Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Knivsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Knivsta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boängen 912 18,0% 64,1% 13,7% 4,2% 6,9% 50,5% 49,5%   1,0%
Gredelby 1069 22,5% 34,9% 21,0% 21,6% 7,9% 46,7% 53,3%   2,7%
Husby-Långhundra 895 14,6% 31,5% 29,1% 24,8% 4,6% 53,1% 46,9%   1,5%
Lagga-Östuna 1231 12,6% 35,7% 28,8% 22,9% 4,4% 52,6% 47,4%   1,9%
Norra Alsike 885 20,8% 50,3% 16,9% 12,0% 5,1% 50,3% 49,7%   1,2%
Sågen 677 36,3% 28,5% 9,5% 25,7% 3,5% 48,9% 51,1%   0,3%
Södra Knivsta 1302 18,4% 31,6% 24,9% 25,0% 6,1% 48,0% 52,0%   2,2%
Tallbacken 876 22,7% 36,5% 24,3% 16,4% 7,0% 48,6% 51,4%   2,4%
Vassunda 1021 11,5% 35,0% 28,6% 25,0% 4,4% 50,6% 49,4%   1,8%
Vrå 1089 17,3% 60,3% 18,0% 4,4% 6,9% 49,2% 50,8%   1,1%
Västra Knivsta 1176 12,7% 39,7% 21,5% 26,1% 4,8% 51,0% 49,0%   2,5%
Östra Knivsta 1296 11,0% 38,0% 26,4% 24,7% 5,6% 49,8% 50,2%   1,9%
Knivsta 12429 17,3% 40,4% 22,5% 19,7% 5,6% 49,9% 50,1% 1,8%

http://www.val.se