2018-09-19 10:19:57

Val till kommunfullmäktige - Röster - Blekinge län

Röstfördelning per kommun - Blekinge län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,15% 9,20% 3,37% 2,96% 34,38% 4,69% 3,79% 18,45% 0,50% 1,53% 0,05% 1,52% 0,05% 85,56%
20,89% 7,46% 5,93% 5,69% 32,34% 5,61% 3,23% 18,38% 0,26% 0,20% 0,12% 1,38% 0,05% 87,15%
8,98% 13,97% 1,47% 4,26% 42,56% 5,77% 1,02% 21,78% 0,06% 0,13% 0,14% 1,30% 0,12% 81,62%
17,22% 8,71% 4,45% 2,65% 29,31% 4,99% 2,31% 25,35% 0,82% 4,19% 0,02% 1,06% 0,15% 85,84%
17,46% 4,93% 2,39% 3,10% 33,05% 3,79% 1,42% 28,98% 0,48% 4,38% 0,06% 1,28% 0,06% 86,04%
Blekinge län 18,93% 8,28% 4,38% 4,17% 33,12% 5,12% 2,80% 21,12% 0,42% 1,66% 0,08% 1,33% 0,08% 85,99%

http://www.val.se