2019-02-12 10:37:58

Val till kommunfullmäktige - Röster - Skåne län

Röstfördelning per kommun - Skåne län

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
15,93% 4,25% 3,11% 3,12% 34,94% 3,04% 1,11% 33,34% 0,18% 0,98% 0,02% 1,21% 0,04% 76,49%
13,67% 2,69% 5,31% 2,39% 30,48% 3,99% 1,79% 29,13% 0,06% 10,50% 0,04% 1,49% 0,01% 85,06%
20,12% 4,94% 6,65% 1,59% 32,21% 6,00% 3,79% 23,80% 0,70% 0,20% 0,06% 1,17% 0,05% 76,37%
25,01% 14,15% 8,71% 2,05% 14,10% 0,90% 4,07% 8,51% 0,16% 22,34% 0,04% 1,33% 0,06% 86,65%
17,53% 10,84% 4,83% 2,12% 29,01% 5,62% 3,05% 26,27% 0,36% 0,37% 0,06% 1,53% 0,06% 83,62%
27,02% 4,41% 5,08% 3,98% 28,39% 4,60% 5,13% 20,18% 0,46% 0,74% 0,05% 0,89% 0,05% 81,72%
16,73% 7,96% 4,54% 5,84% 24,12% 3,90% 3,27% 25,53% 0,26% 7,85% 0,10% 1,64% 0,06% 83,51%
40,06% 8,36% 7,66% 4,47% 17,94% 2,81% 6,14% 12,29% 0,19% 0,08% 0,06% 1,02% 0,05% 86,16%
10,96% 11,30% 9,81% 3,92% 15,06% 3,33% 2,76% 35,30% 0,25% 7,32% 0,11% 1,10% 0,05% 84,12%
19,30% 9,87% 12,51% 3,93% 14,76% 6,20% 6,10% 22,66% 0,97% 3,70% 0,13% 1,47% 0,03% 86,00%
17,20% 6,90% 3,18% 6,02% 24,35% 3,51% 2,57% 30,33% 0,26% 5,68% 0,09% 1,36% 0,08% 78,84%
19,44% 5,95% 13,74% 4,61% 25,54% 4,19% 2,76% 23,05% 0,22% 0,50% 0,11% 1,18% 0,04% 84,05%
31,34% 7,09% 8,74% 2,73% 24,64% 2,02% 3,84% 19,29% 0,15% 0,18% 0,04% 0,82% 0,04% 89,28%
6,86% 2,18% 34,24% 0,60% 27,94% 4,51% 3,12% 19,26% 0,92% 0,37% 0,05% 0,92% 0,08% 79,75%
38,89% 5,78% 8,84% 3,04% 18,10% 1,86% 3,48% 9,66% 0,18% 10,17% 0,03% 0,48% 0,07% 92,88%
16,43% 6,26% 13,41% 2,70% 20,39% 8,61% 9,51% 9,41% 2,85% 10,43% 0,05% 0,93% 0,05% 86,37%
20,65% 4,18% 6,00% 2,29% 31,07% 11,11% 5,41% 16,29% 1,93% 1,08% 0,10% 0,83% 0,05% 78,57%
14,75% 16,52% 2,28% 5,59% 31,76% 2,63% 1,59% 22,99% 0,05% 1,86% 0,07% 1,27% 0,07% 84,01%
10,18% 8,52% 1,56% 2,95% 24,21% 1,56% 2,16% 18,89% 0,12% 29,86% 0,12% 1,46% 0,19% 76,65%
25,01% 8,08% 5,95% 3,24% 23,09% 3,59% 3,87% 17,67% 5,80% 3,70% 0,02% 1,22% 0,05% 84,99%
24,63% 9,11% 2,73% 6,54% 16,30% 3,49% 2,50% 27,74% 1,31% 5,64% 0,09% 1,47% 0,04% 83,53%
23,44% 7,54% 4,20% 1,01% 23,72% 4,26% 3,11% 26,14% 0,16% 6,41% 0,08% 1,21% 0,04% 85,41%
42,70% 5,45% 7,62% 2,25% 21,65% 2,47% 5,53% 11,12% 0,28% 0,93% 0,07% 0,75% 0,01% 88,92%
11,55% 18,52% 5,49% 2,37% 21,77% 3,74% 2,45% 31,16% 2,01% 0,93% 0,09% 1,37% 0,01% 83,24%
23,90% 5,09% 4,79% 2,97% 19,67% 2,29% 3,42% 27,03% 0,26% 10,59% 0,04% 1,06% 0,06% 88,90%
19,20% 18,99% 2,47% 2,41% 22,56% 4,12% 3,28% 24,37% 0,41% 2,20% 0,09% 2,16% 0,06% 83,27%
22,27% 5,05% 4,46% 4,84% 23,43% 2,99% 3,84% 25,26% 0,13% 7,73% 0,05% 1,41% 0,04% 83,37%
50,42% 7,48% 13,79% 2,04% 7,95% 0,57% 3,25% 13,45% 0,17% 0,88% 0,06% 0,38% 0,01% 92,33%
24,18% 9,57% 5,12% 4,42% 31,53% 3,20% 4,01% 17,49% 0,29% 0,20% 0,09% 1,33% 0,08% 86,50%
18,00% 6,05% 4,92% 3,19% 31,98% 2,79% 1,63% 31,07% 0,11% 0,25% 0,08% 1,14% 0,01% 77,18%
29,57% 8,58% 5,08% 4,85% 23,24% 2,82% 3,39% 17,23% 0,14% 5,11% 0,05% 1,49% 0,04% 85,25%
22,38% 8,78% 1,41% 10,97% 19,98% 1,05% 2,24% 31,47% 0,24% 1,49% 0,02% 1,25% 0,05% 80,97%
42,12% 5,46% 1,34% 3,44% 21,71% 2,74% 1,99% 16,25% 0,16% 4,78% 0,07% 1,43% 0,05% 83,65%
Skåne län 22,87% 6,38% 8,04% 3,30% 25,33% 5,77% 4,60% 19,07% 1,05% 3,59% 0,07% 1,06% 0,05% 82,92%

http://www.val.se