2018-09-18 11:33:27

Val till kommunfullmäktige - Röster - Norrbottens län

Röstfördelning per kommun - Norrbottens län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
0,61% 18,78% 9,92% 0,78% 39,63% 27,09% 0,50% 2,56% 0,06% 0,06% 0,16% 3,59% 0,11% 80,71%
4,09% 34,33% 8,68% 0,29% 36,68% 13,22% 0,19% 2,36% 0,07% 0,10% 0,16% 1,88% 0,05% 82,71%
16,03% 5,36% 2,96% 1,70% 34,17% 6,40% 2,12% 9,41% 1,18% 20,68% 0,05% 1,19% 0,08% 86,13%
17,46% 0,84% 0,62% 0,39% 34,33% 12,79% 11,93% 12,26% 0,15% 9,23% 0,05% 1,23% 0,06% 80,13%
11,25% 21,51% 0,25% 5,72% 33,72% 3,62% 0,68% 3,52% 0,19% 19,56% 0,02% 1,04% 0,14% 63,32%
5,03% 0,51% 1,79% 0,24% 39,82% 6,78% 13,60% 6,75% 0,27% 25,20% 0,06% 1,43% 0,09% 81,35%
20,70% 7,42% 5,22% 0,58% 40,76% 6,89% 4,24% 8,23% 0,16% 5,79% 0,12% 2,08% 0,07% 85,01%
6,57% 32,89% 1,24% 2,77% 25,17% 6,95% 1,28% 3,20% 3,53% 16,39% 0,07% 1,07% 0,06% 83,29%
14,81% 7,52% 5,16% 3,82% 37,54% 10,26% 3,73% 6,98% 0,35% 9,83% 0,03% 1,10% 0,06% 86,87%
7,28% 2,34% 1,39% 14,17% 29,21% 18,14% 0,32% 2,02% 0,13% 24,98% 0,03% 1,83% 0,23% 78,75%
11,91% 10,95% 2,47% 3,53% 37,63% 11,42% 2,67% 6,46% 0,28% 12,67% 0,04% 0,90% 0,02% 88,22%
1,48% 18,70% 10,33% 5,29% 39,56% 10,03% 0,28% 9,62% 0,07% 4,65% 0,02% 1,07%   83,30%
9,03% 16,46% 1,33% 0,18% 53,20% 12,19% 0,98% 6,54% 0,04% 0,04% 0,04% 2,30%   82,95%
0,65% 24,04% 0,07% 7,94% 36,76% 5,82% 0,14% 7,08% 0,14% 17,36%   0,96% 0,04% 76,20%
Norrbottens län 12,64% 11,37% 3,65% 3,15% 36,06% 9,79% 3,43% 6,97% 0,65% 12,27% 0,05% 1,23% 0,06% 84,31%

http://www.val.se