Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Uppsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Uppsala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almungebygden 867 14,4% 29,9% 30,7% 25,0% 4,7% 53,4% 46,6%   1,5%
Almunge tätort 648 15,9% 31,3% 22,7% 30,1% 6,8% 48,5% 51,5%   5,1%
Balingsta-Ramsta-Hagby 1140 16,9% 38,4% 23,2% 21,5% 6,5% 50,1% 49,9%   2,1%
Bergsbrunna 985 12,5% 31,3% 30,5% 25,8% 6,4% 49,6% 50,4%   1,9%
Berthåga-Flogsta 1086 37,6% 20,7% 16,1% 25,6% 7,4% 48,9% 51,1%   1,9%
Björklinge glesbygd 866 17,6% 34,9% 26,7% 20,9% 7,3% 50,8% 49,2%   0,8%
Byggmästaren 1124 33,2% 28,2% 14,4% 24,2% 3,4% 47,3% 52,7%   1,2%
Byggmästarparken 1175 24,3% 27,8% 19,8% 28,1% 3,1% 47,8% 52,2%   1,7%
Bälinge glesbygd 897 13,5% 36,9% 24,9% 24,7% 7,1% 50,3% 49,7%   1,6%
Bälinge tätort 1182 15,1% 40,9% 17,3% 26,7% 9,0% 48,8% 51,2%   2,4%
Börje 763 15,7% 39,1% 28,0% 17,2% 6,2% 49,9% 50,1%   3,0%
Centrala Kungsängen 1116 17,7% 32,8% 21,6% 28,0% 2,5% 47,9% 52,1%   1,9%
Centrala Luthagen 1193 27,7% 27,1% 21,5% 23,6% 4,9% 46,3% 53,7%   3,4%
Centrala Svartbäcken 1280 26,1% 33,0% 19,3% 21,6% 3,4% 46,2% 53,8%   1,7%
Centrala Årsta 991 15,9% 17,9% 15,8% 50,4% 2,7% 44,1% 55,9%   1,3%
Centrum 881 25,0% 24,4% 19,9% 30,8% 4,0% 52,1% 47,9%   6,1%
Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker 1335 12,1% 39,2% 25,1% 23,7% 4,6% 51,2% 48,8%   1,1%
Danmark 792 14,1% 40,5% 24,7% 20,6% 6,6% 52,3% 47,7%   2,8%
Djäknegatan 733 57,8% 22,9% 9,8% 9,4% 5,2% 46,9% 53,1%   3,3%
Ekeby 946 19,8% 32,3% 23,5% 24,4% 5,6% 46,2% 53,8%   2,3%
Eriksberg-Håga 1179 15,8% 28,7% 21,8% 33,8% 3,6% 44,5% 55,5%   2,1%
Eriksberg-Marmorvägen 1108 18,9% 36,9% 22,5% 21,8% 3,2% 48,2% 51,8%   3,0%
Eriksberg-Västertorg 1076 20,4% 33,3% 20,2% 26,2% 4,4% 47,0% 53,0%   2,6%
Eriksdal 1364 17,0% 27,5% 22,5% 33,0% 3,7% 45,1% 54,9%   2,7%
Faringe-Bladåker 522 15,5% 27,0% 31,0% 26,4% 5,0% 52,9% 47,1%   6,5%
Fjärdingen 983 34,7% 19,6% 17,7% 28,0% 7,5% 48,8% 51,2%   5,1%
Funbo 1143 14,1% 35,7% 27,4% 22,8% 5,6% 50,9% 49,1%   1,2%
Fyrisvall-Seminariet 1204 17,4% 34,6% 24,7% 23,4% 5,6% 46,4% 53,6%   2,9%
Fålhagen-Almtuna 1120 34,3% 37,6% 15,5% 12,6% 2,6% 48,3% 51,7%   2,1%
Fålhagen-Boländerna 902 31,4% 32,7% 20,5% 15,4% 5,2% 50,9% 49,1%   4,0%
Fålhagen-Vaksala Torg 1154 32,8% 32,1% 17,1% 18,1% 4,3% 46,2% 53,8%   2,6%
Fålhagen-Östra Station 1329 28,5% 33,4% 19,8% 18,3% 5,2% 48,0% 52,0%   3,5%
Gamla Storvreta 761 13,0% 38,0% 24,0% 25,0% 5,7% 51,1% 48,9%   5,7%
Gamla Uppsala 1548 17,4% 42,5% 22,8% 17,2% 6,0% 50,5% 49,5%   1,0%
Gottsunda-Blomdahls väg 824 19,2% 41,7% 21,1% 18,0% 5,7% 52,9% 47,1%   4,5%
Gottsunda centrum 1089 16,6% 27,6% 20,8% 35,0% 4,5% 44,1% 55,9%   3,1%
Gottsunda-Vårdsätra 1418 18,9% 31,8% 32,0% 17,3% 10,4% 48,8% 51,2%   1,7%
Gränbyparken 1053 36,0% 38,2% 14,6% 11,2% 7,6% 48,6% 51,4%   3,3%
Gunsta tätort 666 13,4% 44,0% 23,7% 18,9% 5,7% 51,1% 48,9%   3,9%
Gåvsta 948 15,5% 37,9% 23,0% 23,6% 6,5% 51,8% 48,2%   3,2%
Husbyborg 1170 26,0% 38,0% 19,5% 16,5% 5,6% 48,7% 51,3%   0,9%
Hällby 1413 30,6% 38,6% 12,4% 18,4% 3,3% 47,7% 52,3%   0,4%
Jumkil-Åkerby 953 14,9% 32,4% 25,6% 27,1% 4,8% 49,5% 50,5%   4,1%
Järlåsa 960 16,1% 29,3% 28,3% 26,2% 5,1% 52,9% 47,1%   2,9%
Kantorsgatan 1057 80,5% 15,3% 2,6% 1,5% 15,8% 49,7% 50,3%   2,6%
Knutby 1108 13,9% 28,5% 26,0% 31,6% 5,4% 52,3% 47,7%   2,9%
Kungsgärdet 641 15,8% 31,4% 27,5% 25,4% 6,9% 48,7% 51,3%   3,3%
Kungsängens gård-Vilan 656 12,8% 35,8% 24,7% 26,7% 6,4% 48,6% 51,4%   1,7%
Kvarnen 1092 15,4% 27,7% 24,1% 32,8% 3,8% 47,6% 52,4%   3,6%
Kåbo 873 44,7% 18,6% 16,8% 19,9% 7,4% 50,2% 49,8%   2,9%
Kåbo-Batteriparken 936 38,8% 31,3% 15,8% 14,1% 6,7% 50,6% 49,4%   3,1%
Källparken 1659 27,4% 41,1% 18,0% 13,5% 4,1% 49,4% 50,6%   1,5%
Källsprånget 631 14,9% 32,2% 23,0% 30,0% 4,6% 44,2% 55,8%   2,1%
Körveln 1307 18,7% 31,6% 24,7% 24,9% 4,7% 43,8% 56,2%   1,8%
Lindbacken 869 12,2% 77,8% 8,1% 2,0% 2,6% 49,5% 50,5%   0,1%
Linnéträdgården 708 20,2% 26,4% 24,6% 28,8% 2,7% 49,7% 50,3%   3,1%
Luthagen-Prästgårdsgatan 1259 29,4% 29,2% 18,8% 22,6% 5,2% 45,0% 55,0%   3,1%
Länna 681 15,0% 30,1% 26,9% 28,0% 5,6% 51,7% 48,3%   2,8%
Lövstalöt 1440 14,7% 41,2% 21,2% 22,9% 6,8% 51,5% 48,5%   0,5%
Malma backe-Valsätra 634 17,5% 35,8% 26,7% 20,0% 6,0% 45,4% 54,6%   2,5%
Mellersta Gottsunda 861 20,0% 41,1% 24,5% 14,4% 6,6% 50,6% 49,4%   3,5%
Mellersta Sunnersta 1143 15,1% 35,8% 28,6% 20,5% 8,6% 51,2% 48,8%   2,5%
Mellersta Sävja 1087 23,7% 33,1% 23,8% 19,3% 7,9% 47,7% 52,3%   2,8%
Mikaelsplan 764 18,6% 28,1% 20,4% 32,9% 3,7% 47,0% 53,0%   2,2%
Nordvästra Sävja 842 17,3% 29,0% 30,9% 22,8% 5,7% 45,2% 54,8%   1,8%
Nordöstra Sävja 828 18,5% 30,2% 31,4% 19,9% 8,1% 47,2% 52,8%   2,2%
Nordöstra Valsätra 874 14,8% 28,1% 26,3% 30,8% 7,0% 48,6% 51,4%   4,6%
Norra Fålhagen 1172 30,2% 29,4% 19,5% 21,0% 6,1% 47,9% 52,1%   2,6%
Norra Gottsunda 996 21,8% 44,0% 20,9% 13,4% 5,9% 51,9% 48,1%   5,2%
Norra Gränby 1276 25,5% 33,7% 18,7% 22,2% 4,9% 47,2% 52,8%   2,5%
Norra Kapellgärdet 1004 25,6% 42,4% 19,4% 12,5% 4,6% 49,9% 50,1%   1,4%
Norra Kungsängen 1057 27,5% 37,0% 15,5% 20,0% 3,8% 47,9% 52,1%   1,0%
Norra Kvarngärdet 1209 34,3% 40,9% 15,0% 9,8% 4,3% 49,5% 50,5%   2,6%
Norra Luthagen 1007 27,5% 23,8% 17,1% 31,6% 4,8% 47,1% 52,9%   2,6%
Norra Löten 1115 20,9% 35,1% 21,6% 22,4% 6,1% 44,7% 55,3%   1,7%
Norra Norby 833 14,8% 26,1% 30,0% 29,2% 7,4% 49,3% 50,7%   3,5%
Norra Nyby 1183 17,4% 25,0% 17,4% 40,2% 3,6% 48,3% 51,7%   1,8%
Norra Salabacke 1222 19,5% 26,4% 15,6% 38,5% 3,5% 46,6% 53,4%   1,9%
Norra Storvreta 1131 14,1% 41,1% 19,5% 25,2% 6,9% 48,3% 51,7%   0,8%
Norra Sunnersta 902 24,3% 32,4% 23,3% 20,1% 9,5% 49,7% 50,3%   2,5%
Norra Svartbäcken 1044 12,8% 28,1% 28,6% 30,5% 6,5% 47,1% 52,9%   1,3%
Norra Årsta 1220 18,4% 29,2% 22,6% 29,8% 2,7% 46,5% 53,5%   2,1%
Nyby gård 881 17,3% 33,4% 24,5% 24,9% 5,0% 46,1% 53,9%   2,8%
Nåntuna 1058 12,0% 40,8% 21,3% 25,9% 6,0% 48,3% 51,7%   2,9%
Observatoriet 1091 81,2% 10,3% 2,6% 6,0% 7,6% 51,4% 48,6%   3,9%
Orphei drängars plats 969 26,3% 16,7% 17,5% 39,4% 5,1% 47,4% 52,6%   4,0%
Rackarberget 1019 78,0% 17,4% 1,6% 3,0% 13,7% 49,1% 50,9%   5,6%
Rasbokil 614 16,0% 37,0% 25,2% 21,8% 5,0% 50,8% 49,2%   7,5%
Rickomberga 1103 12,0% 30,6% 21,7% 35,7% 4,0% 44,0% 56,0%   1,9%
Rosendal 1407 63,5% 22,6% 9,2% 4,7% 11,0% 52,1% 47,9%   0,4%
Samariterhemmet 1173 18,1% 24,5% 17,6% 39,8% 3,0% 45,1% 54,9%   3,6%
Sankt Johannes 1104 43,8% 19,6% 14,9% 21,7% 8,1% 48,0% 52,0%   4,2%
Sernanders väg 988 69,7% 17,8% 7,6% 4,9% 18,3% 52,7% 47,3%   4,1%
Skolparken 1086 23,5% 17,8% 16,9% 41,9% 4,6% 46,3% 53,7%   3,2%
Skomakarberget 868 15,3% 27,4% 29,8% 27,4% 3,1% 43,7% 56,3%   1,5%
Skuttunge 789 18,4% 38,0% 26,0% 17,6% 5,6% 52,5% 47,5%   1,4%
Skyttorp-Tensta 1374 17,0% 32,0% 28,2% 22,9% 6,0% 52,4% 47,6%   3,1%
Slavsta 1326 19,8% 40,9% 22,5% 16,8% 7,2% 49,8% 50,2%   2,2%
Sommarro 1290 24,4% 32,2% 20,4% 23,0% 4,1% 46,4% 53,6%   3,2%
Stavby 618 17,2% 35,0% 24,1% 23,8% 6,8% 47,2% 52,8%   3,9%
Stenhagen-Herrhagen 1035 18,2% 38,9% 27,7% 15,2% 7,9% 47,2% 52,8%   2,0%
Stenhagen-Kvarnbo 912 21,1% 33,1% 27,6% 18,2% 8,6% 47,7% 52,3%   3,6%
Storvretabygden 813 14,9% 36,5% 27,1% 21,5% 7,0% 52,6% 47,4%   0,5%
Storvreta-Lyckebo 1118 15,9% 43,2% 23,9% 17,0% 6,4% 47,8% 52,2%   1,9%
Studentvägen 1007 83,5% 11,9% 2,2% 2,4% 12,2% 54,3% 45,7%   3,4%
Svartbäcken-Fyrishov 971 21,0% 24,5% 18,8% 35,6% 2,9% 45,2% 54,8%   2,5%
Sydvästra Luthagen 1145 40,3% 29,2% 14,1% 16,5% 6,7% 46,4% 53,6%   2,9%
Sydvästra Valsätra 795 23,0% 38,7% 20,9% 17,4% 7,9% 53,5% 46,5%   6,5%
Södra Centrum 1006 18,0% 28,0% 20,6% 33,4% 4,1% 46,4% 53,6%   4,1%
Södra Flogsta 1186 13,4% 30,4% 24,5% 31,7% 5,1% 47,0% 53,0%   4,2%
Södra Gottsunda 939 18,4% 38,4% 27,2% 16,0% 6,8% 45,7% 54,3%   3,9%
Södra Gränby 1087 22,8% 24,7% 23,4% 29,1% 4,6% 47,8% 52,2%   1,4%
Södra Kungsängen 943 40,2% 37,1% 14,8% 7,8% 4,8% 48,5% 51,5%   0,5%
Södra Kvarngärdet 1219 22,2% 35,2% 22,1% 20,5% 6,1% 43,5% 56,5%   2,0%
Södra Norby 1078 13,0% 28,8% 27,5% 30,8% 6,1% 49,8% 50,2%   4,1%
Södra Nyby 1068 18,5% 31,3% 22,3% 27,9% 6,0% 48,3% 51,7%   1,8%
Södra Nåntuna 731 14,1% 36,0% 24,8% 25,2% 7,4% 49,9% 50,1%   1,9%
Södra Rasbobygden 828 16,5% 36,0% 27,4% 20,0% 6,8% 51,7% 48,3%   1,9%
Södra Salabacke 1076 27,2% 31,4% 22,2% 19,1% 5,2% 49,3% 50,7%   1,9%
Södra Sunnersta 1058 12,8% 27,7% 30,0% 29,6% 6,3% 50,4% 49,6%   2,0%
Södra Svartbäcken 1148 19,3% 31,4% 24,5% 24,8% 6,1% 47,9% 52,1%   2,8%
Södra Sävja 748 17,6% 29,7% 19,8% 32,9% 5,1% 44,3% 55,7%   2,5%
Tiundaskolan 922 28,4% 29,7% 20,7% 21,1% 7,4% 48,9% 51,1%   2,4%
Tornet 1156 17,6% 30,7% 25,8% 25,9% 3,3% 48,9% 51,1%   1,6%
Tuna 726 15,0% 27,7% 30,4% 26,9% 3,3% 51,2% 48,8%   3,7%
Ulleråker 730 19,3% 30,1% 21,4% 29,2% 6,0% 48,2% 51,8%   4,2%
Ultuna-Ulleråker 908 46,4% 30,2% 12,7% 10,8% 8,8% 40,4% 59,6%   1,8%
Vaksala-Jälla 845 13,7% 44,4% 23,8% 18,1% 5,9% 52,3% 47,7%   0,9%
Valsätra-Spinnrocksvägen 796 18,7% 32,9% 21,2% 27,1% 4,4% 45,9% 54,1%   2,8%
Vattholma 1254 14,7% 33,3% 24,7% 27,3% 6,9% 50,1% 49,9%   2,3%
Viksta 557 18,5% 30,0% 28,4% 23,2% 6,1% 52,8% 47,2%   0,7%
Vreta-Ytternäs 562 9,1% 41,3% 25,8% 23,8% 5,7% 50,9% 49,1%   4,8%
Väktargatan 1019 58,1% 19,7% 11,0% 11,2% 5,0% 47,2% 52,8%   2,6%
Vängebygden 890 14,0% 41,1% 22,6% 22,2% 5,8% 52,1% 47,9%   1,3%
Vänge tätort 957 12,6% 34,3% 24,2% 28,8% 6,2% 47,8% 52,2%   4,7%
Västra Björklinge 1166 13,4% 37,3% 24,3% 25,0% 6,2% 52,1% 47,9%   2,2%
Västra Flogsta 1087 81,0% 13,7% 3,0% 2,3% 7,9% 51,1% 48,9%   4,0%
Västra Gränby 1026 34,4% 33,5% 19,2% 12,9% 6,3% 48,7% 51,3%   3,6%
Västra Höganäs 1235 26,1% 30,0% 19,2% 24,8% 4,6% 49,1% 50,9%   2,8%
Västra Kungsängen 602 22,3% 29,1% 26,7% 21,9% 3,0% 47,2% 52,8%   0,5%
Västra Löten 1297 16,8% 26,7% 21,7% 34,8% 3,3% 44,6% 55,4%   2,8%
Västra Norby 1057 16,4% 27,9% 29,7% 26,0% 7,4% 46,1% 53,9%   2,2%
Västra Salabacke 1152 27,9% 26,0% 20,4% 25,7% 4,1% 47,1% 52,9%   2,4%
Västra Stenhagen 965 26,7% 45,9% 15,2% 12,1% 4,5% 47,9% 52,1%   3,7%
Västra Tuna backar 1004 16,3% 26,9% 19,9% 36,9% 3,8% 43,3% 56,7%   0,9%
Yrsaparken 642 13,9% 34,3% 25,7% 26,2% 5,1% 50,6% 49,4%   3,0%
Åkerlänna 627 16,6% 28,2% 31,4% 23,8% 5,6% 50,9% 49,1%   2,9%
Åland-Skogstibble 762 12,2% 28,9% 31,0% 28,0% 3,7% 50,9% 49,1%   4,3%
Ärna 715 13,0% 40,4% 25,7% 20,8% 8,3% 51,2% 48,8%   1,5%
Östra Björklinge 1281 16,2% 37,6% 26,1% 20,1% 6,7% 49,6% 50,4%   1,1%
Östra Eriksberg 1257 34,0% 26,9% 20,3% 18,9% 5,9% 48,6% 51,4%   3,3%
Östra Fålhagen 1079 22,3% 33,2% 25,5% 19,0% 4,8% 49,0% 51,0%   2,8%
Östra Gottsunda 695 17,8% 28,8% 24,5% 28,9% 7,3% 46,8% 53,2%   4,5%
Östra Höganäs 1207 40,9% 30,2% 13,0% 15,8% 4,1% 46,9% 53,1%   2,7%
Östra Luthagen 1003 47,5% 20,8% 11,0% 20,7% 7,9% 48,1% 51,9%   4,3%
Östra Löten 1188 24,5% 25,3% 25,2% 25,1% 7,0% 47,1% 52,9%   2,8%
Östra Stenhagen 897 22,0% 32,3% 25,4% 20,3% 7,2% 45,7% 54,3%   4,1%
Östra Storvreta 1211 11,6% 40,4% 24,8% 23,2% 7,2% 50,8% 49,2%   1,2%
Östra Sunnersta 1152 14,7% 32,2% 30,1% 23,0% 8,4% 49,4% 50,6%   2,2%
Östra Tuna backar 1065 15,4% 27,4% 31,4% 25,8% 3,8% 44,1% 55,9%   2,3%
Östra Årsta 1196 13,8% 29,4% 24,7% 32,0% 6,0% 50,0% 50,0%   2,3%
Uppsala 162767 24,0% 31,7% 21,4% 22,8% 5,9% 48,5% 51,5% 2,6%

http://www.val.se