Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - kommun Ånge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Ånge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alby 373 12,3% 21,2% 33,2% 33,2% 4,6% 55,5% 44,5% 6,4%  
Borgsjö-Erikslund 604 13,1% 22,2% 34,4% 30,3% 2,8% 53,1% 46,9% 3,5%  
Fränsta 1410 12,8% 25,0% 24,9% 37,3% 3,3% 49,7% 50,3% 1,9%  
Hallsta 460 13,9% 23,5% 27,4% 35,2% 6,3% 52,0% 48,0% 1,7%  
Ljungaverk 742 15,4% 24,8% 28,4% 31,4% 4,2% 55,3% 44,7% 5,0%  
Torpshammar-Naggen-Munkbysjön 1072 13,0% 22,3% 30,1% 34,6% 3,9% 53,0% 47,0% 1,6%  
Ånge 959 15,6% 28,2% 30,6% 25,7% 5,0% 53,1% 46,9% 2,5%  
Ånge centrum 1376 20,4% 23,3% 21,1% 35,1% 6,4% 46,5% 53,5% 5,7%  
Östavall-Byberget-Överturingen 621 11,0% 19,0% 31,7% 38,3% 3,1% 55,6% 44,4% 4,8%  
Ånge 7617 14,7% 23,7% 27,9% 33,7% 4,4% 51,7% 48,3% 3,5%

http://www.val.se