Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - kommun Fagersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Fagersta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1865 15,0% 25,8% 23,5% 35,7% 4,9% 47,9% 52,1% 11,7%  
Kolarbyn 1479 21,8% 29,1% 22,0% 27,1% 5,9% 52,0% 48,0% 24,9%  
Meling 1348 12,0% 31,8% 24,2% 32,0% 3,3% 52,2% 47,8% 3,2%  
Per Ols 1689 22,1% 32,7% 23,3% 21,9% 6,2% 51,5% 48,5% 4,1%  
Risbron 1678 17,2% 30,1% 24,1% 28,7% 5,7% 51,6% 48,4% 12,6%  
Västanfors 1092 14,7% 26,3% 20,8% 38,3% 3,8% 45,6% 54,4% 3,5%  
Åvestbo-Västervåla 1091 9,6% 23,6% 32,4% 34,4% 3,6% 52,8% 47,2% 2,7%  
Fagersta 10242 16,5% 28,7% 24,1% 30,7% 4,9% 50,5% 49,5% 9,6%

http://www.val.se