Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Bjuv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Bjuv

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billesholm 1 821 17,8% 30,0% 23,8% 28,5% 6,5% 49,3% 50,7%   1,3%
Billesholm 2 1088 17,1% 29,0% 28,9% 25,1% 5,8% 52,7% 47,3%   1,5%
Billesholm 3 869 20,5% 33,1% 23,7% 22,7% 7,1% 50,1% 49,9%   2,3%
Bjuv 1 1201 15,9% 28,3% 26,3% 29,5% 6,9% 52,3% 47,7%   1,0%
Bjuv 2 984 14,7% 30,6% 26,6% 28,0% 5,7% 52,2% 47,8%   2,0%
Bjuv 3 968 16,0% 32,2% 28,6% 23,1% 6,5% 50,7% 49,3%   0,9%
Bjuv 4 1049 20,9% 28,3% 21,1% 29,7% 4,7% 47,7% 52,3%   2,1%
Bjuv 5 1037 19,6% 30,7% 23,3% 26,4% 6,4% 48,3% 51,7%   2,5%
Ekeby 1 792 15,5% 32,3% 24,7% 27,4% 5,1% 49,1% 50,9%   1,8%
Ekeby 2 846 16,3% 31,4% 29,9% 22,3% 3,5% 52,2% 47,8%   0,9%
Ekeby 3 926 15,2% 32,2% 27,9% 24,7% 4,1% 52,3% 47,7%   1,2%
Bjuv 10581 17,2% 30,6% 25,9% 26,3% 5,7% 50,7% 49,3% 1,6%

http://www.val.se