Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - kommun Kramfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Kramfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärtrå 1015 10,6% 18,3% 34,9% 36,2% 3,9% 53,2% 46,8% 6,4%  
Björsta 1079 22,3% 23,5% 23,5% 30,6% 5,0% 48,7% 51,3% 11,8%  
Blästa 1022 12,6% 24,6% 27,5% 35,3% 4,4% 51,4% 48,6% 5,6%  
Bollsta 684 13,9% 22,8% 28,5% 34,8% 3,8% 52,9% 47,1% 6,0%  
Centrum 1612 20,7% 20,2% 21,5% 37,6% 5,5% 46,2% 53,8% 8,7%  
Docksta 711 9,0% 23,3% 27,8% 39,8% 3,1% 50,8% 49,2% 3,1%  
Frånö-Lunde 1055 11,7% 22,9% 28,5% 36,9% 3,8% 53,6% 46,4% 5,5%  
Gumås 1404 17,2% 32,8% 24,8% 25,3% 6,1% 52,3% 47,7% 1,7%  
Nora - Skog 1304 11,0% 21,3% 29,7% 38,0% 3,0% 53,1% 46,9% 3,4%  
Nordingrå 1075 8,0% 21,5% 27,6% 42,9% 4,5% 50,0% 50,0% 4,7%  
Nyland 1458 11,9% 22,3% 27,8% 38,1% 4,7% 50,7% 49,3% 3,4%  
Ullånger 928 12,8% 24,2% 23,4% 39,5% 3,6% 49,1% 50,9% 5,1%  
Väja-Dynäs 567 12,9% 27,0% 24,3% 35,8% 4,8% 56,6% 43,4% 3,5%  
Östby 944 18,5% 24,7% 25,1% 31,7% 7,0% 52,4% 47,6% 10,0%  
Kramfors 14858 14,2% 23,5% 26,6% 35,7% 4,6% 51,1% 48,9% 5,6%

http://www.val.se