Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - kommun Hallstahammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hallstahammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnängen 1184 21,5% 22,2% 24,4% 31,9% 4,3% 51,4% 48,6% 10,7%  
Eldsboda 1261 14,3% 25,2% 28,2% 32,3% 4,8% 49,4% 50,6% 4,2%  
Fredhem 1430 17,8% 32,2% 24,8% 25,2% 5,9% 50,6% 49,4% 4,8%  
Kolbäcks Centrum 965 21,5% 28,6% 18,4% 31,5% 4,0% 47,4% 52,6% 4,9%  
Lövboås 1216 20,9% 26,9% 20,6% 31,7% 6,8% 51,2% 48,8% 14,0%  
Nibble 1630 23,4% 28,5% 20,1% 28,0% 5,7% 48,0% 52,0% 12,6%  
Näs 1173 12,6% 29,2% 23,9% 34,3% 4,7% 51,3% 48,7% 2,6%  
Strömsholm 1068 15,7% 28,3% 30,1% 25,8% 3,9% 49,5% 50,5% 3,3%  
Tuna 1433 12,0% 24,8% 24,2% 38,9% 3,7% 48,7% 51,3% 6,8%  
Tunbo 1225 13,4% 29,9% 27,8% 28,9% 4,7% 51,0% 49,0% 4,0%  
Hallstahammar 12585 17,3% 27,6% 24,2% 30,8% 4,9% 49,8% 50,2% 7,0%

http://www.val.se