6% 2,3% 3,0% 28,7% 5,5% 2,3% 13,3% 0,2% 12,2% 0,2% 1,6% 0,7% 83,0%
27,0% 4,4% 5,1% 4,0% 28,4% 4,6% 5,1% 20,2% 0,5% 0,7% 0,1% 0,9% 0,6% 81,7%
13,8% 18,2% 10,1% 7,5% 21,4% 5,2% 1,9% 11,7% 0,5% 9,5%   1,7% 0,3% 86,5%
32,8% 10,0% 4,7% 6,2% 24,9% 5,7% 1,0% 14,4% 0,2%     1,4% 0,9% 86,6%
9,2% 6,8% 8,3% 2,4% 32,4% 10,1% 0,9% 12,1% 0,2% 17,7% 0,1% 1,1% 0,9% 81,9%
24,0% 5,6% 6,5% 4,0% 25,5% 8,7% 5,3% 11,4% 0,6% 8,5% 0,1% 0,7% 0,7% 78,9%
15,7% 20,3% 2,1% 3,7% 31,3% 10,4% 4,2% 11,7% 0,3% 0,3%   1,4% 0,4% 83,3%
8,5% 33,5% 1,3% 8,2% 26,8% 8,2% 1,0% 12,4% 0,1% 0,1% 0,1% 1,1% 0,7% 82,3%
9,6% 16,0% 4,6% 0,9% 37,9% 3,8% 1,5% 19,8% 0,1% 5,8%   1,7% 0,7% 80,5%
25,9% 7,6% 3,9% 3,1% 25,9% 4,0% 2,5% 19,4% 0,2% 7,4%   1,2% 0,4% 85,9%
18,5% 10,8% 0,4% 1,4% 28,2% 20,9% 0,4% 13,7% 0,1% 5,5% 0,1% 1,8% 0,5% 80,9%
12,8% 20,7% 4,0% 2,0% 33,4% 6,4% 0,7% 5,1% 0,2% 14,7%   1,6% 0,5% 81,4%
18,0% 12,0% 4,1% 3,7% 32,2% 9,6% 6,4% 11,7% 1,7% 0,7% 0,1% 1,5% 0,5% 85,3%
23,8% 7,9% 8,3% 3,8% 19,4% 4,6% 6,9% 14,2% 0,7% 10,4% 0,2% 0,7% 0,3% 88,9%
16,7% 8,0% 4,6% 5,8% 24,1% 3,9% 3,3% 25,5% 0,3% 7,9% 0,1% 1,6% 0,6% 83,5%
40,1% 8,4% 7,7% 4,5% 17,9% 2,8% 6,1% 12,2% 0,2% 0,1%   1,0% 0,7% 86,1%
11,0% 20,1% 0,4% 9,0% 32,9% 3,4% 0,6% 22,4% 0,2% 0,1%   1,1% 0,3% 81,1%
11,0% 11,3% 9,8% 4,0% 14,9% 3,3% 2,8% 35,4% 0,2% 7,3% 0,1% 1,1% 0,8% 84,1%
19,3% 9,9% 12,5% 3,9% 14,7% 6,2% 6,1% 22,6% 1,0% 3,8% 0,1% 1,5% 0,4% 86,1%
5,0% 0,5% 1,7% 0,2% 40,0% 6,8% 13,7% 6,8% 0,2% 25,0%   1,4% 0,5% 81,1%
24,5% 5,4% 8,9% 5,8% 28,4% 8,8% 4,8% 12,3% 0,4% 0,8% 0,1% 0,7% 0,9% 81,5%
16,3% 8,4% 5,0% 16,3% 28,1% 5,8% 4,9% 12,5% 0,5% 2,2% 0,1% 1,0% 0,4% 85,1%
20,9% 7,2% 5,3% 0,6% 40,8% 6,9% 4,5% 8,2% 0,2% 5,5% 0,4% 2,1% 0,7% 85,0%
15,5% 8,0% 5,6% 5,4% 42,5% 6,1% 3,7% 12,4% 0,7% 0,2% 0,1% 1,2% 0,5% 86,8%
15,9% 20,4% 8,8% 4,6% 31,2% 3,5% 0,8% 14,5% 0,2% 0,1% 0,1% 1,7% 1,4% 87,8%
21,2% 9,2% 3,4% 2,9% 34,4% 4,7% 3,8% 18,4% 0,5% 1,5% 0,1% 1,5% 0,4% 85,5%
32,2% 5,5% 4,5% 3,6% 31,8% 7,8% 3,4% 10,0% 0,1% 1,1%   1,3% 0,8% 84,5%
20,9% 7,5% 5,9% 5,7% 32,3% 5,6% 3,2% 18,3% 0,3% 0,2% 0,1% 1,4% 0,4% 87,1%
19,4% 7,8% 5,6% 5,6% 29,2% 8,6% 5,7% 10,6% 0,3% 7,1% 0,1% 1,2% 0,6% 87,2%
13,5% 7,3% 5,8% 6,5% 46,3% 5,3% 3,2% 11,9% 0,2% 0,1%   1,3% 0,4% 84,5%
14,9% 19,9% 4,6% 1,4% 33,2% 5,5% 4,4% 15,8% 0,1% 0,1%   1,6% 0,5% 87,2%
15,7% 13,1% 7,8% 7,0% 22,8% 8,3% 3,8% 14,3% 0,1% 7,0%   1,6% 0,8% 87,3%
6,6% 32,9% 1,2% 2,8% 25,2% 6,9% 1,3% 3,2% 3,5% 16,3% 0,1% 1,1% 0,6% 83,3%
17,3% 7,0% 3,2% 6,1% 24,4% 3,5% 2,6% 30,4% 0,3% 5,2% 0,6% 1,4% 0,7% 78,8%
16,8% 9,3% 5,8% 12,7% 16,8% 5,1% 5,2% 12,1% 0,2% 15,9%   0,8% 0,4% 88,6%
7,5% 19,6% 2,2% 3,0% 38,1% 14,2% 1,7% 12,4% 0,4% 0,9% 0,1% 1,4% 1,0% 83,5%
19,5% 6,0% 13,7% 4,6% 25,6% 4,2% 2,8% 23,1% 0,2% 0,4% 0,1% 1,2% 0,4% 84,0%
17,0% 16,0% 11,4% 3,2% 27,3% 8,0% 3,1% 13,7% 0,2% 0,1%   1,9% 0,7% 84,5%
12,8% 28,6% 1,2% 3,3% 31,0% 8,1% 2,6% 9,2% 0,1% 3,1% 0,2% 1,7% 0,4% 86,3%
16,4% 9,3% 10,8% 7,6% 33,3% 5,2% 2,7% 14,5% 0,2%   0,1% 1,7% 0,5% 86,5%
30,3% 13,4% 9,3% 5,7% 15,4% 3,2% 4,0% 14,4% 0,3% 4,0% 0,1% 0,8% 0,5% 90,0%
17,1% 13,8% 4,7% 3,6% 35,6% 4,8% 1,6% 17,8% 0,1% 0,8%   1,7% 0,6% 85,4%
20,0% 7,5% 7,6% 6,1% 25,3% 5,5% 3,5% 13,4% 0,3% 10,7% 0,1% 1,0% 0,6% 89,2%
31,3% 7,1% 8,8% 2,7% 24,7% 2,0% 3,8% 19,2% 0,1% 0,2%   0,8% 0,5% 89,3%
15,5% 8,8% 4,2% 5,0% 35,9% 7,4% 1,9% 20,9% 0,2% 0,1%   1,2% 0,6% 82,6%
16,2% 17,2% 4,7% 5,6% 19,9% 3,2% 3,1% 17,1% 0,1% 12,9% 0,1% 1,7% 0,5% 84,5%
6,8% 2,2% 34,3% 0,6% 27,9% 4,5% 3,1% 19,3% 0,9% 0,4%   0,9% 0,6% 79,7%
10,2% 8,2% 0,4% 39,1% 22,7% 8,9% 3,1% 7,2% 0,2% 0,1% 0,1% 2,2% 1,2% 83,3%
13,1% 30,9% 2,9% 4,8% 19,9% 3,6% 2,5% 16,6% 0,1% 5,5% 0,2% 1,5% 1,4% 88,8%
15,4% 29,1% 2,4% 8,9% 20,7% 7,9% 1,1% 7,7% 0,2% 6,7% 0,1% 1,3% 0,4% 87,4%
27,0% 9,9% 9,1% 6,1% 21,9% 6,2% 5,7% 13,1% 0,9% 0,2% 0,1% 1,2% 0,5% 89,7%
15,5% 13,8% 1,1% 3,5% 41,7% 6,6% 2,9% 14,3% 0,4% 0,1%   1,4% 0,7% 84,5%
26,1% 16,8% 11,6% 6,4% 10,4% 3,6% 5,1% 5,9% 0,3% 13,8% 0,1% 0,4% 0,4% 87,8%
18,6% 9,4% 9,1% 5,3% 36,4% 6,2% 3,1% 11,2% 0,5% 0,1%   1,3% 0,6% 87,8%
13,6% 18,9% 3,0% 2,7% 26,5% 7,5% 2,0% 25,5% 0,2%   0,2% 1,6% 0,6% 81,6%
17,2% 12,1% 2,9% 4,6% 31,5% 5,9% 2,9% 20,0% 0,2% 2,8% 0,1% 1,3% 0,7% 84,9%
21,8% 9,3% 9,0% 7,5% 27,5% 6,1% 6,5% 10,5% 0,8% 0,9%   1,1% 0,5% 86,5%
25,7% 11,8% 2,6% 5,3% 25,3% 5,8% 2,4% 15,8% 0,1% 5,2%   1,6% 0,7% 82,3%
13,0% 14,7% 3,8% 2,9% 33,5% 6,9% 3,6% 12,1% 0,2% 9,3%   2,7% 0,6% 80,6%
11,8% 7,0% 4,0% 1,1% 39,6% 6,3% 3,9% 26,2% 0,1% 0,2% 0,1% 1,4% 1,2% 79,3%
38,9% 5,8% 8,8% 3,1% 18,1% 1,9% 3,5% 9,6% 0,2% 10,2%   0,5% 0,6% 92,8%
21,3% 8,8% 2,6% 2,3% 32,3% 8,2% 4,9% 15,6% 0,1% 3,9%   1,5% 0,7% 84,6%
14,8% 7,5% 5,2% 3,8% 37,5% 10,3% 3,7% 7,0% 0,4% 9,7% 0,1% 1,1% 0,6% 86,8%
16,4% 6,3% 13,4% 2,7% 20,4% 8,6% 9,5% 9,4% 2,9% 10,4% 0,1% 0,9% 0,4% 86,3%
18,7% 6,0% 7,8% 17,6% 35,2% 7,2% 1,1% 6,0% 0,2% 0,2% 0,1% 1,6% 0,4% 82,4%
10,3% 5,9% 7,3% 1,0% 24,7% 4,9% 3,9% 14,4% 0,1% 27,6%   1,7% 1,0% 85,4%
20,6% 4,2% 6,0% 2,3% 31,1% 11,1% 5,4% 16,3% 1,9% 1,1% 0,1% 0,8% 0,5% 78,5%
18,8% 7,7% 5,6% 0,8% 41,2% 5,7% 0,4% 16,2% 0,1% 3,5% 0,1% 1,2% 0,6% 84,3%
1,3% 3,7% 11,2% 0,9% 30,9% 32,6%   3,4%   15,9%   1,7% 0,9% 82,3%
37,4% 7,6% 3,3% 3,9% 27,4% 5,6% 2,3% 7,7% 0,2% 4,7% 0,1% 1,2% 0,9% 84,8%
17,1% 16,0% 5,3% 6,6% 28,9% 7,8% 2,5% 15,4% 0,3% 0,2% 0,1% 1,5% 0,6% 85,2%
6,7% 6,0% 0,2% 39,5% 23,7% 1,9% 1,9% 18,5% 0,1% 1,5% 0,3% 0,9% 1,1% 80,2%
14,1% 19,1% 2,7% 5,5% 26,2% 3,3% 2,7% 18,9% 0,1% 7,3%   1,1% 0,9% 82,5%
19,8% 8,8% 9,5% 5,1% 30,7% 6,8% 2,9% 16,2% 0,2% 0,1% 0,1% 1,6% 0,4% 86,2%
9,4% 29,2% 1,8% 4,6% 23,2% 4,8% 2,3% 8,8% 0,1% 15,8% 0,1% 1,3% 0,5% 84,4%
25,5% 7,6% 7,3% 4,9% 30,6% 6,7% 2,7% 13,2% 0,2% 1,4% 0,1% 1,5% 0,6% 85,9%
18,4% 5,1% 2,6% 16,5% 26,8% 4,9% 5,6% 15,2% 0,2% 4,7% 0,1% 1,7% 0,5% 87,3%
19,2% 12,5% 6,8% 4,9% 22,8% 5,7% 2,7% 24,8% 0,2% 0,3%   1,5% 0,5% 84,5%
2,2% 16,3% 2,2% 0,8% 63,5% 4,1% 0,3% 8,6% 1,9%   0,1% 1,2% 0,6% 80,5%
23,6% 6,8% 10,6% 5,3% 24,4% 8,3% 6,3% 13,5% 0,7% 0,6% 0,2% 1,1% 0,7% 86,7%
5,1% 39,0% 2,1% 3,1% 30,8% 3,0% 1,6% 15,2%     0,1% 0,9% 0,4% 86,2%
22,5% 18,4% 3,1% 4,0% 28,4% 5,1% 2,6% 13,7% 0,3% 1,9%   1,4% 0,5% 89,5%
30,5% 10,1% 8,0% 4,2% 17,4% 5,6% 6,6% 7,7% 0,7% 9,3% 0,1% 0,5% 0,4% 86,3%
14,0% 9,3% 2,6% 3,5% 34,1% 6,5% 2,4% 9,6% 1,3% 16,7%   1,2% 0,7% 84,6%
7,9% 4,7% 4,9% 1,7% 40,7% 10,5% 1,4% 9,8% 0,1% 18,4% 0,1% 2,3% 1,0% 84,1%
14,0% 14,5% 4,5% 5,1% 30,1% 9,2% 1,5% 16,9%   4,2% 0,1% 2,2% 0,4% 81,5%
5,8% 42,5% 3,6% 4,2% 21,0% 6,8% 0,3% 8,2% 0,1% 7,4% 0,1% 1,1% 0,6% 84,0%
23,4% 5,7% 5,6% 5,4% 30,2% 8,2% 3,4% 15,5% 1,4% 1,2% 0,1% 1,0% 0,9% 83,5%
22,9% 10,6% 8,8% 3,2% 25,2% 5,4% 4,1% 15,5% 0,3% 4,1% 0,1% 1,3% 0,6% 84,5%
1,2% 9,2% 8,1% 25,8% 45,2% 7,9% 0,2% 2,3% 0,1%     1,6% 0,3% 81,0%
10,3% 26,1% 3,2% 6,2% 29,3% 6,5% 1,1% 15,5% 0,1% 1,6% 0,2% 1,4% 0,4% 83,0%
18,3% 7,0% 3,0% 1,8% 18,7% 2,1% 3,1% 15,4% 0,1% 30,6%   1,1% 0,8% 87,7%
25,6% 8,2% 4,6% 5,0% 32,3% 5,8% 5,5% 11,8% 0,9% 0,2%   1,3% 0,7% 86,2%
22,8% 4,8% 5,9% 3,8% 25,0% 5,4% 3,7% 14,9% 0,2% 13,3% 0,1% 0,7% 0,7% 81,9%
12,0% 8,2% 6,0% 13,8% 26,4% 4,0% 4,2% 20,5% 0,2% 4,7% 0,1% 1,3% 0,5% 84,6%
6,6% 16,3% 0,9% 2,7% 40,8% 4,9% 2,7% 24,8% 0,1% 0,1%   1,7% 1,3% 84,6%
8,9% 14,0% 1,5% 4,3% 42,6% 5,8% 1,0% 21,8% 0,1% 0,1% 0,1% 1,3% 0,4% 81,5%
4,8% 41,9% 1,9% 4,8% 25,7% 6,1% 3,3% 10,8% 0,2% 0,5% 0,3% 1,6% 0,5% 84,5%
17,0% 14,3% 8,1% 4,0% 22,8% 5,5% 6,2% 13,5% 0,3% 8,4% 0,2% 2,9% 0,9% 87,2%
14,7% 16,5% 2,3% 5,7% 31,8% 2,6% 1,6% 23,0%   1,8% 0,1% 1,3% 1,0% 84,0%
15,6% 5,4% 10,9% 6,7% 32,9% 8,1% 1,5% 18,7% 0,1% 0,1%   1,4% 0,6% 86,0%
9,1% 29,0% 2,4% 10,2% 33,0% 3,2% 1,8% 11,0% 0,1% 0,1%   1,5%   84,5%
26,2% 3,2% 3,3% 2,8% 39,1% 11,6% 3,4% 10,1% 0,3% 0,1% 0,2% 1,3% 1,2% 84,0%
7,3% 2,4% 1,4% 14,2% 29,3% 18,0% 0,3% 1,9% 0,1% 25,0% 0,1% 1,7% 0,6% 78,7%
26,0% 8,7% 6,4% 6,7% 20,9% 10,0% 7,1% 13,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,9% 0,6% 85,8%
10,1% 8,5% 1,5% 3,0% 24,2% 1,5% 2,2% 18,8% 0,1% 30,0% 0,1% 1,4% 1,2% 76,6%
11,9% 10,9% 2,5% 3,5% 37,5% 11,4% 2,7% 6,4% 0,3% 13,0%   0,9% 0,5% 88,1%
1,5% 30,2% 0,4% 3,9% 35,6% 3,4% 0,3% 11,0% 0,1% 13,5% 0,1% 1,7% 0,8% 82,9%
4,8% 30,8% 1,5% 3,6% 47,6% 4,7% 0,8% 4,7% 0,2% 1,4% 0,1% 1,1% 1,0% 84,9%
17,2% 8,7% 4,5% 2,6% 29,3% 5,0% 2,3% 25,3% 0,8% 4,2%   1,1% 0,6% 85,8%
15,3% 33,0% 1,7% 4,3% 25,5% 3,9% 0,8% 15,0% 0,1% 0,5%   1,2% 0,5% 85,3%
10,9% 20,3% 3,5% 3,3% 28,5% 4,4% 2,0% 16,0% 1,4% 9,7% 0,1% 1,4% 1,1% 85,8%
33,3% 5,5% 7,2% 4,5% 21,0% 4,5% 3,2% 10,0% 0,1% 10,6%   0,8% 1,0% 84,1%
15,1% 8,7% 7,1% 3,3% 35,5% 8,2% 2,2% 18,6% 0,2% 1,2% 0,1% 1,3% 0,3% 84,3%
32,4% 5,7% 5,2% 5,1% 24,6% 5,8% 3,6% 12,9% 0,3% 4,4%   0,9% 0,6% 76,8%
25,0% 8,1% 6,0% 3,2% 23,2% 3,6% 3,9% 17,7% 5,8% 3,6% 0,1% 1,2% 0,4% 85,0%
24,7% 9,1% 2,7% 6,6% 16,2% 3,5% 2,5% 27,8% 1,3% 5,6% 0,1% 1,5% 0,5% 83,5%
28,1% 8,9% 3,0% 5,2% 29,7% 5,9% 3,5% 15,1% 0,2% 0,3% 0,1% 1,3% 0,6% 84,9%
14,1% 10,2% 6,6% 3,7% 44,3% 8,6% 3,5% 8,0% 0,3% 0,7%   1,4% 0,4% 86,1%
5,6% 5,0% 21,6% 1,4% 41,0% 5,0% 0,8% 19,2% 0,2% 0,1%   1,2% 1,2% 83,0%
23,4% 7,5% 4,2% 1,0% 23,7% 4,3% 3,1% 26,2% 0,2% 6,4% 0,1% 1,2% 0,6% 85,5%
24,6% 9,4% 6,8% 6,7% 29,7% 5,1% 3,8% 12,3% 0,9% 0,5% 0,1% 1,6% 1,0% 85,3%
14,6% 10,0% 2,0% 1,4% 48,9% 5,1% 3,4% 14,4% 0,1% 0,1% 0,1% 1,6% 0,5% 85,8%
5,4% 19,6% 0,8% 1,3% 34,0% 11,9% 1,0% 7,2% 0,2% 18,6% 0,1% 0,7% 0,1% 83,8%
31,3% 6,7% 10,3% 7,6% 20,5% 5,7% 5,5% 7,9% 0,3% 4,1% 0,1% 0,6% 0,6% 84,6%
30,2% 6,6% 7,9% 3,9% 23,5% 8,7% 7,5% 7,2% 0,7% 3,8% 0,1% 0,6% 0,8% 82,4%
6,8% 14,1% 0,3% 0,4% 38,1% 36,5% 0,4% 3,2% 0,1% 0,2% 0,2% 3,6% 0,6% 77,4%
37,4% 10,7% 7,6% 3,4% 25,6% 3,4% 2,9% 8,6% 0,2% 0,1%   1,4% 0,5% 86,7%
42,8% 5,4% 7,6% 2,3% 21,6% 2,5% 5,5% 11,1% 0,3% 0,9%   0,7% 0,4% 88,9%
25,0% 6,8% 7,2% 5,3% 27,2% 5,2% 4,1% 13,2% 0,2% 5,8% 0,2% 1,3% 0,7% 87,7%
21,0% 7,9% 10,1% 5,0% 22,3% 13,0% 8,3% 7,9% 3,3% 1,1% 0,1% 0,6% 0,6% 83,4%
9,4% 14,8% 0,9% 3,0% 45,6% 9,3% 0,4% 10,3%   6,2%   1,1% 1,2% 83,9%
6,1% 31,4% 6,0% 5,8% 24,4% 12,4% 0,7% 9,2% 0,2% 3,7% 0,1% 1,7% 0,6% 81,5%
30,5% 9,3% 4,0% 5,8% 20,9% 7,3% 4,6% 15,0% 0,2% 2,4%   1,5% 0,7% 84,6%
16,1% 11,1% 11,3% 6,6% 27,4% 5,1% 4,7% 14,3% 3,4%   0,1% 1,4% 1,1% 76,7%
10,7% 19,1% 0,5% 0,9% 45,2% 6,7% 1,3% 10,3% 0,1% 5,2%   1,7% 0,7% 81,3%
24,0% 8,1% 8,0% 5,0% 26,0% 11,1% 6,0% 9,4% 0,6% 1,8% 0,1% 0,7% 0,7% 80,5%
18,2% 7,6% 6,1% 4,8% 38,9% 6,8% 2,9% 11,9% 0,8% 1,8% 0,1% 1,1% 0,5% 85,7%
11,9% 27,0% 6,2% 2,1% 25,0% 3,5% 2,5% 12,4% 0,1% 9,2% 0,1% 1,9% 0,6% 85,3%
19,3% 7,7% 3,5% 2,7% 34,1% 8,9% 1,7% 21,8% 0,2% 0,3%   1,7% 0,5% 81,5%
11,5% 18,5% 5,5% 2,4% 21,8% 3,7% 2,4% 31,2% 2,0% 0,9%   1,3% 0,6% 83,3%
23,9% 5,1% 4,8% 3,0% 19,7% 2,3% 3,4% 27,1% 0,3% 10,6%   1,0% 0,3% 88,8%
14,7% 20,5% 3,2% 3,1% 21,6% 2,9% 2,1% 17,1% 0,1% 14,8%   1,6% 0,9% 84,2%
11,0% 30,3% 2,1% 2,5% 22,3% 2,5% 1,8% 18,2% 0,1% 9,1%   1,5% 0,2% 82,8%
18,4% 21,8% 3,5% 3,9% 32,4% 5,1% 2,2% 12,4% 0,1% 0,2% 0,1% 2,3% 0,4% 87,2%
17,1% 10,8% 1,7% 29,5% 22,0% 3,3% 0,1% 15,3%   0,3% 0,1% 1,1% 0,6% 83,9%
12,8% 22,6% 3,1% 4,8% 27,5% 8,7% 2,1% 15,0% 0,1% 3,3% 0,1% 1,0% 0,7% 84,3%
19,9% 18,9% 8,0% 7,1% 20,5% 6,8% 2,3% 13,8% 0,3% 2,3%   1,5% 0,6% 88,0%
17,0% 6,6% 5,4% 8,7% 31,3% 6,8% 5,4% 14,4% 0,4% 4,0% 0,1% 0,8% 0,6% 69,8%
17,4% 4,9% 2,4% 3,1% 33,0% 3,8% 1,4% 28,9% 0,5% 4,4% 0,1% 1,3% 0,7% 86,0%
29,4% 19,2% 7,5% 2,4% 21,4% 4,3% 3,4% 10,8% 0,3% 1,4% 0,1% 1,3% 0,9% 84,8%
15,3% 9,1% 11,4% 9,1% 31,7% 4,0% 0,9% 18,3% 0,1% 0,1%   1,3% 0,8% 85,5%
18,1% 6,7% 6,9% 4,8% 43,3% 5,1% 2,8% 12,2% 0,1% 0,1% 0,1% 1,6% 0,5% 86,4%
13,1% 22,5% 2,9% 4,0% 29,4% 7,0% 3,2% 15,9% 0,3% 1,5%   1,3% 0,5% 85,3%
9,7% 7,0% 3,7% 3,5% 44,9% 7,1% 1,6% 13,3% 0,2% 9,0%   0,8% 0,6% 85,7%
13,8% 21,4% 1,2% 7,5% 30,2% 4,8% 0,8% 15,5% 0,2% 4,6% 0,1% 1,7% 0,3% 82,9%
19,9% 6,1% 15,1% 7,9% 21,0% 3,7% 3,8% 9,9% 0,2% 12,4%   1,2% 0,8% 88,8%
19,2% 19,1% 2,5% 2,4% 22,6% 4,1% 3,3% 24,3% 0,4% 2,2%   2,1% 0,7% 83,3%
15,7% 16,1% 4,3% 2,5% 37,3% 7,5% 1,6% 14,7% 0,1% 0,3%   1,8% 0,8% 80,3%
7,2% 23,4% 4,9% 4,5% 31,5% 3,7% 1,1% 20,7% 0,2% 2,9% 0,2% 1,1% 0,4% 85,9%
14,1% 22,3% 3,2% 6,0% 33,5% 4,0% 3,3% 13,1% 0,1% 0,3% 0,1% 2,1% 0,7% 85,6%
20,8% 7,9% 5,0% 7,5% 29,9% 4,9% 4,3% 19,6% 0,1%   0,1% 1,1% 0,7% 85,5%
22,4% 5,1% 4,5% 4,8% 23,5% 2,9% 3,8% 25,3% 0,1% 7,5% 0,2% 1,4% 0,8% 83,3%
20,6% 5,9% 5,1% 3,4% 37,9% 6,8% 3,9% 13,1% 0,2% 3,0% 0,1% 1,1% 0,7% 84,3%
40,6% 6,8% 4,7% 3,6% 22,5% 5,4% 5,1% 10,7% 0,2% 0,3%   0,6% 0,7% 87,2%
27,7% 5,6% 9,9% 4,1% 28,4% 5,3% 5,2% 12,7% 0,3% 0,7%   0,8% 1,0% 86,8%
38,1% 8,8% 18,5% 6,9% 13,3% 2,1% 4,2% 7,7% 0,2% 0,2%   0,5% 0,5% 88,6%
28,3% 16,3% 3,6% 1,5% 31,0% 4,6% 0,8% 13,4% 0,3% 0,2% 0,1% 1,8% 0,8% 83,3%
14,7% 6,9% 5,8% 7,1% 26,1% 7,1% 4,4% 14,3% 0,5% 13,1% 0,1% 1,3% 0,9% 84,8%
15,7% 16,1% 4,6% 4,6% 20,6% 4,9% 3,0% 12,6% 0,1% 17,7% 0,1% 1,1% 0,7% 85,2%
17,3% 10,0% 5,8% 3,8% 30,3% 16,3% 5,4% 5,3% 2,1% 3,8% 0,1% 1,0% 0,8% 87,0%
25,3% 4,9% 9,3% 6,5% 26,4% 6,5% 3,5% 17,0% 0,3% 0,3%   0,9% 0,5% 81,7%
23,4% 4,7% 5,2% 5,6% 25,6% 7,6% 4,7% 12,9% 0,2% 9,9% 0,1% 0,7% 0,8% 79,4%
17,3% 9,6% 9,3% 7,1% 25,3% 10,7% 7,1% 9,1% 2,6% 1,8% 0,1% 0,8% 0,4% 86,4%
10,5% 18,7% 1,7% 3,5% 33,6% 5,6% 1,0% 18,6% 0,1% 6,8%   1,7% 0,9% 82,2%
23,6% 8,1% 1,8% 4,0% 22,8% 6,0% 4,2% 7,2% 0,1% 22,2%   1,0% 0,6% 87,2%
16,7% 12,0% 6,9% 11,4% 27,6% 2,9% 3,4% 13,2% 0,1% 5,7%   1,4% 0,7% 85,0%
19,6% 16,5% 1,7% 4,0% 29,4% 4,3% 1,8% 12,7% 0,1% 9,7%   1,5% 0,7% 86,5%
30,6% 11,9% 9,9% 5,6% 19,2% 3,8% 5,0% 13,3% 0,3% 0,5% 0,1% 0,9% 0,7% 87,1%
9,8% 26,4% 1,9% 13,9% 23,9% 7,1% 0,4% 2,7% 0,2% 13,7% 0,1% 2,1% 1,2% 84,5%
27,5% 10,4% 3,9% 1,7% 26,8% 4,1% 1,0% 14,5% 0,2% 10,0% 0,1% 1,5% 0,6% 83,9%
20,4% 13,1% 7,5% 5,7% 28,1% 5,5% 2,9% 12,1% 0,2% 4,4%   1,1% 0,6% 88,0%
22,4% 14,6% 6,3% 2,3% 13,1% 6,3% 4,6% 5,3% 0,2% 24,9% 0,1% 0,7% 0,5% 90,7%
50,5% 7,5% 13,8% 2,0% 7,9% 0,6% 3,2% 13,4% 0,2% 0,9%   0,4% 0,5% 92,3%
15,4% 10,8% 3,0% 10,3% 26,1% 3,3% 1,3% 11,5% 0,1% 18,2%   1,2% 0,5% 85,0%
3,1% 29,3% 0,3% 10,9% 36,3% 6,0% 0,3% 5,1% 4,0% 4,8% 0,1% 2,0% 0,6% 82,6%
12,6% 28,1% 1,1% 9,2% 25,1% 9,1% 1,9% 11,0% 0,1% 1,6%   1,7% 0,4% 86,2%
17,6% 21,0% 0,4% 7,2% 38,9% 5,6% 0,6% 8,3% 0,1%   0,6% 1,5% 0,6% 82,1%
17,7% 8,2% 1,6% 4,8% 36,1% 5,6% 2,7% 19,0% 0,2% 4,2%   1,4% 1,6% 86,1%
14,5% 20,8% 4,5% 13,2% 23,3% 4,7% 5,6% 13,1% 0,1% 0,1%   1,2% 0,7% 87,6%
18,5% 8,5% 5,1% 6,0% 28,1% 8,8% 3,8% 17,4% 0,2% 3,7% 0,1% 1,6% 1,0% 85,6%
9,6% 26,5% 3,0% 5,8% 30,7% 12,9% 4,0% 7,1% 0,3% 0,2%   1,0% 0,5% 85,2%
27,3% 8,8% 6,8% 5,5% 26,8% 4,6% 6,6% 12,9% 0,5% 0,2% 0,1% 0,8% 0,5% 87,5%
16,2% 20,3% 4,2% 10,6% 28,2% 3,1% 2,8% 14,6%     0,1% 1,4% 0,7% 85,1%
20,2% 9,6% 4,6% 3,9% 32,2% 5,0% 2,8% 11,7% 0,1% 9,9%   1,3% 0,4% 84,4%
23,4% 6,2% 11,2% 5,0% 28,6% 7,9% 3,5% 13,4% 0,5% 0,5% 0,1% 1,0% 0,5% 84,1%
29,5% 7,5% 4,3% 5,7% 30,7% 8,2% 4,2% 8,7% 0,3% 1,0%   1,1% 0,4% 86,6%
21,5% 31,7% 0,7% 6,6% 22,1% 4,9% 4,0% 8,2% 0,2%   0,1% 1,4% 0,8% 88,4%
24,2% 9,6% 5,1% 4,4% 31,6% 3,2% 4,0% 17,5% 0,3% 0,2% 0,1% 1,4% 0,7% 86,5%
10,8% 10,5% 3,6% 5,1% 44,2% 4,6% 3,6% 14,5% 0,2% 3,0% 0,1% 1,2% 0,7% 83,0%
12,5% 6,5% 0,6% 2,9% 45,9% 4,2% 0,2% 12,9% 0,1% 14,3% 0,2% 0,9% 0,7% 83,5%
11,5% 27,5% 1,0% 2,4% 21,5% 3,0% 8,7% 5,6% 0,1% 18,7% 0,1% 1,1% 0,5% 85,8%
8,9% 15,7% 5,3% 19,6% 35,3% 1,9% 2,2% 10,8% 0,1% 0,2% 0,1% 1,4% 0,3% 76,5%
1,4% 28,6% 3,3% 1,9% 37,4% 6,8% 0,3% 2,4% 0,2% 17,6%   2,3% 1,0% 81,2%
18,0% 6,0% 4,9% 3,2% 32,1% 2,7% 1,6% 31,0% 0,1% 0,3%   1,1% 0,6% 77,1%
21,1% 11,8% 5,3% 2,9% 32,5% 5,1% 2,1% 18,8% 0,3% 0,2%   2,2% 0,8% 87,8%
18,2% 22,3% 4,0% 5,2% 29,5% 5,1% 3,2% 11,2% 0,1% 1,3% 0,1% 1,3% 0,4% 83,4%
9,4% 30,0% 2,4% 0,6% 28,9% 3,2% 1,6% 14,1% 0,1% 9,6% 0,1% 1,9% 0,9% 84,2%
12,8% 6,0% 2,4% 3,0% 38,2% 5,3% 2,6% 18,4% 0,2% 11,2% 0,1% 1,7% 1,0% 85,2%
1,2% 18,7% 10,4% 5,3% 39,6% 9,9% 0,2% 9,5%   5,2%   0,8% 0,7% 83,0%
29,6% 8,6% 5,0% 4,8% 23,2% 2,8% 3,4% 17,2% 0,1% 5,2% 0,1% 1,4% 0,5% 85,3%
20,8% 1,9% 8,7% 27,6% 18,4% 4,1% 7,1% 10,6% 0,2% 0,5% 0,1% 1,0% 0,3% 90,9%
12,3% 10,6% 1,2% 33,6% 20,7% 1,0% 2,8% 11,2% 2,2% 4,3% 0,1% 0,9% 0,3% 85,8%
17,7% 8,4% 7,2% 7,7% 32,0% 8,1% 5,1% 9,9% 0,4% 3,5% 0,1% 1,1% 0,6% 85,7%
22,4% 8,8% 1,4% 11,0% 19,8% 1,0% 2,3% 31,5% 0,2% 1,5%   1,3% 0,8% 80,9%
11,5% 19,3% 2,6% 7,4% 40,5% 7,1% 1,9% 7,1% 0,1% 2,6%   1,3% 0,5% 86,7%
15,5% 22,3% 5,4% 5,7% 29,6% 8,2% 4,6% 7,8% 0,8% 0,1% 0,1% 1,3% 0,4% 85,8%
33,9% 6,3% 7,8% 4,2% 17,5% 4,9% 4,8% 9,2% 0,2% 11,3% 0,1% 0,8% 0,9% 85,4%
14,7% 14,7% 3,5% 6,2% 31,2% 4,0% 2,4% 15,0% 0,3% 8,1%   1,7% 0,5% 85,1%
42,2% 5,5% 1,3% 3,4% 21,7% 2,7% 1,9% 16,2% 0,2% 4,8% 0,1% 1,4% 0,5% 83,6%
9,0% 16,5% 1,3% 0,2% 53,2% 12,2% 1,0% 6,5%   0,1%   2,3% 0,4% 83,0%
0,6% 21,1% 0,1% 8,3% 38,1% 6,0% 0,2% 7,4% 0,2% 18,1%   1,0% 0,6% 73,4%
Sverige 20,1% 9,7% 6,8% 5,2% 27,6% 7,7% 4,6% 12,7% 0,9% 4,7% 0,1% 1,1% 0,6% 84,1%

http://www.val.se