Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Östhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Östhammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alunda-Ekeby 1612 15,9% 28,8% 28,6% 26,7% 5,8% 53,2% 46,8%   0,4%
Alunda tätort 1811 19,5% 31,1% 20,1% 29,3% 5,9% 48,0% 52,0%   0,8%
Ed 1173 14,1% 26,9% 25,0% 34,1% 5,3% 51,8% 48,2%   0,8%
Gimo, Hökhuvud-Vattensta 1249 16,4% 26,3% 25,8% 31,5% 5,2% 52,9% 47,1%   0,6%
Gimo Västra 1299 18,4% 26,3% 22,6% 32,6% 4,5% 49,2% 50,8%   1,6%
Gräsö 601 8,8% 17,8% 26,5% 46,9% 4,3% 52,2% 47,8%   1,5%
Hargshamn 673 9,5% 20,5% 26,9% 43,1% 2,5% 54,1% 45,9%   0,7%
Kristinelund 1549 17,6% 30,5% 23,4% 28,6% 5,3% 49,5% 50,5%   1,2%
Norrskedika-Valö-Forsmark 1152 12,4% 22,5% 32,0% 33,1% 2,9% 53,4% 46,6%   1,3%
Söderön 523 7,1% 18,5% 28,7% 45,7% 1,3% 53,9% 46,1%   1,5%
Öregrund 1557 12,4% 21,8% 26,1% 39,7% 3,7% 50,8% 49,2%   1,3%
Österbybruk, Dannemora-Film 1580 16,1% 27,6% 26,2% 30,1% 4,6% 52,5% 47,5%   0,9%
Österbybruk-Morkarla 1296 17,9% 27,5% 26,5% 28,0% 5,9% 53,2% 46,8%   0,5%
Östhammars centrum 1200 17,6% 18,2% 20,8% 43,3% 3,5% 46,4% 53,6%   1,0%
Östhammar 17275 15,5% 25,7% 25,3% 33,5% 4,6% 51,2% 48,8% 1,0%

http://www.val.se