Val till kommunfullmäktige i Sölvesborg - Ålder och kön - valdistrikt Möllebacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Möllebacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Möllebacken 1803 17,2% 30,8% 23,4% 28,5% 6,1% 47,1% 52,9% 3,1%  
Summa 1803 17,2% 30,8% 23,4% 28,5% 6,1% 47,1% 52,9% 3,1%

http://www.val.se