2019-02-12 11:18:38

Val till kommunfullmäktige - Personröster

Falu kommun: 2018 års valresultat är upphävt

Statistiken nedan gäller val till kommunfullmäktige den 9 september 2018. Omval till kommunfullmäktige i Falu kommun hölls den 7 april 2019. Därmed upphävdes 2018 års valresultat för Falu kommun som visas här.

Klicka här för att se valresultatet vid omvalet i Falun

Personröster per kommun

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR TOT
30,20% 28,20% 22,74% 25,68% 27,91% 26,94% 21,04% 27,03%   37,42% 28,35%
24,83% 39,91% 34,33% 32,59% 21,64% 23,39% 27,63% 29,79%   35,60% 28,14%
38,55% 41,15% 26,45% 28,28% 42,54% 33,71% 36,26% 37,11%   29,44% 37,72%
53,19% 44,09% 47,23% 53,74% 39,58% 33,58% 30,33% 36,97%   46,97% 44,56%
30,38% 30,45% 30,67% 30,06% 27,10% 30,31% 20,38% 33,98%   16,29% 29,12%
  45,10% 47,19%   34,04% 41,77%         37,96%
22,35% 34,66% 47,92%   34,53% 33,09%         34,01%
32,98% 40,73% 29,09% 22,93% 27,98% 23,28% 27,55% 34,61% 41,38% 3,70% 31,05%
33,17% 27,86% 21,13% 33,54% 20,64% 26,99% 17,03% 28,82%   33,33% 26,86%
36,95% 40,58% 32,85% 32,47% 33,04% 27,13% 26,59% 35,11%   10,71% 34,20%
41,46% 40,55% 37,44% 21,28% 35,70% 34,21% 19,40% 43,71%     37,95%
53,08% 42,26% 12,50% 34,88% 32,74% 35,92%   36,35%     39,07%
47,58% 39,53% 45,53% 39,29% 34,38% 35,56%   41,40%     40,15%
27,97% 17,96% 36,26% 27,01% 24,62% 26,59%   31,31%   59,30% 27,62%
30,54% 48,15% 28,57% 27,83% 27,15% 26,73% 39,56% 32,89% 44,69% 37,35% 31,97%
27,25% 32,85% 27,38% 38,90% 31,31% 19,03% 35,23% 33,83%   45,23% 33,35%
27,84% 36,26% 24,37% 30,80% 33,11% 26,22% 24,01% 33,69%   37,13% 32,24%
37,63% 33,59% 21,70% 27,97% 36,62% 35,97% 18,38% 28,10%   38,33% 34,85%
32,45% 36,87% 40,32% 34,87% 34,24% 37,06% 43,68% 28,10%   34,81% 33,95%
24,59% 25,12% 37,35% 24,55% 27,73% 33,71% 22,67% 26,84%   31,82% 27,50%
34,14% 25,05% 29,77% 65,28% 33,18% 32,57% 51,59% 29,81%   24,97% 34,88%
23,20% 23,47%   18,06% 28,22% 20,26%   29,94%     25,22%
30,72% 18,55% 33,94% 31,12% 21,92% 33,84% 29,25% 32,64%   31,05% 28,57%
35,23% 45,75%     28,18% 10,22% 32,50% 26,13%   43,30% 34,28%
27,12% 34,13% 25,22% 21,12% 32,23% 32,24% 35,42% 18,03% 53,52%   27,48%
26,21% 38,66% 43,88% 13,27% 28,06%   27,86% 30,67%   32,65% 31,12%
39,18% 37,90% 53,03% 29,44% 32,52% 21,21%   37,76%     35,82%
23,77% 27,88% 33,80% 32,72% 23,07% 30,46% 21,34% 26,07%   44,25% 27,46%
31,51% 31,07% 23,17% 19,86% 30,41% 25,02% 22,22% 43,47%     29,61%
  53,16% 45,35% 46,81% 35,33% 46,91%   38,04%   41,69% 41,96%
37,94% 38,39% 40,13% 34,17% 30,98% 43,08%   34,72%   38,51% 35,71%
23,83% 24,76% 25,01% 30,67% 16,70% 19,76% 21,33% 24,53%   23,85% 23,22%
42,97% 48,05% 40,17% 35,35% 35,32% 34,37% 27,95% 38,51%   34,62% 39,43%
40,09% 32,16% 35,87% 29,61% 35,99% 37,08% 31,40% 43,42%   51,43% 37,85%
25,24% 28,79% 29,30% 27,00% 29,86% 27,77% 28,91% 28,58% 31,19% 32,72% 28,66%
25,71% 25,33% 28,21% 23,46% 26,43% 34,83% 31,24% 30,99%   38,26% 27,94%
23,18% 30,31% 25,97% 19,41% 30,58% 36,66% 24,65% 30,68%     28,76%
52,88% 34,81% 27,59% 29,82% 39,90% 29,09% 27,50% 33,57%     42,75%
27,89% 4,84% 22,78%   30,43% 37,36% 15,07% 35,73%   28,86% 31,21%
33,44% 52,49% 25,29% 20,42% 32,02% 21,45% 22,14% 34,65%     34,94%
32,73% 38,11% 30,53% 33,93% 37,25% 31,74% 30,86% 33,18% 29,69% 29,79% 34,87%
23,45% 33,25% 25,53% 21,91% 26,24% 34,82% 28,62% 28,28%   24,37% 27,46%
47,28% 35,83% 24,38% 26,92% 31,65% 32,90% 25,00% 35,92%     35,83%
20,63% 23,42% 25,03% 17,56% 21,38% 25,69% 22,22% 29,54%   28,17% 23,14%
32,54% 37,52% 31,93% 34,60% 24,17% 40,67% 30,60% 35,20%   21,70% 31,71%
33,54% 36,30% 32,92% 34,47% 30,83% 34,54% 25,81% 41,14%   44,44% 34,00%
32,95% 42,97% 39,66%   26,94% 27,91% 13,04% 31,88%     33,92%
29,58% 31,60% 33,33% 34,05% 23,67% 20,38% 36,50%     25,47% 27,13%
36,99% 41,71% 44,27% 30,56% 36,74% 31,40% 51,68% 35,51%   38,03% 37,85%
38,91% 43,22% 18,92%   20,75% 24,04% 30,04% 36,11% 61,45%   32,12%
42,75% 36,66%   48,02% 41,56% 44,03%   51,53%     43,67%
35,96% 37,54% 40,21% 29,36% 23,39% 34,17% 34,82% 42,18% 39,23% 27,40% 33,46%
35,46% 27,60%     36,83% 19,70% 32,04% 35,44%     34,17%
47,84% 52,26% 37,74% 30,56% 33,72%   47,32% 42,94%     43,93%
38,30% 32,17% 69,23%   31,53% 31,08% 32,56% 25,45% 40,43% 32,88% 34,49%
39,30% 9,38% 25,35%   27,94% 29,84% 43,58% 48,32%   29,76% 34,38%
21,27% 15,94% 19,80% 25,86% 16,54% 25,49% 24,00% 29,25% 29,89%   21,47%
21,61% 23,95% 22,19% 29,87% 26,17% 24,16% 26,35% 26,70% 27,04% 29,05% 25,67%
28,72% 32,52% 31,88% 28,69% 31,29% 30,56% 25,57% 31,07%   25,48% 29,95%
34,26% 49,33% 45,16% 34,34% 25,16% 27,92% 15,82% 32,25%   45,16% 33,67%
20,82% 37,86% 44,23%   29,39% 26,72% 19,05% 39,30%   33,76% 32,23%
28,24% 30,18% 19,31% 25,84% 22,04% 22,29% 22,76% 33,72%     25,88%
31,23% 35,38% 45,28% 29,86% 27,58% 38,23% 37,41% 36,55%   33,33% 32,49%
26,33% 33,71% 25,80% 22,96% 27,48% 27,94% 26,27% 31,42%   20,00% 27,76%
22,35% 23,75% 21,18% 23,97% 21,20% 24,80% 32,60% 34,43%     23,79%
25,27% 23,47% 23,88% 22,10% 17,34% 21,71% 31,81% 25,48%   34,66% 23,23%
38,03% 47,71%   43,88% 47,99% 30,68%       50,16% 44,15%
25,51% 35,19% 37,12% 32,77% 26,25% 30,56% 43,38% 34,38%     31,20%
41,95% 37,30% 45,92% 29,69% 33,12% 25,99% 28,63% 37,41%   48,21% 37,29%
26,06% 26,39% 21,89% 22,85% 26,43% 25,21% 27,89% 26,09% 26,09% 30,21% 25,93%
38,30% 36,90% 54,18% 33,61% 33,67% 40,18% 28,57% 42,46% 12,50% 33,61% 38,13%
39,53% 40,10% 33,79% 31,44% 31,20% 18,61%   32,74%     34,03%
28,70% 27,73% 44,23% 32,19% 26,71% 28,44%   28,03%   45,25% 31,84%
18,63% 23,72% 23,49% 23,37% 20,74% 26,82% 18,99% 20,45%   20,66% 20,96%
29,99% 35,35% 24,90% 28,92% 18,50% 28,84% 29,42% 31,62%   3,92% 27,24%
32,90% 39,75% 37,50% 44,19% 35,45% 42,59% 31,52% 34,83%     37,81%
30,05% 44,63% 43,30%   42,10% 36,97% 29,17% 48,80%   51,63% 42,49%
21,12% 32,91% 19,74% 20,57% 30,30% 25,79% 21,13% 34,93% 51,61% 23,92% 27,48%
37,42% 33,83%   21,88% 23,96% 31,00%   35,17%   25,32% 30,36%
44,17% 48,30% 62,96% 35,56% 35,91% 27,70%   20,93%   51,68% 41,34%
41,21% 28,56% 31,36% 29,48% 22,87% 25,86% 39,23% 32,57% 45,55% 6,90% 30,34%
21,05% 22,65% 22,56% 22,34% 19,32% 18,57% 18,43% 23,91% 20,79% 32,40% 22,30%
30,06% 43,36% 31,53% 32,96% 29,33% 25,98% 33,76% 35,72%   29,92% 32,49%
37,29% 28,86% 25,04% 21,88% 18,87% 22,67% 26,11% 26,71%     29,16%
43,04% 39,75%   38,96% 31,82% 15,70%   36,05%     35,30%
23,72% 31,91% 44,58% 42,96% 36,69% 26,33% 27,50% 32,37%   28,13% 32,91%
42,90% 28,71% 26,42% 27,36% 22,77% 22,87% 31,26% 27,91% 23,81% 38,60% 30,16%
39,76%   32,20%   35,13% 28,13% 56,79% 41,70%   37,86% 38,55%
19,38% 29,21% 19,19% 24,91% 23,57% 25,33% 18,76% 21,30%   46,44% 22,26%
28,86% 31,86% 28,64% 32,47% 28,19% 32,30% 33,43% 32,58% 33,11% 40,33% 30,66%
41,73% 35,55% 29,20%   21,53% 20,56% 28,66% 37,62%   35,17% 29,34%
24,56% 33,35% 29,50% 24,76% 30,18% 27,72% 24,11% 31,91% 37,31%   29,09%
37,48% 42,52% 36,73% 38,81% 32,29% 31,43%   31,14%     35,32%
32,65% 37,06% 34,02% 21,86% 27,02% 19,76% 27,55% 29,25% 2,78% 31,40% 29,25%
38,21% 25,82% 26,29% 26,47% 26,58% 28,31% 32,99% 32,57%   25,00% 31,16%
31,19% 26,90% 27,06% 28,23% 25,41% 27,28% 23,85% 28,83%     27,55%
25,25% 28,45% 23,05% 21,72% 23,51% 22,81% 29,20% 24,67%   27,87% 24,72%
30,82% 29,39% 34,75% 31,45% 33,08% 27,25% 26,91% 34,66%     32,07%
18,78% 30,06% 23,45%   22,21% 27,50% 30,86% 38,67%     26,23%
30,12% 31,54% 40,35% 31,33% 23,61% 34,41% 32,67% 36,22%   34,12% 31,29%
42,36% 43,36% 52,97% 61,20% 30,12% 23,94% 33,85% 41,13% 50,00% 39,27% 38,60%
25,82% 31,30% 33,53% 25,31% 23,38% 23,14% 32,73% 40,43%   50,00% 31,64%
28,04% 34,34% 27,45% 36,51% 24,39% 30,27% 29,97% 36,01%   33,13% 31,01%
21,06% 31,15% 17,91% 26,24% 24,84% 20,68% 25,48% 36,80% 4,08% 7,55% 26,36%
23,03% 37,17% 30,42% 23,23% 26,59% 29,70% 22,41% 25,95%   36,40% 26,76%
25,86% 38,49% 39,38% 24,71% 22,33% 25,79% 31,62% 32,73%     29,45%
32,09% 41,07%   16,78% 27,93% 36,39% 34,58% 34,37%   52,00% 33,71%
29,39% 32,17% 36,25% 32,43% 26,89% 23,76% 24,73% 32,10%     29,70%
19,25% 33,97% 22,99% 25,48% 17,65% 20,51% 24,92% 25,98%   24,90% 23,09%
29,00% 33,82% 22,09% 35,57% 26,96% 20,38% 6,98% 36,53%   61,36% 29,65%
21,07% 22,96% 31,08% 24,37% 20,46% 18,18% 19,19% 25,14%   34,68% 23,73%
28,77% 29,83% 36,34% 18,85% 16,70% 21,07% 23,85% 25,65%     25,23%
25,20% 35,55% 25,07% 31,75% 33,70% 33,86% 16,01% 36,36%     32,22%
26,94% 33,85% 41,07% 32,53% 24,32% 29,03% 25,98% 31,86%   37,00% 30,72%
24,06% 31,44% 39,15%   40,02% 39,27% 40,98% 27,93% 41,50% 19,00% 35,80%
36,39% 42,14%   30,88% 19,54% 35,19% 36,84% 16,30%     29,05%
36,97% 46,36% 34,44% 29,20% 23,18% 21,05% 29,55% 38,39%   34,49% 35,96%
41,48% 36,34% 29,02% 42,13% 21,80% 22,53%   28,20%   37,85% 32,36%
26,16% 28,04% 27,44% 30,63% 16,98% 17,21% 20,16% 27,87% 29,66%   24,05%
29,65% 43,68% 20,00% 31,72% 36,09% 28,94% 37,25% 33,42% 13,64%   34,85%
25,08% 26,58% 18,90% 27,88% 17,67% 23,04% 19,95% 27,46%   19,33% 22,96%
37,16% 42,45% 33,05% 33,64% 30,33% 28,72% 29,29% 34,93% 43,44%   33,58%
30,71% 34,12% 14,18% 16,38% 25,51% 27,72% 19,66% 35,58%     29,76%
31,04% 30,74% 27,83% 21,16% 31,47% 23,70% 32,66% 30,60%   42,40% 30,38%
18,50% 24,32% 23,59% 34,67% 21,69% 23,61% 25,77% 22,17% 32,38% 34,65% 23,01%
49,25% 45,66% 49,03% 36,38% 36,70% 36,72% 41,08% 42,71%   42,51% 42,59%
36,30% 41,51% 33,33% 30,95% 33,35% 36,83% 43,43% 35,26%   40,35% 36,28%
30,19% 34,72% 44,00%   23,74% 31,25% 31,62% 39,36%     30,61%
22,98% 20,61% 16,87% 13,25% 18,41% 22,30% 12,13% 21,33%   30,01% 21,30%
31,73% 31,89% 18,63% 23,25% 29,41% 19,09% 49,82% 33,47%   57,53% 31,53%
21,25% 26,65% 22,48% 26,47% 28,06% 23,02% 26,35% 29,75%   28,37% 26,07%
23,15% 24,20% 26,15% 19,84% 17,43% 22,73% 24,10% 21,57% 24,55% 18,81% 21,85%
51,30% 40,99% 56,62% 53,60% 39,87% 39,43% 47,19% 35,90%     45,44%
21,15% 39,21% 38,06%   22,15% 26,14% 35,26% 33,78%   31,95% 29,05%
20,11% 29,17% 21,54% 18,43% 30,15% 27,70% 24,68% 22,00% 24,45% 30,39% 25,25%
51,56% 31,55% 46,81% 1,82% 36,82% 40,87%   44,21%   48,97% 41,16%
3,85% 33,78% 45,95% 27,78% 33,72% 48,67%   45,59%   37,03% 40,44%
48,50% 45,87% 40,30% 38,81% 32,75% 31,46% 24,40% 32,78%   52,08% 40,71%
25,48% 35,44% 16,71% 29,69% 19,66% 23,38% 19,68% 26,04%     24,87%
44,07% 45,95%   44,17% 41,91% 29,66% 43,90% 51,17%   54,44% 44,76%
36,16% 40,00% 29,30% 35,17% 29,80% 30,20% 31,68% 35,27%   46,87% 35,22%
26,26% 31,04% 43,35% 24,04% 18,34% 31,75% 23,33% 31,42%     26,80%
37,43% 32,95% 30,28% 41,18% 27,55% 27,68% 28,34% 37,54%   44,77% 34,32%
30,25% 20,24% 24,12% 25,85% 28,83% 22,53% 19,92% 25,80%   28,68% 26,92%
41,47% 33,74% 40,98% 43,27% 34,14% 35,19% 24,44% 39,29%   35,53% 37,45%
46,90% 40,07% 53,88% 33,63% 30,06% 29,02% 29,19% 42,17%     39,20%
  31,20% 32,69%   34,57% 20,41%   36,49% 45,65%   32,62%
17,63% 25,00% 20,95% 18,23% 18,99% 21,00% 23,71% 23,34%   17,77% 20,15%
33,12% 35,03% 37,84% 31,56% 36,50% 20,07% 17,61% 37,21%     34,89%
33,10% 47,05% 31,35% 26,28% 31,69% 22,26% 21,35% 36,67%   45,60% 34,72%
19,76% 20,78% 16,76% 18,56% 19,94% 21,06% 16,89% 21,27% 12,65% 23,26% 19,88%
24,05% 35,18% 21,62% 31,43% 24,89% 32,09% 26,95% 30,54% 38,20% 22,39% 26,70%
18,77% 30,68% 39,89% 29,23% 33,71% 31,89% 21,57% 38,46%   38,83% 33,63%
31,67% 33,37% 27,04% 37,74% 29,66% 26,68% 19,57% 37,55%   38,64% 32,05%
26,88% 42,59% 52,35% 37,31% 22,54% 27,90%   35,75%   35,26% 35,30%
27,55% 25,54% 36,61% 28,39% 26,97% 27,91% 22,49% 28,95% 36,28% 38,53% 28,14%
24,46% 21,54% 27,83% 15,54% 16,13% 22,00% 23,32% 26,93% 0,79% 25,38% 22,23%
  39,50% 51,43% 54,72% 38,59% 44,61%         42,88%
29,51% 35,15% 47,67% 37,31% 31,84% 38,23% 20,81% 39,72%   32,54% 34,80%
26,15% 24,79% 19,12% 25,00% 19,66% 20,42% 18,52% 31,11%   27,35% 25,36%
25,94% 26,07% 20,85% 18,49% 23,40% 22,59% 36,33% 32,47% 28,28%   25,64%
27,88% 20,53% 32,73% 24,01% 18,42% 21,80% 23,71% 28,10%   28,62% 24,87%
35,42% 38,10% 42,22% 45,36% 33,47% 33,25% 43,94% 38,68%   21,97% 37,16%
26,97% 28,05%   20,19% 31,97% 17,10% 32,71% 40,80%     31,83%
27,77% 38,11% 19,05% 26,65% 33,86% 30,02% 18,39% 33,96%     32,96%
27,60% 33,78% 30,34% 40,00% 32,35% 21,86% 45,75% 30,08%   51,61% 32,66%
19,01% 36,17% 26,97% 24,70% 27,37% 16,40% 32,05% 30,91%   39,73% 28,21%
31,97% 49,46% 25,91% 30,38% 30,03% 21,97% 20,74% 34,51%   45,57% 34,40%
32,11% 38,06% 34,80% 24,85% 31,68% 43,12% 26,02% 36,82%     33,72%
35,67% 37,29% 20,65% 33,80% 28,91% 17,55% 32,62% 36,36%     32,74%
29,90% 28,74% 20,23% 28,11% 27,79% 36,36% 27,00% 32,20%     29,42%
46,21% 32,58% 39,62% 50,83% 34,38% 39,28%       44,11% 40,07%
18,61% 14,04% 13,81% 17,95% 18,03% 23,40% 16,36% 20,89%     18,28%
28,47% 35,67% 32,31% 21,95% 28,29%   41,11% 26,62%   29,35% 28,62%
23,96% 25,32% 23,34% 23,50% 22,86% 25,18% 25,86% 32,12%   19,18% 23,71%
  48,80%   50,37% 27,20% 6,72%   39,18%   41,61% 36,50%
27,15% 44,00% 16,18% 40,25% 31,34% 29,72%   36,45%   33,33% 34,95%
31,19% 33,51% 44,10% 24,95% 22,15% 30,11% 31,29% 33,33% 45,22% 37,17% 30,01%
37,13% 32,54% 23,44% 30,28% 31,12% 23,00%   41,80%   29,41% 33,36%
27,47% 37,13% 29,87% 27,25% 28,23% 21,95% 16,77% 34,91% 34,11% 35,92% 31,37%
28,82% 28,37% 32,74% 22,98% 22,49% 22,08% 16,27% 28,49%   22,83% 26,07%
26,90% 30,56% 37,45% 27,48% 21,16% 21,09% 20,40% 28,33%   8,01% 25,33%
30,48% 33,75% 25,88% 37,70% 32,35% 28,28% 20,02% 27,37%   26,02% 30,07%
40,06% 36,46% 44,77% 26,39% 27,87% 22,76% 31,78% 33,66% 38,55% 34,62% 34,43%
29,41% 37,54% 30,09% 37,76% 18,02% 26,10% 28,30% 30,33% 40,49% 36,86% 29,54%
45,90% 31,80% 25,27% 40,00% 33,19% 35,58% 27,36% 35,33%   30,00% 36,94%
24,26% 26,27% 28,39% 23,16% 19,10% 24,10% 24,84% 31,89% 2,08% 49,39% 23,14%
32,32% 34,25% 38,35% 28,57% 34,35% 33,78%   47,96%   50,00% 37,30%
36,48% 27,81% 30,21% 1,94% 24,02% 29,10% 26,90% 27,30%   40,09% 29,42%
36,72% 36,51% 35,98% 42,59% 26,67% 28,72% 27,59% 35,96% 42,90% 29,41% 33,23%
19,83% 25,30% 16,34%   29,48% 25,66% 38,25% 36,27%     27,98%
25,25% 39,75% 19,39% 17,65% 21,93% 19,32% 18,25% 28,28%   31,86% 27,44%
19,52% 18,17% 20,74% 24,61% 20,87% 27,92% 16,45% 21,29%   20,09% 20,64%
24,29% 23,14% 22,65% 23,19% 22,12% 26,29% 25,43% 21,75%   33,69% 23,78%
38,83% 47,89%     57,69% 48,10%         48,91%
41,79% 53,29% 35,89% 27,60% 35,44% 33,63% 34,20% 34,70%     39,23%
37,38% 30,90% 27,46% 22,13% 22,53% 30,87% 24,63% 25,79%   24,32% 30,33%
27,64% 28,34% 23,45% 19,25% 22,89% 24,94% 18,31% 26,62%   41,30% 25,73%
19,61% 19,06% 18,06% 18,22% 19,55% 22,49% 20,07% 19,91% 26,99% 30,75% 20,13%
24,21% 29,87%   22,22% 27,10% 27,94%   24,01%   43,24% 27,35%
40,52% 46,02% 54,59% 37,67% 36,37% 43,40%   50,86%   51,37% 43,29%
29,00% 26,03% 19,08% 27,63% 18,98% 26,11% 24,50% 32,27%   22,66% 26,02%
37,88% 43,88% 46,95% 42,04% 35,32% 31,62% 49,72% 42,77% 41,38%   40,17%
40,99% 49,65%     34,25% 27,52% 15,00% 34,10%   39,09% 36,92%
25,12% 20,69% 24,80% 27,47% 22,33% 27,77% 24,99% 24,78%   50,80% 24,69%
21,97% 24,87% 31,38% 30,19% 24,29% 22,70% 22,52% 29,35% 36,48% 41,25% 25,48%
33,24% 38,97% 43,14% 23,12% 27,41% 19,29% 31,96% 40,90%   35,64% 34,34%
38,63% 33,20% 24,55% 24,55% 24,39% 24,78% 13,33% 42,26%     31,49%
25,50% 39,53% 38,57% 23,30% 28,22% 32,00% 25,82% 33,53% 51,43% 28,40% 32,66%
24,98% 26,85% 23,41% 23,84% 18,89% 22,40% 24,10% 27,81%   23,21% 24,19%
24,85% 38,46% 33,48% 28,91% 24,93% 27,36% 25,50% 31,93%   37,73% 31,22%
34,54% 35,21% 23,44% 22,44% 25,42% 20,65% 28,26% 42,65%   27,44% 32,52%
32,10% 30,46% 30,71% 22,26% 22,94% 25,26% 12,12% 31,73%     27,40%
45,86% 38,17% 28,33% 41,44% 31,79% 31,06%   41,72%   10,00% 39,03%
36,68% 38,48% 30,89% 43,24% 24,14% 31,46% 28,33% 31,50%   34,66% 32,24%
28,78% 36,52% 39,80% 28,22% 19,30% 24,48% 15,04% 29,49%   41,63% 28,84%
27,80% 33,05% 55,62% 63,54% 36,79% 29,57% 35,78% 27,94%   35,16% 36,36%
42,32% 27,79% 19,79% 26,23% 36,89% 35,71% 24,40% 42,07% 47,37% 22,39% 37,34%
42,56% 44,04% 40,79% 17,56% 33,73% 24,73% 26,90% 32,69%   26,50% 37,51%
40,00% 41,43% 42,39% 43,25% 37,25% 30,38% 9,38% 45,34%     40,06%
41,39% 35,44% 44,33% 34,47% 36,48% 31,51% 35,56% 31,80%     36,80%
21,04% 32,45% 37,41% 17,63% 25,46% 24,39% 30,46% 30,12%   36,36% 27,39%
27,00% 25,30% 33,85% 19,71% 20,44% 20,12% 22,22% 30,12%   24,28% 23,51%
32,68% 37,59% 30,11% 42,27% 33,54% 37,44%   40,69%   50,93% 36,69%
35,78% 44,38% 42,86% 41,79% 28,69% 24,33% 23,98% 34,02%   34,42% 35,07%
27,38% 35,91% 20,19% 19,71% 28,23% 23,88% 24,03% 31,42% 2,86% 38,95% 29,72%
29,58% 35,84% 32,62% 21,47% 26,25% 23,56% 27,73% 39,04%   9,52% 30,10%
35,48% 42,68% 44,44% 41,94% 30,25% 31,43%   35,79%   52,17% 36,23%
34,22% 41,99% 33,33% 26,88% 36,11% 38,14% 39,06% 37,62%   35,29% 36,84%
40,50% 40,18% 50,65% 32,87% 31,49% 33,28% 42,61% 48,18%     38,88%
24,76% 32,02% 29,89% 32,61% 27,74% 24,33% 23,64% 27,85%   23,44% 27,02%
27,49% 34,33% 35,02% 30,64% 32,87% 33,96% 30,51% 26,84%   36,50% 31,11%
27,00% 30,98% 33,41% 28,53% 22,39% 27,03% 22,27% 30,03%   47,83% 26,67%
20,48% 18,97% 18,48% 17,36% 21,27% 23,27% 19,07% 25,42%   34,68% 21,04%
23,85% 21,85% 23,53% 20,39% 18,89% 24,42% 20,63% 24,39%     22,54%
45,79% 42,74% 38,32% 4,35% 41,23% 34,66%   37,92%     40,85%
22,14% 38,75% 30,48% 40,93% 24,68% 29,24% 25,28% 28,85% 8,63% 25,27% 27,70%
31,22% 29,68% 33,51% 22,95% 22,06% 23,74% 31,07% 29,34%   25,56% 27,16%
27,50% 26,70% 28,55% 31,53% 23,41% 28,48% 31,52% 31,20% 35,32% 27,19% 27,12%
27,42% 25,88% 24,98% 40,76% 27,39% 33,33% 24,70% 27,89%   25,00% 28,28%
25,28% 24,48% 20,88% 32,07% 23,37% 34,93% 26,39% 28,46%   26,01% 26,12%
20,50% 24,42% 28,21% 26,54% 24,16% 24,36% 23,91% 24,36% 27,23% 30,39% 24,31%
40,26% 58,39% 47,57% 35,92% 44,58% 40,42% 22,41% 53,33%   35,29% 46,98%
38,42% 37,70% 13,54% 33,18% 21,67% 27,04% 35,14% 26,46%   36,85% 31,83%
44,26% 55,83% 65,63% 45,26% 46,71% 42,13% 49,33% 46,91%   43,28% 48,26%
37,02% 38,70% 15,05% 25,46% 28,89% 27,12% 33,33% 32,95%   36,22% 32,92%
26,12% 28,93% 26,15% 21,21% 20,75% 26,09% 25,38% 27,46%   22,22% 25,21%
43,31% 38,97% 33,72% 46,49% 24,53% 32,92%       49,92% 36,66%
43,67% 39,21% 45,30% 13,87% 31,15% 31,38% 24,75% 35,81%   44,62% 37,59%
25,60% 29,14% 26,41% 21,92% 27,14% 21,31% 24,41% 29,21%   23,36% 26,36%
27,63% 31,97% 20,12% 13,83% 14,34% 28,74% 20,27% 21,16%   31,04% 25,91%
26,41% 33,30% 18,11% 15,56% 11,59%   16,36% 20,48%   33,03% 23,12%
41,43% 35,89% 42,30% 48,14% 38,54% 30,02% 27,95% 42,44%   35,37% 39,20%
26,87% 55,47%   60,50% 36,62% 33,20% 7,69% 37,84% 60,57% 46,95% 45,59%
37,10% 44,08% 29,31% 34,13% 33,32% 39,77% 33,65% 35,70%   49,70% 37,92%
45,70% 42,92%   39,68% 32,68% 36,08%   40,63%     37,93%
36,36% 27,55% 21,65% 23,84% 28,39% 30,03% 22,98% 31,90%   27,82% 29,95%
37,53% 34,66% 27,81% 34,82% 28,44% 31,30% 30,23% 30,35%     32,30%
23,06% 29,00% 26,78% 35,63% 24,38% 28,14% 25,90% 29,93%   20,61% 26,49%
22,79% 39,99% 31,95% 36,81% 23,55% 33,80% 38,86% 29,88%     31,15%
20,12% 23,08% 24,04% 28,59% 23,90% 19,45% 18,70% 26,57% 21,64%   22,80%
41,09% 42,90% 41,16% 43,02% 41,13% 38,26% 34,97% 47,38%     42,29%
41,30% 34,99% 33,92% 32,60% 26,16% 22,53% 35,44% 27,28%   39,74% 32,20%
22,06% 32,15% 31,18% 30,37% 22,91% 31,11% 22,21% 26,24% 17,15% 27,02% 25,63%
34,57% 29,02% 25,39% 26,28% 28,02% 29,39% 28,27% 24,99% 10,55% 57,32% 29,90%
50,81% 45,97%   31,98% 35,31% 35,94% 45,63% 28,70%     41,30%
27,72% 28,83% 20,79% 28,34% 25,55% 22,39% 23,91% 27,77%     26,37%
30,84% 32,82% 36,11% 26,78% 34,68% 30,77% 43,01% 37,69%   48,98% 34,65%
44,27% 33,25% 21,62% 39,78% 37,85% 33,58%   47,42%   53,26% 41,47%
39,84% 50,69% 22,22% 23,86% 38,05% 12,89% 42,19% 29,26%   39,84% 40,63%
39,77% 49,30% 55,21% 57,52% 43,27% 34,21% 54,20% 39,50%     46,90%
  46,23% 51,67% 20,00% 31,63% 19,35%       34,28% 34,49%
36,70% 26,95% 32,19% 25,00% 29,27% 29,44% 23,45% 39,60%     33,49%
35,55% 31,38% 19,61% 15,93% 19,92% 15,35% 17,86% 28,47%     25,68%
32,36% 46,96% 48,42% 38,56% 32,53% 37,38% 35,22% 37,06%   38,76% 37,54%
36,83% 40,27% 49,57%   34,73% 29,73% 30,77% 44,48%   43,71% 38,71%
29,18% 29,35% 20,98% 35,71% 28,34% 19,75% 32,08% 35,92%   26,85% 29,39%
  28,77% 26,94% 29,68% 29,08% 20,48%   33,01%   27,31% 27,74%
25,86% 32,61% 18,84% 26,04% 18,14% 23,21% 21,00% 25,87%   27,39% 24,10%
31,66% 25,70% 36,72% 50,24% 27,89% 20,16% 35,96% 31,13%     35,97%
47,51% 47,33% 14,29% 43,51% 32,97%   33,66% 39,70% 30,38% 26,11% 39,67%
19,62% 36,47% 30,87% 42,28% 24,26% 29,61% 31,73% 24,84%   44,95% 27,85%
43,76% 44,85% 15,73% 47,61% 24,07%   30,50% 41,75%   35,11% 38,33%
28,41% 34,30% 33,06% 34,50% 21,81% 27,89% 28,43% 28,67%   28,99% 27,40%
29,31% 41,12% 39,84% 44,26% 32,52% 25,64% 31,50% 29,86% 31,56%   34,13%
27,84% 26,76% 26,65% 22,83% 16,09% 33,09% 20,24% 25,87%   28,69% 25,18%
27,92% 32,46% 24,71% 37,36% 25,39% 19,02% 23,73% 34,17%   21,91% 28,18%
46,98% 39,84% 27,27% 32,26% 20,60% 21,46% 17,32% 34,77%   45,48% 36,67%
48,28% 34,05% 56,67%   32,11% 29,20% 31,82% 43,54%     34,52%
  56,80%   57,47% 56,50% 33,33%   49,75%   69,98% 56,59%
Sverige 26,49% 31,89% 27,05% 29,94% 26,02% 26,41% 25,60% 29,25% 24,82% 30,86% 27,59%

http://www.val.se