2018-09-17 10:54:28

Val till kommunfullmäktige i Sölvesborg - Röster - valdistrikt Norje m fl

13,99%
7,52%
1,57%
3,44%
32,05%
3,76%
1,04%
32,46%
0,42%
2,92%
0,84%
M C L KD S V MP SD FI SoL ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,74%
-0,24
2014: 83,97%

Röstfördelning - valdistrikt Norje m fl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 134 13,99% -34 -3,68 168 17,67%
C Centerpartiet 72 7,52% -4 -0,48 76 7,99%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 15 1,57% +5 +0,51 10 1,05%
KD Kristdemokraterna 33 3,44% +17 +1,76 16 1,68%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 307 32,05% -81 -8,75 388 40,80%
V Vänsterpartiet 36 3,76% +13 +1,34 23 2,42%
MP Miljöpartiet de gröna 10 1,04% -4 -0,43 14 1,47%
SD Sverigedemokraterna 311 32,46% +69 +7,02 242 25,45%
FI Feministiskt initiativ 4 0,42% +4 +0,42    
SoL SoL-partiet Sölvesborg och Lister 28 2,92% +14 +1,45 14 1,47%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,84% +8 +0,84    
  Giltiga röster 958 100,00% +7   951 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 1,03% -3 -0,32 13 1,35%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 968 83,74% +4 -0,24 964 83,97%
  Antal röstberättigade 1156   +8   1148  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Norje m fl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 8 0,84% +8 +0,84    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 8 0,84% +8 +0,84    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Norje m fl

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se