Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Burlöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Burlöv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Burlövs egnahem-Sege by-Sunnanå 779 19,5% 33,4% 27,3% 19,8% 6,8% 52,0% 48,0%   0,6%
Centrala Arlöv 1578 20,0% 28,6% 25,3% 26,0% 5,7% 48,8% 51,2%   3,3%
Elisetorpsvägen 9-19 890 19,8% 29,1% 22,6% 28,5% 6,0% 46,7% 53,3%   2,0%
Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet 1379 13,9% 37,0% 24,8% 24,4% 6,1% 49,5% 50,5%   2,5%
Grönvägen-Elisetorpsvägen 7 1145 21,9% 30,1% 18,3% 29,7% 4,7% 46,8% 53,2%   2,4%
Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö äng 1521 12,4% 38,1% 22,5% 27,0% 5,7% 47,9% 52,1%   1,4%
Karstorp-Svanetorp 1518 11,6% 36,8% 24,2% 27,4% 5,6% 49,7% 50,3%   1,6%
Rinnebäck-Strandängen-Tågarpsvägen 1227 17,5% 35,3% 26,0% 21,2% 5,9% 50,4% 49,6%   1,3%
Svenshög 1545 19,9% 30,7% 22,4% 26,9% 7,0% 50,6% 49,4%   2,1%
Tågarpsvägen-Medborgarhuset 931 17,7% 34,8% 28,5% 19,0% 5,3% 52,4% 47,6%   5,0%
Burlöv 12513 17,1% 33,5% 24,0% 25,4% 5,9% 49,4% 50,6% 2,2%

http://www.val.se