Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - kommun Skinnskatteberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Skinnskatteberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skinnskatteberg Norra 1902 15,1% 21,8% 24,7% 38,4% 4,9% 50,5% 49,5% 8,4%  
Skinnskatteberg Södra 1685 11,5% 24,2% 30,4% 34,0% 3,5% 52,4% 47,6% 4,5%  
Skinnskatteberg 3587 13,4% 22,9% 27,3% 36,4% 4,3% 51,4% 48,6% 6,6%

http://www.val.se