Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - kommun Kungsör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Kungsör

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1423 18,0% 26,6% 23,3% 32,0% 5,5% 50,4% 49,6% 10,4%  
Haga - Skillinge 1277 12,4% 27,6% 25,8% 34,2% 4,5% 51,6% 48,4% 3,7%  
Runna - Granhammar 1665 13,0% 29,2% 24,4% 33,5% 5,3% 50,1% 49,9% 8,2%  
Torpa - Malmberga 970 12,9% 30,0% 27,7% 29,4% 5,7% 49,1% 50,9% 1,5%  
Valskog - Kungs-Barkarö 1144 13,5% 26,1% 31,1% 29,2% 4,2% 51,6% 48,4% 4,9%  
Kungsör 6479 14,0% 27,9% 26,1% 31,9% 5,0% 50,6% 49,4% 6,2%

http://www.val.se