2018-09-19 19:18:15

Val till kommunfullmäktige - Röster - Uppsala län

Röstfördelning per kommun - Uppsala län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
20,63% 11,71% 4,12% 4,22% 25,31% 4,12% 3,54% 14,64% 0,38% 11,34% 0,08% 1,00% 0,06% 85,23%
10,26% 23,97% 3,60% 5,93% 28,73% 5,71% 3,00% 18,27% 0,30% 0,24% 0,04% 1,79% 0,05% 83,88%
25,90% 7,64% 3,93% 3,13% 25,97% 3,96% 2,48% 19,43% 0,23% 7,33% 0,04% 1,25%   85,88%
16,83% 9,29% 5,79% 12,76% 16,80% 5,14% 5,19% 12,18% 0,16% 15,87% 0,08% 0,79% 0,03% 88,69%
13,15% 22,48% 2,88% 4,00% 29,41% 7,04% 3,26% 15,96% 0,33% 1,50% 0,10% 1,31% 0,01% 85,32%
17,39% 9,56% 9,27% 7,13% 25,32% 10,67% 7,08% 9,14% 2,62% 1,81% 0,09% 0,83% 0,03% 86,40%
12,62% 6,03% 2,34% 2,98% 38,07% 5,31% 2,60% 18,60% 0,16% 11,28% 0,06% 1,72% 0,03% 85,31%
14,69% 14,68% 3,48% 6,11% 31,15% 3,99% 2,40% 15,03% 0,28% 8,17% 0,06% 1,70% 0,03% 85,14%
Uppsala län 17,43% 11,18% 7,11% 6,44% 25,98% 8,34% 5,56% 11,82% 1,69% 4,44% 0,08% 1,01% 0,03% 86,07%

http://www.val.se