2019-01-17 13:38:11

Val till kommunfullmäktige - Röster - Jämtlands län

Röstfördelning per kommun - Jämtlands län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
22,22% 17,27% 0,87% 1,87% 40,60% 5,32% 0,61% 11,06% 0,13% 0,07%   1,46% 0,02% 83,21%
10,65% 35,92% 0,46% 0,99% 35,05% 4,50% 1,94% 8,06% 0,07% 2,35% 0,09% 1,99% 0,05% 81,52%
12,85% 20,65% 4,04% 2,02% 33,32% 6,38% 0,69% 5,15% 0,16% 14,72% 0,03% 1,58% 0,01% 81,44%
12,81% 28,55% 1,19% 3,24% 30,96% 8,14% 2,56% 9,23% 0,12% 3,20% 0,04% 1,69% 0,05% 86,45%
1,55% 30,01% 0,43% 3,88% 35,58% 3,42% 0,34% 11,14% 0,11% 13,53% 0,11% 1,72% 0,14% 82,99%
10,67% 19,04% 0,46% 0,97% 45,17% 6,69% 1,33% 10,38% 0,07% 5,22% 0,03% 1,69% 0,05% 81,30%
11,50% 27,51% 0,97% 2,38% 21,48% 3,04% 8,74% 5,63% 0,12% 18,62% 0,08% 1,13% 0,03% 85,98%
15,49% 22,28% 5,37% 5,68% 29,63% 8,17% 4,57% 7,85% 0,81% 0,15% 0,05% 1,35% 0,05% 85,80%
Jämtlands län 13,77% 23,72% 3,31% 3,91% 31,84% 6,92% 3,60% 8,14% 0,46% 4,33% 0,05% 1,47% 0,05% 84,64%

http://www.val.se