Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Tierp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Tierp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hållnäs 892 8,7% 17,7% 27,0% 46,5% 2,8% 52,1% 47,9%   0,7%
Kyrkbyn 928 15,2% 33,5% 28,8% 22,5% 4,5% 51,9% 48,1%   0,9%
Månkarbo 997 18,8% 28,1% 26,5% 26,7% 4,4% 51,9% 48,1%   0,7%
Skärplinge 1417 12,4% 22,6% 25,3% 39,8% 4,1% 50,7% 49,3%   1,1%
Svanby 1239 20,3% 27,1% 18,6% 34,1% 4,5% 50,4% 49,6%   1,8%
Söderfors 1669 14,7% 25,0% 26,4% 33,9% 5,6% 51,2% 48,8%   1,5%
Tierps köping norra 1114 19,7% 29,9% 23,6% 26,8% 6,4% 48,9% 51,1%   1,2%
Tierps köping södra 1151 22,3% 23,5% 19,8% 34,4% 6,3% 44,1% 55,9%   0,7%
Tobo 830 17,0% 29,0% 28,8% 25,2% 4,6% 50,6% 49,4%   1,2%
Vallskoga 1443 15,0% 31,9% 25,0% 28,1% 5,5% 49,0% 51,0%   1,6%
Vendel 812 16,5% 28,4% 31,7% 23,4% 6,5% 52,1% 47,9%   1,7%
Västland-Karlholm 1562 12,8% 25,4% 26,2% 35,5% 4,1% 52,6% 47,4%   0,9%
Örbyhus 1891 20,5% 31,3% 24,3% 24,0% 5,4% 49,6% 50,4%   1,1%
Tierp 15945 16,5% 27,3% 25,2% 31,0% 5,0% 50,3% 49,7% 1,2%

http://www.val.se