2018-09-17 11:48:37

Val till kommunfullmäktige i Sölvesborg - Röster - valdistrikt Gammalstorp m fl

17,83%
8,23%
1,50%
3,87%
23,82%
2,99%
1,12%
36,91%
0,25%
2,49%
1,00%
M C L KD S V MP SD FI SoL ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,45%
+3,14
2014: 80,32%

Röstfördelning - valdistrikt Gammalstorp m fl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 143 17,83% -29 -5,04 172 22,87%
C Centerpartiet 66 8,23% -1 -0,68 67 8,91%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12 1,50%   -0,10 12 1,60%
KD Kristdemokraterna 31 3,87% +15 +1,74 16 2,13%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 191 23,82% -30 -5,57 221 29,39%
V Vänsterpartiet 24 2,99% -5 -0,86 29 3,86%
MP Miljöpartiet de gröna 9 1,12% -9 -1,27 18 2,39%
SD Sverigedemokraterna 296 36,91% +88 +9,25 208 27,66%
FI Feministiskt initiativ 2 0,25% +2 +0,25    
SoL SoL-partiet Sölvesborg och Lister 20 2,49% +11 +1,30 9 1,20%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 1,00% +8 +1,00    
  Giltiga röster 802 100,00% +50   752 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,62% -2 -0,30 7 0,92%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 807 83,45% +48 +3,14 759 80,32%
  Antal röstberättigade 967   +22   945  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gammalstorp m fl

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 8 1,00% +8 +1,00    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 8 1,00% +8 +1,00    

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gammalstorp m fl

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se