Val till landstingsfullmäktige i Västernorrlands län - Ålder och kön - kommun Sollefteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sollefteå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boteå 661 11,0% 22,5% 31,2% 35,2% 4,2% 51,7% 48,3% 5,9%  
Ed 548 11,9% 28,5% 29,4% 30,3% 4,2% 53,5% 46,5% 2,0%  
Graninge 352 8,8% 18,5% 29,8% 42,9% 2,6% 52,3% 47,7% 6,0%  
Helgum 606 11,6% 25,6% 29,0% 33,8% 2,8% 55,4% 44,6% 4,3%  
Hullsta 1366 18,1% 24,0% 19,4% 38,5% 4,6% 46,1% 53,9% 7,5%  
Junsele 1047 12,8% 19,6% 26,7% 40,9% 4,7% 51,5% 48,5% 3,6%  
Långsele N 1363 14,5% 26,0% 22,8% 36,8% 4,7% 51,4% 48,6% 10,9%  
Långsele S 487 12,7% 27,1% 33,7% 26,5% 3,5% 53,4% 46,6% 2,5%  
Prästbordet 1008 12,6% 24,4% 25,6% 37,4% 6,3% 50,0% 50,0% 0,6%  
Ramsele 1153 11,3% 20,6% 28,9% 39,3% 3,1% 53,9% 46,1% 4,0%  
Remsle 1361 13,3% 29,0% 24,8% 32,8% 5,1% 49,3% 50,7% 1,5%  
Resele 432 12,5% 26,6% 25,0% 35,9% 2,8% 52,8% 47,2% 6,5%  
Skärvsta 1026 13,7% 26,5% 26,9% 32,8% 5,6% 48,6% 51,4% 7,5%  
Trästa 1408 19,9% 25,6% 21,4% 33,1% 5,4% 46,7% 53,3% 6,0%  
Ådalsliden 871 11,9% 24,0% 28,8% 35,2% 3,9% 51,8% 48,2% 3,8%  
Ödsgård 376 12,8% 22,1% 27,4% 37,8% 3,2% 54,5% 45,5% 4,8%  
Önsta 1429 17,9% 25,5% 27,8% 28,8% 6,4% 48,0% 52,0% 10,7%  
Sollefteå 15494 14,2% 24,7% 26,0% 35,1% 4,7% 50,4% 49,6% 5,6%

http://www.val.se