Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Skåne län

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - Skåne län

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Landstingsvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellankretsen 230540 20,7% 32,8% 22,3% 24,3% 5,9% 49,6% 50,4% 7,3%  
Nordostkretsen 142664 17,6% 29,3% 23,9% 29,2% 5,4% 49,9% 50,1% 6,0%  
Nordvästkretsen 221280 17,6% 30,9% 24,0% 27,4% 5,2% 49,3% 50,7% 7,2%  
Sydostkretsen 77937 14,8% 26,9% 25,4% 32,8% 4,6% 49,4% 50,6% 4,8%  
Sydvästkretsen I 255827 21,9% 37,5% 20,6% 20,1% 4,8% 48,9% 51,1% 11,3%  
Sydvästkretsen II 109159 14,7% 33,3% 24,5% 27,5% 5,4% 49,3% 50,7% 5,3%  
Skåne län 1037407 18,8% 32,7% 22,9% 25,6% 5,3% 49,3% 50,7% 7,7%

http://www.val.se