Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - kommun Surahammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Surahammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bruket och Landsbygd 1201 13,1% 34,7% 27,2% 25,0% 4,5% 51,4% 48,6% 5,4%  
Dalskogen 1566 16,0% 25,3% 22,7% 36,0% 5,2% 48,9% 51,1% 9,3%  
Ramnäs 1333 15,3% 24,0% 28,4% 32,3% 5,0% 52,6% 47,4% 7,4%  
Skogslund 1304 15,5% 29,4% 20,9% 34,1% 4,7% 49,4% 50,6% 5,3%  
Stavtorpet 1212 13,1% 35,9% 23,3% 27,6% 4,7% 51,7% 48,3% 5,3%  
Virsbo 1248 14,5% 20,6% 27,0% 37,9% 3,8% 52,4% 47,6% 10,3%  
Surahammar 7864 14,7% 28,1% 24,9% 32,4% 4,7% 51,0% 49,0% 7,2%

http://www.val.se